Skip to content

Публікації у журналах Copernicus

Публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній базі даних

Copernicus, 2019 рік

 

ПІБ

Бібліографічний опис

2019 рік

КАМТС  №1

 1.  

Семида О.В., Кравченко Т.В.

Вторинна номінація українських політичних діячів у медійному дискурсі / О.В. Семида, Т.В. Кравченко // Актуальні питання гуманітарних наук // Збірник наук. праць молодих вчених, випуск 23, 2019. – Том 3. – С. 23 - 27.

 1.  

Кравченко Т.В.,

Семида О.В.

Аспекти патріотичного виховання у Великій Британії / Т.В. Кравченко, О.В. Семида // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології // Суми, – 2019. №4. – С.164-177.

 1.  

Шевченко М.В.

Analysis of Authentic Videos as Study-Enhancing Aids in English for Specific Purposes Lessons at Technical Universities / Mariana Shevchenko // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – № 3 (67) березень 2019. – С. 315-318. DOI: https://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-66

 1.  

Шевченко М.В.

Study of Authentic Videos as Stress-Limiting Aids in ESP and EFL Lessons / Mariana Shevchenko // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». – 2019. – № 11. – С. 51 -55.

 1.  

Кравченко Т. В., Огієнко В. П.

Формування навичок самостійної роботи студентів з текстами на іноземній мові / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко//  Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. — №3 (67). — С. 337-340.

 1.  

Кравченко Т. В., Огієнко В. П.

Розуміння реалій майбутньої професії як мотиваційний фактор при вивченні іноземної мови (на прикладі студентів немовних спеціальностей) / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. —№5 (69).  — C.316-321.

 1.  

Попова Л.І.

Текст в сучасному образотворчому мистецтві: мовний та перекладацький аспекти / Л.І. Попова // Молодий вчений. — 2019. — №5 (69). — С. 376-383.

 1.  

Попова Л.І.

Використання творів образотворчого мистецтва при вивченні англійської мови / Л.І. Попова // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. — №  (75) листопад, 2019. — С. 301-306.

 1.  

Кравченко Т.В.,, Огієнко В.П.

Проблеми методичного забезпечення в процесі вивчення англійської мови за допомогою самовчителів / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. — № 11 (75) листопад, 2019. — С. 197-201.

 1.  

Моренцова А.В.

Усунення лексичної багатозначності при машинному перекладі: від термінологічних словників до онтології предметної області // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. 5. – С. 69-73.

 1.  

Моренцова А.В.

Застосування технології веб-квест для навчання іноземній мові в технічних вузах // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 4(48), ч. 4 – С. 149-154.

 1.  

Morentsova A.V.

A semantic approach to classification of English idioms with an anthroponym as a component // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 5(49), ч. 5 – С. 109-113.

 1.  

Бойко С.О.

Мобільний додаток Telegram як інноваційний засіб активізації роботи студентів при вивченні іноземної мови // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4.– С. 27-30.

 1.  

Волкова О.А.

 Комплексная оценка языковых потребностей студентов при составлении учебных программ // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2019 - № 4 (66), 1т. – С. 31-34

 1.  

Volkova O.A.

Building students’ competence through assessment, self-assessment and self-analysis // Актуальные научные исследования в современном мире. - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 5(49)

 1.  

Ломакіна Л.В.

Аналіз сучасних мультимедійних технологій / Л.В. Ломакіна // Актуальные научные исследования в современном мире Серія: Педагогіка. – 2019. – №1. С. 15 - 21.

 1.  

Бойко С.О.

Developing students’ presentation skills as the way of monologue speech improvement / Svitlana Boiko. // Інтернаука. – 2019. – №9. – С.10-12.

 1.  

Доронкіна Н.Є

Івасюк О.В.

Dialogue speech in artificial intelligence educational systems /N.Y. Doronkina, O.V. Ivasiuk //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019.  – Вып. 3(47), ч. 4 – С.54-60

 1.  

Доронкіна Н.Є.

Аргументація у контексті теорії риторичної структури / Н.Є. Доронкіна // Almanahul SWorld, 2019. – № 1, – C. 134-138.

 1.  

Івасюк О.В.

Дивергентные процессы в словообразовательном гнезде глагола физического восприятия осязать/ О.В. Ивасюк// Теоретичні і прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць. Слов’янськ.  – 2019. – Вип.8. Частина 1. – с.135-144.

 1.  

Дичка Н.І., Гордієнко Н.М.

 

Особливості відтворення діалектизмів у перекладі (на матеріалі українського перекладу новели Н. Патерсона "Scotch settlement") /Н.І. Дичка, Н.М. Гордієнко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: Зб. н. пр. –  Одеса, 2018. –  №36(2). –  с. 131 – 133

 1.  

Дичка Н.І., Гордієнко Н.М.

Стилістичні особливості англомовної технічної документації / Н.І. Дичка, Н.М. Гордієнко / /Науковий журнал “Молодий вчений”. –  Херсон: Видавництво "Молодий вчений”. –  2019. – №1(65). – С. 357-360 

 1.  

Гураль О.І.

Historiography and documents of Ukrainian Prosvita //Гілея: науковий вісник – К.: Видавництво «Гілея», 2019. – Вип.143 (4). – с. 28-30.

 1.  

Дичка Н.І., Михайленко А.В.

Принципи навчання професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення студентів IT-спеціальностей / Н.І. Дичка, А.В. Михайленко // Науковий журнал “Молодий вчений” –  Херсон: Видавництво "Молодий вчений”, 2019. – №2 (66). – с. 465 – 468 

 1.  

Павленко О.В.

Сучасний стан підготовки фахівців з електроніки в закладах вищої освіти США / О.В. Павленко // Науковий журнал “Молодий вчений” - Херсон: Видавництво "Молодий вчений”, 2019. - №12 (64). - с. 111 – 114. 

 1.  

Аношкова Т. А.

Впровадження глобальної освіти у вітчизняних університетах. / Т.А. Аношкова // Науковий журнал «Молодий вчений» № 5.1 (69.1) травень, 2019 р. – С. 4-7.

 1.  

Міхненко Г.Е.

Teaching PhD students to write research articles in English / G.Mikhnenko // Науковий журнал “Молодий вчений”. – 2019. – № 5.1 (69.1). – С. 151-154.

 1.  

Свірепчук І.А.

Самостійна робота та розвиток пізнавальної активності студентів в процесі навчання іноземної мови// Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 3 (47), ч.4 – ст. 115-119

 1.  

Іванченко Л.М., Варянко Т.В.

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Інноваційна діяльність викладача / Л.М. Іванченко, Т.В. Варянко // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып 1 (45), ч. 4. - С. 51-56

 1.  

Іванченко Л.М., Варянко Т.В.

The basic aspect of teaching students to read professionally-oriented text at technical higher educational institutions / Л.М. Іванченко, Т.В. Варянко // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып 3 (47), ч. 4. - С. 29-34

 1.  

Щипачова Д.С.

Linguistic features of English phrasal verbs / Д.С. Щипачова // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. - 2019. - #30. - С. 219 - 222

 1.  

Кондрашова А.В., Дем`янюк Н. А.

Використання мультимедія під час вивчення англійської мови студентами комп`ютерних спеціальностей // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019 - Вып 2 (46), ч. 5. - С. 109 - 113

 1.  

Кондрашова А.В., Дем`янюк Н.А

Lexical breakthrough in presentation of material in teaching ESP//IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019 - Вып. 4 (48), ч. 4. - С. 16-21

 1.  

Лисецкий К.А., Мойсеенко С.Н.

Усовершенствование навыков чтения студентов с использованием смешанного обучения / К.А. Лисецкий, С.Н. Мойсеенко //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1 (45), ч.4 – с. 84-87

 1.  

Лисецкий А.А., Мойсеенко С.Н.

Усовершенствование навыков аудирования с использованием смешанного обучения / К.А. Лисецкий, С.Н. Мойсеенко // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 3 (47), ч. 4 – с. 95-98

 1.  

Дем’янюк

Н. О., Кондрашова А.В.

Використання мультимедіа під час вивчення англійської мови студентами комп`ютерних спеціальностей//IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019 –Вып 2 (46), ч. 5. – С. 109-113

 1.  

Дем’янюк

Н. О.

Monitoring and evaluation of educational activities of students in learning English by using Moodle/ IScience “Актуальні наукові дослідження в сучасному світі.” //Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019 - випуск 3(47), ч. 4. – с.50-54.

 1.  

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А.

Імплементація навчальної автономії студентів ВНЗ при формуванні іншомовної компетентності/С.М.Мойсеєнко, К.А.Лісецький//Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 7 (51), ч. 2 – С. 113 – 116.

 1.  

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А.

Роль емоційного інтелекту при формуванні іншомовної компетентності студентів ВНЗ/С.М.Мойсеєнко, К.А.Лісецький//Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 8 (52), ч. 2 – С. 110-113.

 1.  

Рябова К.О.

 Функції хештегу як мікротексту (на матеріалі соціальної мережі Twitter) / К.О.Рябова. // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – №9. – 129 – 132.

 1.  

Назаренко І. М.

Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні: психолого-педагогічні особливості / І. М. Назаренко // Науковий журнал “Педагогічний процес: теорія і практика” – Київ, 2019 – Вип 1-2 (64-65), – С. 52-59.

КАМТС  №2

 1.  

Фещук А.М., Галацин К.О.

Діагностування мотиваційно-ціннісного компоненту комунікативної культури студентів закладів вищої технічної освіти / Фещук А.М., Галацин К.О.// Научен вектор на Балканите.

2019. Том 3, № 2 (4) – С. 17-21.OAJI (Open Academic  Journals  Index), EBSCO,  GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS-EUROPA,  RОAR  (Registry  of  Open Access  Repositories),  GIF  (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS NORGE-NSD,  Index  Copernicus  International, ISSUU,  EMBASE,  Google  Scholar, Kiberlelinka

 1.  

Галацин К.О.

Формування комунікативної культури майбутніх інженерів в процесі діалогічного англомовного навчання / Галацин К.О.// Научен вектор на Балканите / Болгарія, 2019. – Том 3. № 1 (3) – С. 25-28. OAJI (Open Academic  Journals  Index), EBSCO,  GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS-EUROPA,  RОAR  (Registry  of  Open Access  Repositories),  GIF  (GenerdlImpact Factor), ERIH PLUS NORGE-NSD,  Index  Copernicus  International,ISSUU,  EMBASE,  Google  Scholar, Kiberlelinka

 1.  

Вадаська С.В.

Advanced MOODLE Tools in Teaching English for Specific Purposes/ S. Vadaska, N. Drozdovych//Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest. – VII (77), Issue: 188,2019 Feb p.18-21.

 1.  

Дроздович Н.Ю.

Advanced MOODLE Tools in Teaching English for Specific Purposes /N.J.Drozdovych,  S. V. Vadaska // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest VII (77), Issue: 188, 2019 Feb p.18-21

 1.  

Синекоп О.С.

Ситуаційний підхід до диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців / Синекоп О.С. // Зб. Наук. праць «Педагогічні науки» Херсонського державного унiверситету. 2019. – Вип. LXXXVII. ‒ С. 146‒152.

 1.  

Синекоп О.С.

Експериментальна перевірка методики диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання і читання майбутніх ІТ-фахівців / Синекоп О.С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2019. ‒ №1. – С. 81‒91.

 1.  

Синекоп О.С.

Диференційоване навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованому англомовному спілкуванню: види і форми контролю / Синекоп О.С. // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. праць : Педагогіка. Психологія. Випуск   – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка. Благодійний фонд імені Антона Макаренка. Вид. «ВП «Едельвейс», 2019. − Випуск 1-2(64-65). – С. 60-69.

 1.  

Зарівна О.Т.

Медіаграмотність і культура здоров’я як необхідність освітнього простору (на прикладі студій іноземної мови і журналістики)/ О.Т. Зарівна// Наукові записки національного університету”Острозька академія” Серія ”Філологічна”Випуск6(74)– Остріг, 2019.  – С. 168 – 173.

 1.  

Зарівна О. Т., Химай Н. І

Андрагогічні та педагогічні підходи при навчанні іноземної мови студентів старших курсів у вищих навчальних закладах / О.Т. Зарівна, Н.І. Химай // XVII International Scienti‑c and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society» – Warsaw, Poland, RS Global Sp. z O.O, 2019. – С.25-27 (індексується: Academia.edu, Biblioteka Narodowa )

 1.  

Пархоменко Н.О.,

Лазебна О. А., Литовченко І. М.

Щодо структури та способів мовної репрезентації концепту (на матеріалі сучасної німецької мови) // Молодий вчений. – 2019. – № 10. (Index Copernicus)

 1.  

Фещук А.М.

Іншомовна  освіта майбутніх фахівців з прикладної механіки / А.М. Фешук // Педагогічні науки. – Херсон : «ЛНС», 2019. –  № 86. – С. 365-369.

 1.  

Вороніна Г.Р.

Проблеми професійної орієнтації старшокласників: англійський досвід та українські реалії / Г.Р. Вороніна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – №5(89). – С. 24–35 (Index Copernicus)

 1.  

Гришина О.А. Леонова О.М

Model of organization of testing the foreign reading competence European Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo. Issue 4 (II), 2018. С.138-142. www.ehs-ss.pl

 1.  

Гавриленко К.М.

Distance learning introduction in the modern educational environment / Kateryna Havrylenko // Wschodniouropejskie Czasopismo Naykowe (East European Scientific Journal) – Warszawa, Polska. – #10 (50), 2019. – part 6. – C. 4-8

 1.  

Приходько Д.С.,
Медкова О.М.

Перспективы использования автоматизированных систем обучения иностранным языкам на основе технологий искусственного интеллекта / Д.С. Приходько, О.Н. Медкова // Материалы II Международной научно-практической конференции [Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания], (21-22 марта 2019 г.) – Минск : БГУ, – 2019 г. – C. 585–589.

 1.  

Коваленко О.О.

Implementing Blended Learning at Technical University: Advantages and Challenges  / О.О. Коваленко, Л.М. Конопляник // Науковий журнал «Молодий вчений» – № 4 (68). – Х. : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с.61-65

 1.  

Коваленко О.О.

Використання засобів змішаного навчання під час викладання англійської мови професійного спрямування в закладах вищої освіти / О.О.Коваленко, Л.М. Конопляник //  Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» – Випуск 10. Т. 2. 2019. – О. : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с.111-116

 1.  

Зелінська Т.М., Лук’яненко В.В.

Розвиток гармонійної партнерської амбівалентності в процесі короткотривалого консультування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2019. № 2. С.50-56. http://pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya?id=91

КАМГС №3

 1.  

Духаніна Н.М.   

Самоосвіта як складова освітнього процесу в університеті //  Молодий вчений. — 2019. — №4 (68). — С. 248-251

 1.  

Колісник М. П.

Закономірності функціонування графонів у мовленні носіїв північно-східного діалекту Англії // Science and Education A New Dimension: Philology. – Issue 195. – Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2019. – P. 28-31

 1.  

Корницька Ю.А.

Wiki in LSP classroom // Актуальные научные исследования в современном мире : сб. научных трудов / гл. ред. В. П. Коцур.  – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47). – С.15-19.

 1.  

Корницька Ю.А.

Креативне письмо в курсі іноземної мови для студентів немовних спеціаль ностей // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2019. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 48-50

 1.  

Корницька Ю.А.

WebQuest in ESP classroom: effect and students’ attitude [Текст] / Ю. А. Корницька // Молодий вчений. — 2019. — №5 (69).  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/69/

 1.  

Сімкова І. О.

Transdisciplinary Approach to Sight Translation Training: Experimental Research // MALTESAS Multi-disciplinary Research Journal (MIRJO). Vol.4, Issue 1, pp.-48-60, May 2019

 1.  

Сімкова І. О.

The criteria for professional translators’ competence assessment. //International Journal of Innovative Technologies in Social Science. – № 6 (10). – Р. 3-7.

DOI https://dx.doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30082018/6103

 1.  

Сімкова І. О.

Роль усвідомлення перспектив професійної діяльності у формуванні професійної компетентності майбутніх перекладачів //Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. LXXXVIII. – Херсонський державний університет, 2019. С. 131 – 137, doi 10.32999/KSU 2413-1865

 1.  

Сімкова І. О.

Роль автентичних навчально-інформаційних ресурсів у процесі професійної підготовки // Педагогічні науки : теорія,історія, інноваційні технології. – Вип. 4(88), 2019, с. 116-127

КТППАМ

 1.  

Kulieznova S., Козліцька М.

Modality of necessity: problems of translation. «AGON» (ISSN 2384-9045), n. 21, aprile-giugno 2019. http://agon.unime.it. Р. 114-135.

 1.  

Tkachyk O.V., Koshkina M.

Corpus methods as an advanced solution for technical translation QUALITY improvement // Advanced Linguistics.

 1.  

Коломієць С.С., Клімовою О.І.

 Метод лексико-семантичного поля у дослідженні гендерної термінології // Advanced Linguistics. - Issue 4.

 1.  

Федоренко С.В., Шаранова Ю.В.

Практичний досвід виховання громадянськості студентів бакалаврату в США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 4(88). Р. 190–200.

 

 1.  

Гавриленко В.М., Стасюк І.В.

Специфіка виникнення політкоректних евфемізмів в англомовному середовищі [Текст] / В. М. Гавриленко, І. В. Стасюк // Молодий вчений. — 2019. — №5. – С. 110-115.

 1.  

Козко О. А.,

Крамар Ю. М.

Формування ідіолекту підлітка у художньому тексті роману Д. Тартт "Щиголь" та особливості його відтворення у перекладі. Advanced Linguistics. 2019. №3.  С. 53 – 60.

 1.  

Корнєва, З.М., Ващило, О.В.

Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology VII (82), Budapest, 2019. № 202. C. 22-26.

 1.  

Волощук І.П., Рибалко В.

 

Вербалізація стратегії провокації в процесі інтерв'ю// Advanced Linguistics. - Issue 4.

 1.  

Коломієць С.С.,

Тікан Я.

Цілі та завдання сучасної вищої освіти у інноваційному вимірі. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Київ, 2019. Вип. 26. – с. 25-30.

 1.  

Іщенко О.В.,

Емотивність політичного інтерв'ю як жанру діалогічного дискурсу // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки, Запоріжжя, 2019, №1 с.92-95.

 1.  

Іщенко О.В., Верховцова О.М.

Peer Feedback versus Traditional Teaching. Journal of English Teaching (JET). Universitas Kristen Indonesia, 2019 Volume 5, №2; p.124 e-ISSN: 2622-4224 | p-ISSN: 2087-9628 http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jet/issue/view/129 

 1.  

Іщенко О.В., Верховцова О.М., Куценко О.В.

Місце ойконімів в лексиці англійської мови та особливості їх інтерпретації// Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society» Multidisciplinary Scientific edition  Warsaw, 2019, Vol.2,  p.42-47 ISBN 978-83-955313-0-9 

 1.  

Глінка Н.В., Лисиця О.

 

Особливості вживання лінгво-стилістичних засобів у текстах збірки Дж. Джойса “Дублінці” // Advanced Linguistics. - Issue 2/2019, Р. 38-44.

КТППФМ

 1.  

Бондар Л.В.

Рецензія на навчальний посібник Ігнатенко В. Д. “Навчання майбутніх перекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю” / Науково-методичний журнал Іноземні мови. – Київ , 2019. – № 2. – С. 62-64.

 1.  

Бондар Л.В., Куликова В.Г., Малашенко О.Р.

Синтаксичні засоби реалізації прагматичного потенціалу франкомовних текстів у галузі міжнародного права: перекладацький аспект /Л.В. Бондар, В.Г. Куликова, О.Р. Малашенко // Актуальні проблеми гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного унiверситету iменi Iвана Франка. – Дрогобич, 2019. - № 23. – Т.1. – С. 63-68.

 1.  

Буць Ж.В.

Психологічна складова визначення маніпуляції у гуманітарних науках. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – VII (77). –  2019. – С. 80-82.

 1.  

Буць Ж.В.

Мовленнєвий вплив як маніпулятивна технологія художнього наративного простору // Закарпатські філологічні студії. – Вип. 9.Том 1. – Ужгород, 2019. – С. 150-154.

 1.  

Буць Ж.В.

The conception of “manipulation” in the humanitarian paradigm (the problem of terminologization) // The European Journal of Humanities and Social Sciences: Scientific journal. – Vienna: Premier Publishing, 2019. – №4. – Р. 36-39.

 1.  

Буць Ж.В.

Наративна тектоніка роману Т. де Росне «Le dîner des ex» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. Вип. 41.Одеса, 2019.

 1.  

Буць Ж.В., Кривенець І.В.

Nonverbal means for creating suspense in bernard verber’s novellas // Science and Education a New Dimension. Philology. – VII (55). –  2019. – С. 7-9.

 1.  

Ібрагімова С.В.

Caractéristiques linguistiques générales de la communication scientifique dans les textes des brevets d’invention // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА 2019. – Вип. 6(74). –  С. 61–64.

 1.  

Калита А.А.

Теоретико-методологические основы исследования флуктуации эмоционально-прагматического потенциала речемышления и мыследействия человека // Одеський лінгвістичний вісник. – № 13. – 2019. – C. 115-123.

 1.  

Калита А.А.

Методологічне підґрунтя дослідження когнітивних закономірностей просодичної організації дитячого маніпулятивного мовлення // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 7(75). – С. 69–73.

 1.  

Калита А.А.

Methodological potential of the cognitive model of the person’s spiritual being pyramid // Cognition, communication, discourse. – 2019 – № 18. – Pp. 46–59.

 1.  

Калита А.А.

Prosodic models of accentuated personalities’ English public speeches / Kalyta A., Andrushchenko I.  // Cognition, communication, discourse. – 2019 – № 18. – Pp. 34–45.

 1.  

Калита А.А.

Контент веб-сайтів і їхня структура [Текст] / А.Ю. Лісовська, А.А.  Калита // Молодий вчений. – 2019. – №10. 

У друці

 1.  

Калита А.А.

Роль ключових слів у формуванні цілісності та зв’язності англомовних науково-технічних текстів  / Н.П.  Цвик, А.А. Калита // Молодий вчений. – 2019. – №10. 

У друці

 1.  

Космацька Н.В.

Концепт DIVERSITE/РІЗНОМАНІТТЯ у сучасній французькій літературі для дітей і дорослих // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.  Вернадського. – Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 30 (69). –  № 1. –  2019. – Частина 2. – .С.1-6.

 1.  

Куликова В.Г.

Représentation de la culture spirituelle et historique du peuple dans les noms géographiques français // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. –  Вип. 7(75). – С.  121–124.

 1.  

Кривенеціь І.В.

Spécificité pragmatique et communicative de l’espace conceptuel de la trilogie des fourmis de Bernard Werber // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 7(75). – С. 20 –22.

 1.  

Тараненко Л.І.

Лінгвостилістичні особливості мовлення різних типів особистості (на матеріалі англійської мови) / Г.Г. Северина, Л.І. Тараненко // Молодий вчений. – 2019. – №10.

У друці.

 1.  

Полюк І.С.

Лексико-стилістичні трансформації та їх особливості при перекладі текстів офіційно-ділового стилю (двосторонні угоди між Францією та Україною) / Н.О. Карпенко, І.С.  Полюк // Молодий вчений. — 2019. — №10. 

У друці

 

Публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній

базі даних Copernicus, 2018 рік

 

ПІБ

Бібліографічний опис

2018 рік

КАМТС  №1

 1.  

Моренцова А.В.

Etymology and Semantics of Proper Names in Phraseological Units of English // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб.научн. трудов. - Вып. 1(33). Ч. 7. - Январь 2018.

 1.  

Моренцова А.В.

Застосування онтологічних моделей предметної області для усунення лексичної багатозначності при машинному перекладі // Актуальные научные исследования в современном мире. - Вып. 4(36). Ч. 7. - Апрель 2018.

 1.  

Моренцова А.В.

Підвищення ефективності навчання читання науково-технічних текстів  у  немовних вищих навчальних закладах. // Актуальные научные исследования в современном мире. - Вып. 5(37). Ч. 7. - Май 2018.

 1.  

Мойсеєнко С.М.,

Волкова О.А.

Teaching ESP: content selection//  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2018 - № 9 (49), 1 т.– С. 18–22.

 1.  

Волкова О.А.

Analysis of students’ language needs in course designing //  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2018 - № 10 .– С. 18–20.

 1.  

Шніп Ю.В.

Types of English neologisms of 2016-2017 representing the universal concept of time // International scientific journal "Internauka". – 2018. – №6. - P. 58-61.

 1.  

Грищенко Я.С.

The notion of macrophrasing in text linguistics // Theoretical and Applied Science. - 2018. -№8. - P. 160-163.

 1.  

Грищенко Я.С.

Діалектрична єдність композиції та архітектоніки при макрофразуванні версифікаційного тексту // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018. - №6. – С. 62-64.

 1.  

Грищенко Я.С.

Прагматичні маркери композиції віршованого твору // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018. - №12 (52).

 1.  

Корольчук М.С., Корольчук В.М., Бобровник С.М.

Resources of a specialist’s personality in counteraction against negative impacts of professional stress // Pedagogy and Psychology VI (71) ,Issue 173, Sept 2018. Science and Education a New Dimention.

 1.  

Ломакіна Л.В.

Аналіз організації навчання іноземної мови у технічному вузі // Л.В. Ломакіна., І.А. Свірепчук // Актуальные научные исследования в современном мире Серія: Педагогіка. - 2018. - № 1. С. 70-75.

 1.  

Самофалова О.В.

Элементы магического в мышлении современного человека на материале виртуальных текстов в жанре афоризма /  О.В.Самофалова, О.М.Машкіна. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: Зб. н. пр. - Одеса, 2018. – №33. – С. 151–162.

 1.  

Михайленко А.В., Гордієнко Н.М.

Сполучувальні можливості загальновживаних слів та термінів в англійській мові/А.В. Михайленко, Н.М. Гордієнко// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “філологічні науки” мовознавство, №9 - Дрогобич, 2018. -  с.   139 - 142

 1.  

Івасюк О.В.

Дивергенция в вербальном блоке словообразовательного гнезда перцептивного глагола нюхать/Ивасюк О.В.//Science and Education a New Dimension.Philology,Issue 160,2018.-P.15-19

 1.  

Чмель В.В.

Ахмад І.М.

Мотивація студентів технічних спеціальностей до вивчення англійської мови / В.В. Чмель, І.М. Ахмад // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69). Ч. 2. 262 с.

 1.  

Aношкова Т.

Common grammatical mistakes in translation of the US patents into Ukrainian / Tetiana Anoshkova. // Вісник маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2018. – №18. – С. 128–133.

 1.  

Міхненко Г.Е.

Realization of blended learning ideas in teaching English for Specific Purposes / G.Mikhnenko // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, серія «Філологія»  – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. - Вип 1 (69), Ч.2. - с. 32-34.

 1.  

Бухало І.В.

Застосування інтерактивних методів навчання для формування комунікативної компетенції студентів // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – С. 38-41

 1.  

Кондрашова А.В.

Бухало І.В.

Креативність викладача як основа ефективного викладання в інформаційному суспільстві // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХV Междунар. научн. конф., 26-27 марта 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 5 – С. 41-46

 1.  

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.

 Особливості навчальної програми з іноземної мови для підготовки магістрів технічних спеціальностей // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 44-48 с.

 1.  

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.

Requirements to professional competence of a foreign language teacher at higher technical educational institutions // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 8-12 с.

 1.  

Кондрашова А.В.

Бухало І.В.

Креативність викладача як основа ефективного викладання в інформаційному суспільстві // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХV Междунар. научн. конф., 26-27 марта 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 5 – С. 41-46

 1.  

Кондрашова А.В.

Практика опанування міжкультурної комунікації студентами-програмістами//Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 155-160 с.

 1.  

Щипачова Д.С.

Lexical-stylistic transformations in the English-Ukrainian scientific and technical translation// Вісник Маріупольського держ. ун. Серія: Філологія, випуск 18.

 1.  

Щипачова Д.С.

Peculiarities of scientific and technical translation// Науковий вісник міжн. гуманітарного університету. Випуск 32. Одеса,  2018

 1.  

Свірепчук І.А.,

Ломакіна Л.В.

 

Аналіз організації навчання іноземної мови у технічному вузі\\ Актуальные научные исследования  в современном мире. Сборник научных трудов. Выпуск 1 (33). Часть 6. переяслав-Хмельницкий  2018.

 1.  

Мойсеєнко С.М.,

Волкова О.А.

Teaching ESP: content selection//  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2018 - № 9 (49), 1 т.– С. 18–22.

 1.  

Мойсеєнко С.М.

Linguistic properties of the English and Ukrainian  newspaper styles//Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал  – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып.7 (39), ч.3 – ст.71 – 75

 1.  

Мойсеєнко С.М.

До поняття рефлексії в педагогічній діяльності.//Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал  - Переяслав -Хмельницкий, 2018. – Вып.10 (42), ч.4 - ст. 68 – 71

 1.  

Свірепчук І.А.

Reading comprehension in English language learning // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов. - Переяслав-Хмельницкий 2018. _Вып. 10 (42). ч.5 -ст. 94-98

 1.  

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.

Особливості навчальної програми з іноземної мови для підготовки магістрів технічних спеціальностей // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 44-48 с.

 1.  

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.

Requirements to professional competence of a foreign language teacher at higher technical educational institutions // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 8-12 с.

 1.  

Шевченко М.В.

Analysis of the Influence of Authentic English Videos on Technical Students’ Memorization and Subsequent Recall of the English Lexis / M. Shevchenko // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2018. – No. VI (65), Issue: 155. – P. 49 – 53.

 1.  

Кравченко Т.В.

Громадянське виховання у працях українських та британських учених / Т.В. Кравченко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2018. – No. VI (68), Issue: 164. – P. 29 – 33.

 1.  

Овчаренко З.П.

Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення англійської мови // Науковий журнал “Молодий вчений”. - №3 (55) березень 2018 - С.578-580.

 1.  

Павленко О.В., Коржик А.В., Дідковський В.С., Курдюк С.П.

Features of the dual-frequency acoustic signal velocity in the shallow sea /O.Pavlenko, A. Korzhyk, DScTech, V. Didkovskiy, DScTech, S. Kurdiuk //Romanian Journal of Acoustics and Vibration Vol. 15, No. 2, 2018 (accepted for publication)

КАМТС  №2

 1.  

Synekop O.S.

Competency-based approach in differentiated instruction of English for specific purposes to IT-students / Synekop O.S. // Edukacja – Technika – Informatyka: quarterly journal. – Rzeszöw, Polska, 2018. – Vol. 23 № 1. – P. 321-326.

 1.  

Синекоп О.С.

Система вправ для диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного діалогу / Синекоп О.С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Вип. 3. – Тернопіль : Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2018. ‒ №2 – С. 43-51.

 1.  

Синекоп О.С.

Система вправ для диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного письма / Синекоп О.С. // Збірник наукових праць «Педагогічні науки»

Херсонського державного унiверситету. 2018. – № 83. ‒ Том 2. ‒ С. 175‒180.

 1.  

Lavrysh Yu.

Transformative sustainability learning/ Lavrysh Yu//-Зб. наук. пр.  “Подолання мовних та комунікативних бар'єрів”.– К.: НАУ, 2018р.– 237-244с

 1.  

Lavrysh Yu.

Implementation of Transformative Sustainability Learning into Engineering Curricular/ Lavrysh Yu.// -Зб. наук. пр.” Future Human Image”- Вип. №9.-К., 2018р.- 63-73с.

 1.  

Лавриш Ю.Е., Литовченко І.М.

Організаційні моделі корпоративних університетів у Сполучених Штатах Америки / Ю.Е. Лавриш, І.М. Литовченко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2018. – Вип. LXXXІІ (Том 1). – С. 142 – 146. База: Index Copernicus International

 1.  

Литовченко І.М.

Корпоративна культура як чинник сприяння розвитку навчання в американських компаніях / Ірина Литовченко // Edukacja zawodowa i ustawiczna. Polsko-ukrainski rocznik naukowy / Професійна і неперервна освіта. Польсько-український науковий щорічник / kolegium redakcyjne Adam Solak (naczelny), Nella Nyczkało i inni; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawe; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. –  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawe, 2018. – Nr. 3. – St. 457–473. База: Index Copernicus International

 1.  

Гавриленко К.М.

Distance education system in science-intensive educational environment / Kateryna Havrylenko // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон, 2018. Вип. 84. – С. (Подано до друку)

 1.  

Ящук О. В.

Передумови ефективної презентації як виду комунікації в контексті навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей / О. В. Ящук // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – Вип. 80 (Том 3). –   Херсон, 2018. – 263 с. – С. 226-231.

 1.  

Коваленко О.О.

Використання методу проектів у викладанні іноземної мови професійного спрямування майбутнім інженерам / О.О. Коваленко // Науковий журнал «Молодий вчений» – № 3 (55). – Х. : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2018. – с.105-110 (видання включено до науково метричних баз Google Scholar, Index Copernicus)

 1.  

Голуб Т.П.

Foresight technology in modern science development / T.Golub // ISJ Theoretical & Applied Science. - 03 (59). 2018. – P. 128-133.

 1.  

Голуб Т.П.

Foresight in global technological development / T.Golub // Modern engineering and innovative technologies. -  Issue 3, Vol. 1, 2018. – P. 7-12.

 1.  

Вороніна Г.Р.

Розвиток професійної перспективи старшокласників у шкільній і позаурочній діяльності / Г.Р. Вороніна // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - Вип. 82 (Том 1). - Херсон, 2018. - С.60-65.

 1.  

Вороніна Г.Р.

Career Perspective of High School Students: Study of English Experience for Implementation in Ukraine / H.Voronina  // PEOPLE: International Journal of Social Sciences. - Issue 14, Vol. 2, 2018. - Р. 67-74.

 1.  

Фещук А.М.

Вплив іншомовної підготовки на академічну мобільність майбутнього фахівця з прикладної механіки / А.М. Фещук // Педагогічні науки. – Херсон : «ЛНС», 2018. –  № 813А. – С. 216-220.

 1.  

Мелешко І.В.

Визнання результатів неформальної освіти дорослих у Фінляндії: особливості і механізми / І.В.  Мелешко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2018. – Вип. LXXXІІ (Том 1). – С. 23 – 27. База: Index Copernicus International

 1.  

Мелешко І.В.

Становлення та розвиток провайдерської мережі неформальної освіти дорослих у Фінляндії: / І.В.  Мелешко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / Сумський держ. ун-т. імені А.С. Макаренка – Суми, 2018. – №5(79). – С. 46 – 56. База: Index Copernicus International

КАМГС №3

 1.  

Антоненко І. І.

Відбір матеріалу для навчання англійського  професійно орієнтованого писемного мовлення // European Humanities Studies: State and Society: State and Society/ EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo –  2018. – № 4. – С. 76–89.

 1.  

Духаніна Н. М.

Лесик Г. В.

Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій молоді та соціально-гуманітарних дисциплін вузівського // Молодий вчений. – 2018. – №5.  – С. 507-511.

 1.  

Духаніна Н. М.

Особливості навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  (PhD) /Молодий вчений. – 2018. – №4 (56). – С. 489-492.

 1.  

Корницька Ю. А.

Сучасні методи навчання іноземних мов студентів немовних внз // Актуальные научные исследования в современном мире : сб. научных трудов / гл. ред. В. П. Коцур.  – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35). – С. 51-57

 1.  

Корницька Ю. А.

Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей в контексті компетентістного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. –Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1(75). – С. 225-234

 1.  

Корницька Ю. А.

Роль та місце тестування в навчанні іноземних мов //Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. ‒ № 4 (159) квітень. ‒ Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 52 – 57

 1.  

Медведчук А. В.

Особливості англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2018. – IV (68), Issue: 164. – P. 37-41.

КТППАМ

 1.  

Борбенчук І.М.

Поезія Катулла: римська спадкоємність та інновації поета // Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич. – 2018. – №9. – С. 29 – 32.

 1.  

Борбенчук І.М.

Функції онімів у творчості Катулла // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : ВД  Дмитра Бураго. – Вип. 21. – Т. ІІ (191). – С. 145 – 148.

 1.  

Ващило О.В.

Етапи навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення / О.В. Ващило // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2017. – Випуск 15. – С. 18–23.

 1.  

Глінка Н.В., Гресова А.Ю.

Передача в перекладі лексико-семантичних особливостей фразеологізмів (на матеріалі творів англійських модерністів) // Advanced Linguistics. – 2018. – №1. – С.31-34.

 1.  

Демиденко О.П.

Гурська Ю.О.

Мовні репрезентанти цінностей американської та української лінгвокультур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №12.—С. 79-84

 1.  

Іщенко О.В.

Діалогічне мовлення як засіб розвитку емоційного інтелекту при вивченні іноземних мов у вищих навчальних закладах// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія. – Вип. 2(70), 2018. –  с.84-87.

 1.  

Карачун Ю.Г.

Семантичне навантаження афіксів греко-латинського походження у структурі складних термінів-іменників з електричної інженерії сучасної англійської мови // Наукові записки нац. ун-ту «Острозька академія». 2018. Вип. 1(69). Ч. 1. С. 181-184.

 1.  

Ковальська Н.,

Ковальова О.

 

Офіційно-ділова комунікація як комплексний та багатоплановий процес: ознаки та характеристика Серія: Філологія. Збірник статей. Вісник Маріупольського державного університету.- Маріуполь, 2018. – С. 215-222.

 1.  

Марченко В.В.

Лінгвопрагматична специфіка англомовних політичних дебатів / В.В. Марченко, А.Ю. Чичиркоза // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія". – № 32/2018. – С. 132-137.

 1.  

Матковська Г.О.

Синтаксично-стильові особливості композиційних макроформ у
романах Вірджинії Вулф / Г. О. Матковська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Вип. 2(70), 2018. – С. 134-138.

 1.  

Скобнікова О.В.

Репрезентація концепту FAMILY в американських сімейних кінофільмах: аспект оцінності / О.В. Скобнікова // Закарпатські філологічні студії. Вип. 4, том 2, 2018. – С. 13-16.

 1.  

Скобнікова О.В.

Аналіз концепту FAMILY на базі американських національних корпусів / О.В. Скобнікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. – Вип. 32, 2018. – С. 115-120.

 1.  

Скобнікова О.В.

Методика аналізу лінгвокультурного концепту (на прикладі концепту FAMILY) / О.В. Скобнікова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Вип. 18, 2018. – С. 286-293.

 1.  

Скобнікова О.В.

Створення власного корпусу американських кіносценаріїв / О.В. Скобнікова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 9, 2018. – С. 204-207.

 1.  

Тікан Я.Г., Харіна Н.

Експлікація оцінних значень в англомовному медіа тексті за допомогою тропів // Advanced Linguistics. - № 2. - у друці

 1.  

Тікан Я.Г.,  Давидова О.В.

Реалії як засіб вираження соціальної приналежності героя (на прикладі детективної повісті А.К. Дойла «Пригоди Шерлока Холмса») // Вісник МДУ. Серія: Філологія. - у друці

 1.  

Tkachyk O., Koshkina M.

Сorpus methods as an advanced solution for technical translation quality improvement // Advanced Linguistics. - № 2.  у друці

 1.  

Tkachyk O. Riabukha K.

Gender representation in nomination of a woman in the novels of male and female authors // «Вісник МДУ. Серія: Філологія» у друці

 1.  

Ткачик О.В.

Когнітивно-прагматичні особливості функціонування оказіональних запозичень та неологізмів у мові україно-англійських білінгвів // Зб. наук. пр.. «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (м. Київ).

КТППНМ

 1.  

Баклан І.М.

Відтворення безеквівалентної лексики при перекладі німецькомовної юридичної літератури  / І.М. Баклан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: науковий журнал. Одеса, 2018. Випуск 32. С. 136-139. 

 1.  

Баклан І.М.

Переклад назв документів галузі міжнародного права (на матеріалі німецько українських міжнародних угод) / І.М. Баклан // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 21. – Дрогобич, 2018.

 1.  

Гуменюк З.В.

Виховні аспекти вивчення історії Померанії в лінгвокраїнознавстві Німеччини / З. В. Гуменюк // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 2 (2018). – Херсон, 2018. – С. 132-135.

 1.  

Гуменюк З.В.

Інформаційний світ сучасного перекладача / З.В. Гуменюк, Л.М. Сереброва // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон, 2018.

 1.  

Дабагян І.М.

Синтез науки, літератури, мистецтва в міжнародному контексті (на прикладі видань, присвячених Т. Г. Шевченкові) / І. М., Дабагян, Л. І. Павловська // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 2 (2018). – Херсон, 2018. – С. 136-139.

 1.  

Дабагян І.М.

Особистий професійний розвиток студентів: навчально-виховні аспекти / І. М. Дабагян // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. – Випуск LXXXI. Том 3. – 2018. – C. 129-132.

 1.  

Котвицька В.А.

Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. –  Випуск 28. – Одеса: Вид. дім “Гельветика”, 2017. – С. 116-118.

 1.  

Котвицька В.А.

Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників) / В. А. Котвицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. – Випуск 31. Том 2. – Одеса, 2017. – С. 62-64.

 1.  

Котвицька В.А.

Функціонування тотожних повторів у сучасній німецькомовній художній прозі / В. А. Котвицька // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – Випуск 22. – Дрогобич, 2018.

 1.  

Лазебна О.А.

До питання про валентністну характеристику дієслів, що сполучаються з прислівниками оцінки / О. А. Лазебна, Н. І. Дичка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. – Випуск 29. Том 2. – Одеса : Вид. дім “Гельветика”, 2018. – С. 57-59.

 1.  

Лисенко Г.Л.

Щодо особливостей вживання запозичень у німецькому газетному дискурсі / Г. Л. Лисенко, М. С. Лисенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. Випуск 33. Том 2. – Одеса: Вид. дім “Гельветика”, 2018. – С. 65-67.

 1.  

Лисенко Г.Л.

Berücksichtigung von landeskundlichen Aspekten beim Übersetzen der politischen Reden / Z.W. Tschepurna, H. L. Lysenko // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. Випуск LXXI. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 191-194.

 1.  

Білицька В.М.

Лексичні особливості німецькомовних суспільно-політичних текстів на матеріалі відео репортажів / В. М. Білицька // Філологічні трактати. – К.: Вид-во “Сумський державний університет”, 2017. – Том 9. – № 3/2017. – С. 14-22.

 1.  

Павловська Л.І.

Почесні професійні звання в Німеччині. Перекладацький і виховний аспекти (на прикладі звань “Meister” та “Oberingenieur”) / Л.І. Павловська // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 2 (2018). – Херсон, 2018. – С. 103-106.

 1.  

Сереброва Л.М.

Роль німецької мови в популяризації творчості Т. Г. Шевченка (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) / Л. М. Сереброва // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 2 (2018). – Херсон, 2018. – С. 111-115.

 1.  

Труцуненко І.І.

Специфіка перекладу німецькомовних анотацій до медичних препаратів / І.І. Труцуненко // Международный научный журнал «Интернаука». – Издательский дом «Интернаука», 2018.

 1.  

Труцуненко І.І.

Полікомпонентні іменники в усному побутовому мовленні / І.І. Труцуненко, А.С. Барладюга // Международный научный журнал «Интернаука». – Издательский дом «Интернаука», 2018.

 1.  

Чепурна З.В.

Antonymischer Ausdruck in den deutschen Rätseln / З.В. Чепурна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. Випуск 30. – Одеса, 2017. – С. 113-117.

 1.  

Чепурна З.В.

Власна назва як складова німецького ономастичного лексикону / З.В. Чепурна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Випуск 31. Том 2. – Одеса, 2017. – С. 128-130.

 1.  

Чепурна З.В.

Взаємодія лексико-фразеологічного складу німецької та української мов з ономастиконом / З.В. Чепурна // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Випуск LXXIІІ. – Херсон: ХДУ, 2018.

 1.  

Чепурна З.В.

Функціонування фразеологічних одиниць з агіонімами та хрононімами у німецькій мові / З.В. Чепурна // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Випуск LXXIІ. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 117-119.

 1.  

Івашкевич Л.С.

Анімалістична символіка україномовного та німецькомовного лінгвокультурного просторів / Івашкевич Л. С., Ніколаєнко К. В. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». — Вип. 1(69), ч. 1, березень. — Серія: Філологія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 160–164.

 1.  

Володько А.М.

Методика навчання майбутніх перекладачів усного послідовного науково-технічного перекладу / А. М. Володько // Вісник національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / гол. ред. О. Б. Бігич. – Вип. 28. – Київ, 2018.; Url - http://visnyk-pedagogy.knlu.kiev.ua

 1.  

Туришева О.О.

Функціональний підхід до перекладу веб-сайту / Туришева О.О., Забіяка Д.С. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць.- Випуск 35. – Одеса, 2018.

 1.  

Гаман І.А.

Kontextuelle Einbettung der Textsorte «Zooführer» / І. А. Gaman // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – Вип. 31. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 150-155.

КТППФМ

 1.  

Дегтярьова Є.О.

Опис як функціональний тип мовлення у французьких мінімалістичних романах / Є.О. Дегтярьова, Л.В. Школяр // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 100–102.

 1.  

Космацька Н.В.

Мовні маркери політкоректності у французькому медіа тексті / Н.В. Космацька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Вип. 1. – Т.2. – Херсон: Гельветика, 2018. – С.50-54.

 1.  

Кривенець І.В.

Комунікативна специфіка мовленнєвих актів репрезентативів у творчості Бернара Вербера/ І.В. Кривенець // Зб. наук. праць «Південний архів (філологічні науки)» – Випуск 71. – Серія: Філологічні науки, 2017.– с. 92 – 96.

 1.  

Буць Ж.В.

Любов як прояв гендерної ідентифікації сучасної французької жіночої прози / Ж.В. Буць // Південний архів (Філологічні науки): зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017 – С. 76-79.

 1.  

Буць Ж.В. 

Особливості створення метафоричного образу у сучасній французькій жіночій прозі (на матеріалі твору Т. де Росне «Le dîner des ex») / Ж.В. Буць // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2018. – № 34. – Т.2. С. 7-10.

 1.  

Куликова В.Г.

Les particularités de la représentation des caractérisiques lexicales du discours cosmétologique français dans la langue ukrainienne / В.Г. Куликова // Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». – Вип. 75. – Херсон, 2018. – С.104-107.

 1.  

Куликова В.Г.

Лексико-граматичні особливості французьких текстів конвенцій: прагматичний аспект / В.Г. Куликова // Одеський лінгвістичний Вісник. Науково-практичний журнал. – Вип.10. – Том І. – Одеса, 2017. – С.136-139.

 1.  

Бондар Л.В.

Структурно-семантичні особливості французьких соціологічних термінів та засоби їх відтворення в українському перекладі  / Л.В. Бондар, Л.В. Школяр, Т.І. Шумченко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2017. – № 29. – Т.2 – С. 100–102.

 1.  

Бондар Л.В.

Лексичні особливості франкомовних текстів хімічної галузі та засоби їх відтворення в українському перекладі /Л.В. Бондар, І.С. Полюк, Л.В. Школяр // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одесса, 2017. - №30. – Том 2. – С. 80–83.

 1.  

Бондар Л. В.

Структурно-прагматичні особливості франкомовних конвенцій / Л. В. Бондар, О. Р. Малашенко. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2018. – № 33. – С. 166–168.

 1.  

Бондар Л.В.

Analyse comparative des propositions à structure syntaxique réduite en français et en ukrainien  / Л. В. Бондар, Ю. Ю. Гелун  // Молодий вчений. – 2017. – №12 (52). – С. 218–221.

 1.  

Школяр Л.В.

Міжкультурна комунікація і розвиток лінгвокраїнознавчого напряму в освітньому, науковому та соціальному просторах Франції / Л.В. Школяр // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одеса, 2017. – № 30, том 2. – С. 167–169.

 1.  

Ібрагімова С.В.

Partucularités syntaxiques du discours pharmaceutique français / S.V. Іbraguimova, L.V. Shkolyar // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, МГУ, 2017. – Вип. №31. – Т. 3. – С. 121-124.

 1.  

Ібрагімова С.В.

Reproduction des particularités syntaxiques des notices de médicament françaises dans la traduction ukrainienne / S.V. Іbraguimova // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2018. – Вип. 2 (70). – С. 23-27.

КУМЛК

 1.  

Динікова Л.Ш.           

The Formation of Crimean Tatar Periodical Press as the Driver of Cross-Cultural Transfor-mations in the Society// К., Зб.наук.праць «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв». – 2018. -  № 1, С. 67-70

 

 

25.01.2022
Новина
Студентам: прошу ознайомитись з поперднім списком з рейтинговими балами.
18.01.2022
Новина
Новини щодо лімітів стипендіатів
Рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 17.01.2022 встановлено ліміт стипендіатів:
17.01.2022
Новина
КПІшники, вітаємо всіх з закінченням заліково-екзаменаційної сесії!
Хто вчасно здав семестровий контроль – ми вітаємо вас з успішним закінченням сесії та бажаємо приємних канікул, які починаються 17.01.2022 і триватимуть до 30.01.2022. Дотримуйтесь правил безпеки, а, особливо, респіраторного захисту. Чекаємо вас здоровими, відпочившими та повними сил вже наступного семестру 31.01.2022!
AdaptiveThemes