Skip to content

Кандидатський мінімум з англійської мови

Графік роботи аспірантів / здобувачів на 2015 – 2016 н. р.

УМОВИ ДОПУЩЕННЯ АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (Завантажити)

До складання кандидатського екзамену допускаються аспіранти та здобувачі, які мають належний рівень підготовки, склали залікові тести з реферування наукових текстів українською та іноземною мовами й підготували реферат прочитаної літератури з проблеми наукового дослідження.

За курс навчання має бути прочитано не менше 600 000 друкованих знаків оригінальної наукової літератури з проблеми, що досліджується. Частка монографії у загалом прочитаній літературі не повинна складати більше половини, тобто 137 сторінок. Відповідність прочитаної літератури тематиці дослідження має бути підтверджена у рецензії наукового керівника аспіранта (здобувача).

 

СТРУКТУРА КАНДИДАТСЬКОГО ЕКЗАМЕНУ

1.  Читання і письмовий переклад рідною мовою оригінального тексту  за фахом (2500  знаків – 45 хвилин). Допускається використання друкованих словників.

2.  Усне реферування іноземною мовою оригінального тексту за фахом (1000 – 1200 знаків – 10 хвилин). Не допускається використання словників.

3.  Переклад з рідної мови на іноземну частини реферату за фахом
(до 10 - хвилин).

4.  Співбесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження аспіранта, яка складається з усного монологічного повідомлення про зміст наукової роботи (до 10 хвилин) та відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії.

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВ

300 тис. друкованих знаків усного перекладу оригінального матеріалу за фахом з іноземної мови українською.

100 тис. друкованих знаків письмового перекладу оригінального матеріалу за фахом з іноземної мови українською.

200 тис. друкованих знаків з яких:

-       50 тис. друкованих знаків анотування оригінального матеріалу за фахом з іноземної мови іноземною (2.1 – 2.2 Abstract);

-       50 тис. друкованих знаків реферування оригінального матеріалу за фахом з іноземної мови іноземною (2.3 – 2.4 Summary);

-       50 тис. друкованих знаків анотування оригінального матеріалу за фахом з іноземної мови українською (3.1 – 3.2 Анотація);

-       50 тис. друкованих знаків реферування оригінального матеріалу за фахом з іноземної мови укр. мовою (3.3 – 3.4 Реферування).

Термінологічний словник (350-500 термінів підмови фаху).

Реферат прочитаної іноземною мовою літератури, який пишеться українською мовою, а в кінці подається список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог державного стандарту.

 

РЕФЕРАТ

повинен відповідати таким вимогам:

1.                Виклад українською мовою змісту наукових матеріалів, прочитаних іноземною мовою, оформлений у відповідності з «Основними вимогами до дисертації та авторефератів», встановлених ВАК України (обсяг

20 – 25 сторінок – один друкований аркуш). Інформація має бути логічно структурована, а відреферований зміст окремих матеріалів подано у формі огляду історії проблеми, або аналізу існуючих підходів до її дослідження, тощо.

2.                Бібліографічний опис. Список використаних джерел має бути оформлений відповідно до вимог державного стандарту (не менше 20 джерел іноземною мовою).

3.                Інформацію іноземною мовою (Summary) про зміст і результати дисертаційної роботи, включаючи такі розділи як об’єкт і предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна, головні очікувані наукові й практичні результати роботи (до 2 сторінок друкованого тексту).

Реферат подається на реферування не пізніше ніж за п’ять тижнів до екзамену.

Рецензія наукового керівника від підприємства (з підписом і печаткою підприємства, де працює науковий керівник).

Зразки оформлення

- Тітульний лист МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО МІНІМУМУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Велика папка) - Word, PDF

- Зміст (Велика папка) - Word, PDF

Abstract - Word, PDF

- Summary - Word, PDF

- Анотація -  PDF

- Реферування - Word, PDF

- About my research - Word, PDF

- Реферат - Word, PDF

Рецензія - Word, PDF

- Термінологічний словник - Word, PDF

27.12.2018
Новина
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
  Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
10.12.2018
Новина
День відкритих дверей!
Шановні абітурієнти! Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься 15.12.2018 за такою програмою:
31.10.2018
Новина
День відкритих дверей
Шановні абітурієнти! Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься завтра, 1.11.2018, в форматі загальноуніверситетського заходу «Осінні канікули в КПІ». Представник нашого факультету чекатиме на Вас о 10.30 в музеї КПІ імені Ігоря Сікорського.
AdaptiveThemes