Skip to content

Публікації у виданнях країн ОЕСР

Публікації у зарубіжних виданнях країн ОЕСР, 2019р.

1

Тарасюк Н.І.

Ігрові технології на занятті іноземної мови в технічних вищих закладах освіти. Scientific discussion. №31, 2019; 38-40

http://scientific-discussion.com/wp-content/uploads/2019/06/VOL-1-No-31-2019.pdf

2

Drozdovych N.

A junction between students’ portfolio and e-learning facilities Slovak international scientific journal.  Bratislava, Slovakia. №27, (2019)

 VOL.1 p.56-58 http://sis-journal.com/arhiv/

3

Литовченко І.

Американський досвід розбудови корпоративної освіти у США: можливості використання в Україні. Edukacja zawodowa i ustawiczna. Polsko-ukrainski rocznik naukowy. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawe. 2019. – Nr. 4. – St. 457–473.

4

Golub T.P.

Project-based learning as a method of teaching English. Modern engineering and innovative technologies. 2019. - Issue 7, Part 4. - P. 42-45

http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit07-04-042

5

Golub T.P.

The role of interdisciplinary integration in modern higher education. SWorldJournal. 2019. - Issue 1. - P. 186-189

DOI: 10.30888/2410-6615.2019-01-01-042

6

Назаренко О.І.

Рибак О.О.

 

IoT-Based Smart Learning Environment For Telecoms Students.

The Journal “Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology”, Budapest. VII (80), Issue: 198, 2019, May - 24-27 p.p.

http://scaspee.com/all-materials/iot-based-smart-learning-environment-for-telecoms-students-o-i-nazarenko-o-o-rybak

7

Башук Н.П.

Фразеологізми з колоративним компонентом у німецькій мові та їхня україномовна  репрезентація. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych/ uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. Warszawa, Wydawca: «Diamond trading tour». Т. 1. 2019. С. 6-11.

8

Bezzubova O., Moiseienko S.

Lexical reduction in German SMS communication. Science and Education a New Dimension. Philology, VII(58), Issue : 194, 2019 Feb. P. 15-19. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2019-194VII58-03

www.seanewdim.com

9

Bilytska V., Bezzubova O., Dzykovich O. u.a.

Erfahrungsbericht aus einem praktischen Übersetzungsworkshop zum Thema „Kulinarische Texte“. Intra- und interlinguale Zugänge zum kulinarischen Diskurs II. 2019. №25. – С. 278 –284.

https://www.vep-landau.de/produkt/beitraege-zur-fremdsprachenvermittlung-2017-sonderheft-25/

10

Володько А.М., Олійник Л.В.

Стилістичні синоніми як засіб стилізації висловлювання в німецькомовних прозових творах ХХ століття (перекладацький аспект). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky (7). Kosice, Slovakia: Academic society of Michal Baludansky Editorial Office. – 2/2019. 2019. P. 185-190. ISSN 1338-9432

11

Моренцова А.В.

Онтологічна модель предметної області як інструмент поліпшення якості машинного перекладу. Monografia pokonferencyjna «Science, Research, Development» #15,  Philology, Sociology and Culturology, Rotterdam 30.03 – 31.03.2019. // Zbiór artykułów naukowych recenzow­anych. –Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trad­ing tour». Warszawa, 2019. Warszawa, 2019. pp. 75-79.

12

Моренцова А.В.

Сучасні методи навчання іноземним мовам у технічних вузах. Monografia pokonferencyjna «Science, Research, Development» #16, Pedagogy, Barcelona 29.04 – 30.04.2019. // Zbiór artykułów naukowych recenzow­anych. –Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trad­ing tour», Warszawa, 2019. Warszawa, 2019. pp. 41-46

16

Moiseienko S.,

Bezzubova O.

Lexical reduction in German SMS communication. Science and Education a New Dimension. Philology, VII(58), Issue: 194, 2019 Feb. 2019. pp. 15-19.

 

17

Буць Ж.В.-

The conception of “manipulation” in the humanitarian paradigm (the problem of terminologization). The European Journal of Humanities and Social Sciences: Scientific journal. – Vienna: Premier Publishing, 2019. №4. – Р. 36-39. http://ppublishing.org/ru/archive/journals/769/-

18

Буць Ж.В.-

Психологічна складова визначення маніпуляції у гуманітарних науках. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2019. VII (77). – С. 80-82. https://doi.org/10.31174/send-pp2019-188vii77

19

Буць Ж.В., Кривенець І.В.

Nonverbal means for creating suspense in bernard verber’s novellas. Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2019. VII (55). – С. 7-9.

https://doi.org/10.31174/send-ph2019-189vii55

 

 

20.05.2022
Новина
КПІ прокладає шлях, щоб стати учасником європейського дослідницького простору
У Київській політехніці стартували переговори з Люблянським університетом. Під час онлайн-зустрічі делегація КПІ обговорила з колегами зі Словенії можливості реалізації спільних проєктів за сприяння Євросоюзу.
19.05.2022
Новина
Шановні київські політехніки
Протягом минулої доби (17–18 травня 2022 року) ректорат та Оперативний штаб університету зосередили свої зусилля на вирішенні наступних завдань:
19.05.2022
Новина
Шановні політехніки!
За офіційними джерелами інформації у північних регіонах України, звільнених від окупантів тривають роботи з розмінування  та знешкодження уцілілих боєприпасів, забезпечення життєдіяльності у населених пунктах, відновлення дорожньої інфраструктури, очищення сільськогосподарських угідь.
AdaptiveThemes