Skip to content

Публікації у журналах Copernicus

Публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній базі даних

Copernicus, 2019 рік

 

ПІБ

Бібліографічний опис

2019 рік

КАМТС  №1

 1.  

Семида О.В., Кравченко Т.В.

Вторинна номінація українських політичних діячів у медійному дискурсі / О.В. Семида, Т.В. Кравченко // Актуальні питання гуманітарних наук // Збірник наук. праць молодих вчених, випуск 23, 2019. – Том 3. – С. 23 - 27.

 1.  

Кравченко Т.В.,

Семида О.В.

Аспекти патріотичного виховання у Великій Британії / Т.В. Кравченко, О.В. Семида // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології // Суми, – 2019. №4. – С.164-177.

 1.  

Шевченко М.В.

Analysis of Authentic Videos as Study-Enhancing Aids in English for Specific Purposes Lessons at Technical Universities / Mariana Shevchenko // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – № 3 (67) березень 2019. – С. 315-318. DOI: https://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-66

 1.  

Шевченко М.В.

Study of Authentic Videos as Stress-Limiting Aids in ESP and EFL Lessons / Mariana Shevchenko // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». – 2019. – № 11. – С. 51 -55.

 1.  

Кравченко Т. В., Огієнко В. П.

Формування навичок самостійної роботи студентів з текстами на іноземній мові / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко//  Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. — №3 (67). — С. 337-340.

 1.  

Кравченко Т. В., Огієнко В. П.

Розуміння реалій майбутньої професії як мотиваційний фактор при вивченні іноземної мови (на прикладі студентів немовних спеціальностей) / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. —№5 (69).  — C.316-321.

 1.  

Попова Л.І.

Текст в сучасному образотворчому мистецтві: мовний та перекладацький аспекти / Л.І. Попова // Молодий вчений. — 2019. — №5 (69). — С. 376-383.

 1.  

Попова Л.І.

Використання творів образотворчого мистецтва при вивченні англійської мови / Л.І. Попова // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. — №  (75) листопад, 2019. — С. 301-306.

 1.  

Кравченко Т.В.,, Огієнко В.П.

Проблеми методичного забезпечення в процесі вивчення англійської мови за допомогою самовчителів / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. — № 11 (75) листопад, 2019. — С. 197-201.

 1.  

Моренцова А.В.

Усунення лексичної багатозначності при машинному перекладі: від термінологічних словників до онтології предметної області // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. 5. – С. 69-73.

 1.  

Моренцова А.В.

Застосування технології веб-квест для навчання іноземній мові в технічних вузах // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 4(48), ч. 4 – С. 149-154.

 1.  

Morentsova A.V.

A semantic approach to classification of English idioms with an anthroponym as a component // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 5(49), ч. 5 – С. 109-113.

 1.  

Бойко С.О.

Мобільний додаток Telegram як інноваційний засіб активізації роботи студентів при вивченні іноземної мови // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4.– С. 27-30.

 1.  

Волкова О.А.

 Комплексная оценка языковых потребностей студентов при составлении учебных программ // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2019 - № 4 (66), 1т. – С. 31-34

 1.  

Volkova O.A.

Building students’ competence through assessment, self-assessment and self-analysis // Актуальные научные исследования в современном мире. - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 5(49)

 1.  

Ломакіна Л.В.

Аналіз сучасних мультимедійних технологій / Л.В. Ломакіна // Актуальные научные исследования в современном мире Серія: Педагогіка. – 2019. – №1. С. 15 - 21.

 1.  

Бойко С.О.

Developing students’ presentation skills as the way of monologue speech improvement / Svitlana Boiko. // Інтернаука. – 2019. – №9. – С.10-12.

 1.  

Доронкіна Н.Є

Івасюк О.В.

Dialogue speech in artificial intelligence educational systems /N.Y. Doronkina, O.V. Ivasiuk //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019.  – Вып. 3(47), ч. 4 – С.54-60

 1.  

Доронкіна Н.Є.

Аргументація у контексті теорії риторичної структури / Н.Є. Доронкіна // Almanahul SWorld, 2019. – № 1, – C. 134-138.

 1.  

Івасюк О.В.

Дивергентные процессы в словообразовательном гнезде глагола физического восприятия осязать/ О.В. Ивасюк// Теоретичні і прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць. Слов’янськ.  – 2019. – Вип.8. Частина 1. – с.135-144.

 1.  

Дичка Н.І., Гордієнко Н.М.

 

Особливості відтворення діалектизмів у перекладі (на матеріалі українського перекладу новели Н. Патерсона "Scotch settlement") /Н.І. Дичка, Н.М. Гордієнко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: Зб. н. пр. –  Одеса, 2018. –  №36(2). –  с. 131 – 133

 1.  

Дичка Н.І., Гордієнко Н.М.

Стилістичні особливості англомовної технічної документації / Н.І. Дичка, Н.М. Гордієнко / /Науковий журнал “Молодий вчений”. –  Херсон: Видавництво "Молодий вчений”. –  2019. – №1(65). – С. 357-360 

 1.  

Гураль О.І.

Historiography and documents of Ukrainian Prosvita //Гілея: науковий вісник – К.: Видавництво «Гілея», 2019. – Вип.143 (4). – с. 28-30.

 1.  

Дичка Н.І., Михайленко А.В.

Принципи навчання професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення студентів IT-спеціальностей / Н.І. Дичка, А.В. Михайленко // Науковий журнал “Молодий вчений” –  Херсон: Видавництво "Молодий вчений”, 2019. – №2 (66). – с. 465 – 468 

 1.  

Павленко О.В.

Сучасний стан підготовки фахівців з електроніки в закладах вищої освіти США / О.В. Павленко // Науковий журнал “Молодий вчений” - Херсон: Видавництво "Молодий вчений”, 2019. - №12 (64). - с. 111 – 114. 

 1.  

Аношкова Т. А.

Впровадження глобальної освіти у вітчизняних університетах. / Т.А. Аношкова // Науковий журнал «Молодий вчений» № 5.1 (69.1) травень, 2019 р. – С. 4-7.

 1.  

Міхненко Г.Е.

Teaching PhD students to write research articles in English / G.Mikhnenko // Науковий журнал “Молодий вчений”. – 2019. – № 5.1 (69.1). – С. 151-154.

 1.  

Свірепчук І.А.

Самостійна робота та розвиток пізнавальної активності студентів в процесі навчання іноземної мови// Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 3 (47), ч.4 – ст. 115-119

 1.  

Іванченко Л.М., Варянко Т.В.

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Інноваційна діяльність викладача / Л.М. Іванченко, Т.В. Варянко // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып 1 (45), ч. 4. - С. 51-56

 1.  

Іванченко Л.М., Варянко Т.В.

The basic aspect of teaching students to read professionally-oriented text at technical higher educational institutions / Л.М. Іванченко, Т.В. Варянко // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып 3 (47), ч. 4. - С. 29-34

 1.  

Щипачова Д.С.

Linguistic features of English phrasal verbs / Д.С. Щипачова // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. - 2019. - #30. - С. 219 - 222

 1.  

Кондрашова А.В., Дем`янюк Н. А.

Використання мультимедія під час вивчення англійської мови студентами комп`ютерних спеціальностей // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019 - Вып 2 (46), ч. 5. - С. 109 - 113

 1.  

Кондрашова А.В., Дем`янюк Н.А

Lexical breakthrough in presentation of material in teaching ESP//IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019 - Вып. 4 (48), ч. 4. - С. 16-21

 1.  

Лисецкий К.А., Мойсеенко С.Н.

Усовершенствование навыков чтения студентов с использованием смешанного обучения / К.А. Лисецкий, С.Н. Мойсеенко //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1 (45), ч.4 – с. 84-87

 1.  

Лисецкий А.А., Мойсеенко С.Н.

Усовершенствование навыков аудирования с использованием смешанного обучения / К.А. Лисецкий, С.Н. Мойсеенко // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 3 (47), ч. 4 – с. 95-98

 1.  

Дем’янюк

Н. О., Кондрашова А.В.

Використання мультимедіа під час вивчення англійської мови студентами комп`ютерних спеціальностей//IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019 –Вып 2 (46), ч. 5. – С. 109-113

 1.  

Дем’янюк

Н. О.

Monitoring and evaluation of educational activities of students in learning English by using Moodle/ IScience “Актуальні наукові дослідження в сучасному світі.” //Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019 - випуск 3(47), ч. 4. – с.50-54.

 1.  

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А.

Імплементація навчальної автономії студентів ВНЗ при формуванні іншомовної компетентності/С.М.Мойсеєнко, К.А.Лісецький//Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 7 (51), ч. 2 – С. 113 – 116.

 1.  

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А.

Роль емоційного інтелекту при формуванні іншомовної компетентності студентів ВНЗ/С.М.Мойсеєнко, К.А.Лісецький//Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 8 (52), ч. 2 – С. 110-113.

 1.  

Рябова К.О.

 Функції хештегу як мікротексту (на матеріалі соціальної мережі Twitter) / К.О.Рябова. // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – №9. – 129 – 132.

 1.  

Назаренко І. М.

Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні: психолого-педагогічні особливості / І. М. Назаренко // Науковий журнал “Педагогічний процес: теорія і практика” – Київ, 2019 – Вип 1-2 (64-65), – С. 52-59.

КАМТС  №2

 1.  

Фещук А.М., Галацин К.О.

Діагностування мотиваційно-ціннісного компоненту комунікативної культури студентів закладів вищої технічної освіти / Фещук А.М., Галацин К.О.// Научен вектор на Балканите.

2019. Том 3, № 2 (4) – С. 17-21.OAJI (Open Academic  Journals  Index), EBSCO,  GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS-EUROPA,  RОAR  (Registry  of  Open Access  Repositories),  GIF  (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS NORGE-NSD,  Index  Copernicus  International, ISSUU,  EMBASE,  Google  Scholar, Kiberlelinka

 1.  

Галацин К.О.

Формування комунікативної культури майбутніх інженерів в процесі діалогічного англомовного навчання / Галацин К.О.// Научен вектор на Балканите / Болгарія, 2019. – Том 3. № 1 (3) – С. 25-28. OAJI (Open Academic  Journals  Index), EBSCO,  GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS-EUROPA,  RОAR  (Registry  of  Open Access  Repositories),  GIF  (GenerdlImpact Factor), ERIH PLUS NORGE-NSD,  Index  Copernicus  International,ISSUU,  EMBASE,  Google  Scholar, Kiberlelinka

 1.  

Вадаська С.В.

Advanced MOODLE Tools in Teaching English for Specific Purposes/ S. Vadaska, N. Drozdovych//Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest. – VII (77), Issue: 188,2019 Feb p.18-21.

 1.  

Дроздович Н.Ю.

Advanced MOODLE Tools in Teaching English for Specific Purposes /N.J.Drozdovych,  S. V. Vadaska // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest VII (77), Issue: 188, 2019 Feb p.18-21

 1.  

Синекоп О.С.

Ситуаційний підхід до диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців / Синекоп О.С. // Зб. Наук. праць «Педагогічні науки» Херсонського державного унiверситету. 2019. – Вип. LXXXVII. ‒ С. 146‒152.

 1.  

Синекоп О.С.

Експериментальна перевірка методики диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання і читання майбутніх ІТ-фахівців / Синекоп О.С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2019. ‒ №1. – С. 81‒91.

 1.  

Синекоп О.С.

Диференційоване навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованому англомовному спілкуванню: види і форми контролю / Синекоп О.С. // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. праць : Педагогіка. Психологія. Випуск   – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка. Благодійний фонд імені Антона Макаренка. Вид. «ВП «Едельвейс», 2019. − Випуск 1-2(64-65). – С. 60-69.

 1.  

Зарівна О.Т.

Медіаграмотність і культура здоров’я як необхідність освітнього простору (на прикладі студій іноземної мови і журналістики)/ О.Т. Зарівна// Наукові записки національного університету”Острозька академія” Серія ”Філологічна”Випуск6(74)– Остріг, 2019.  – С. 168 – 173.

 1.  

Зарівна О. Т., Химай Н. І

Андрагогічні та педагогічні підходи при навчанні іноземної мови студентів старших курсів у вищих навчальних закладах / О.Т. Зарівна, Н.І. Химай // XVII International Scienti‑c and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society» – Warsaw, Poland, RS Global Sp. z O.O, 2019. – С.25-27 (індексується: Academia.edu, Biblioteka Narodowa )

 1.  

Пархоменко Н.О.,

Лазебна О. А., Литовченко І. М.

Щодо структури та способів мовної репрезентації концепту (на матеріалі сучасної німецької мови) // Молодий вчений. – 2019. – № 10. (Index Copernicus)

 1.  

Фещук А.М.

Іншомовна  освіта майбутніх фахівців з прикладної механіки / А.М. Фешук // Педагогічні науки. – Херсон : «ЛНС», 2019. –  № 86. – С. 365-369.

 1.  

Вороніна Г.Р.

Проблеми професійної орієнтації старшокласників: англійський досвід та українські реалії / Г.Р. Вороніна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – №5(89). – С. 24–35 (Index Copernicus)

 1.  

Гришина О.А. Леонова О.М

Model of organization of testing the foreign reading competence European Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo. Issue 4 (II), 2018. С.138-142. www.ehs-ss.pl

 1.  

Гавриленко К.М.

Distance learning introduction in the modern educational environment / Kateryna Havrylenko // Wschodniouropejskie Czasopismo Naykowe (East European Scientific Journal) – Warszawa, Polska. – #10 (50), 2019. – part 6. – C. 4-8

 1.  

Приходько Д.С.,
Медкова О.М.

Перспективы использования автоматизированных систем обучения иностранным языкам на основе технологий искусственного интеллекта / Д.С. Приходько, О.Н. Медкова // Материалы II Международной научно-практической конференции [Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания], (21-22 марта 2019 г.) – Минск : БГУ, – 2019 г. – C. 585–589.

 1.  

Коваленко О.О.

Implementing Blended Learning at Technical University: Advantages and Challenges  / О.О. Коваленко, Л.М. Конопляник // Науковий журнал «Молодий вчений» – № 4 (68). – Х. : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с.61-65

 1.  

Коваленко О.О.

Використання засобів змішаного навчання під час викладання англійської мови професійного спрямування в закладах вищої освіти / О.О.Коваленко, Л.М. Конопляник //  Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» – Випуск 10. Т. 2. 2019. – О. : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с.111-116

 1.  

Зелінська Т.М., Лук’яненко В.В.

Розвиток гармонійної партнерської амбівалентності в процесі короткотривалого консультування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2019. № 2. С.50-56. http://pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya?id=91

КАМГС №3

 1.  

Духаніна Н.М.   

Самоосвіта як складова освітнього процесу в університеті //  Молодий вчений. — 2019. — №4 (68). — С. 248-251

 1.  

Колісник М. П.

Закономірності функціонування графонів у мовленні носіїв північно-східного діалекту Англії // Science and Education A New Dimension: Philology. – Issue 195. – Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2019. – P. 28-31

 1.  

Корницька Ю.А.

Wiki in LSP classroom // Актуальные научные исследования в современном мире : сб. научных трудов / гл. ред. В. П. Коцур.  – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47). – С.15-19.

 1.  

Корницька Ю.А.

Креативне письмо в курсі іноземної мови для студентів немовних спеціаль ностей // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2019. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 48-50

 1.  

Корницька Ю.А.

WebQuest in ESP classroom: effect and students’ attitude [Текст] / Ю. А. Корницька // Молодий вчений. — 2019. — №5 (69).  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/69/

 1.  

Сімкова І. О.

Transdisciplinary Approach to Sight Translation Training: Experimental Research // MALTESAS Multi-disciplinary Research Journal (MIRJO). Vol.4, Issue 1, pp.-48-60, May 2019

 1.  

Сімкова І. О.

The criteria for professional translators’ competence assessment. //International Journal of Innovative Technologies in Social Science. – № 6 (10). – Р. 3-7.

DOI https://dx.doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30082018/6103

 1.  

Сімкова І. О.

Роль усвідомлення перспектив професійної діяльності у формуванні професійної компетентності майбутніх перекладачів //Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. LXXXVIII. – Херсонський державний університет, 2019. С. 131 – 137, doi 10.32999/KSU 2413-1865

 1.  

Сімкова І. О.

Роль автентичних навчально-інформаційних ресурсів у процесі професійної підготовки // Педагогічні науки : теорія,історія, інноваційні технології. – Вип. 4(88), 2019, с. 116-127

КТППАМ

 1.  

Kulieznova S., Козліцька М.

Modality of necessity: problems of translation. «AGON» (ISSN 2384-9045), n. 21, aprile-giugno 2019. http://agon.unime.it. Р. 114-135.

 1.  

Tkachyk O.V., Koshkina M.

Corpus methods as an advanced solution for technical translation QUALITY improvement // Advanced Linguistics.

 1.  

Коломієць С.С., Клімовою О.І.

 Метод лексико-семантичного поля у дослідженні гендерної термінології // Advanced Linguistics. - Issue 4.

 1.  

Федоренко С.В., Шаранова Ю.В.

Практичний досвід виховання громадянськості студентів бакалаврату в США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 4(88). Р. 190–200.

 

 1.  

Гавриленко В.М., Стасюк І.В.

Специфіка виникнення політкоректних евфемізмів в англомовному середовищі [Текст] / В. М. Гавриленко, І. В. Стасюк // Молодий вчений. — 2019. — №5. – С. 110-115.

 1.  

Козко О. А.,

Крамар Ю. М.

Формування ідіолекту підлітка у художньому тексті роману Д. Тартт "Щиголь" та особливості його відтворення у перекладі. Advanced Linguistics. 2019. №3.  С. 53 – 60.

 1.  

Корнєва, З.М., Ващило, О.В.

Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology VII (82), Budapest, 2019. № 202. C. 22-26.

 1.  

Волощук І.П., Рибалко В.

 

Вербалізація стратегії провокації в процесі інтерв'ю// Advanced Linguistics. - Issue 4.

 1.  

Коломієць С.С.,

Тікан Я.

Цілі та завдання сучасної вищої освіти у інноваційному вимірі. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Київ, 2019. Вип. 26. – с. 25-30.

 1.  

Іщенко О.В.,

Емотивність політичного інтерв'ю як жанру діалогічного дискурсу // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки, Запоріжжя, 2019, №1 с.92-95.

 1.  

Іщенко О.В., Верховцова О.М.

Peer Feedback versus Traditional Teaching. Journal of English Teaching (JET). Universitas Kristen Indonesia, 2019 Volume 5, №2; p.124 e-ISSN: 2622-4224 | p-ISSN: 2087-9628 http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jet/issue/view/129 

 1.  

Іщенко О.В., Верховцова О.М., Куценко О.В.

Місце ойконімів в лексиці англійської мови та особливості їх інтерпретації// Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society» Multidisciplinary Scientific edition  Warsaw, 2019, Vol.2,  p.42-47 ISBN 978-83-955313-0-9 

 1.  

Глінка Н.В., Лисиця О.

 

Особливості вживання лінгво-стилістичних засобів у текстах збірки Дж. Джойса “Дублінці” // Advanced Linguistics. - Issue 2/2019, Р. 38-44.

КТППФМ

 1.  

Бондар Л.В.

Рецензія на навчальний посібник Ігнатенко В. Д. “Навчання майбутніх перекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю” / Науково-методичний журнал Іноземні мови. – Київ , 2019. – № 2. – С. 62-64.

 1.  

Бондар Л.В., Куликова В.Г., Малашенко О.Р.

Синтаксичні засоби реалізації прагматичного потенціалу франкомовних текстів у галузі міжнародного права: перекладацький аспект /Л.В. Бондар, В.Г. Куликова, О.Р. Малашенко // Актуальні проблеми гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного унiверситету iменi Iвана Франка. – Дрогобич, 2019. - № 23. – Т.1. – С. 63-68.

 1.  

Буць Ж.В.

Психологічна складова визначення маніпуляції у гуманітарних науках. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – VII (77). –  2019. – С. 80-82.

 1.  

Буць Ж.В.

Мовленнєвий вплив як маніпулятивна технологія художнього наративного простору // Закарпатські філологічні студії. – Вип. 9.Том 1. – Ужгород, 2019. – С. 150-154.

 1.  

Буць Ж.В.

The conception of “manipulation” in the humanitarian paradigm (the problem of terminologization) // The European Journal of Humanities and Social Sciences: Scientific journal. – Vienna: Premier Publishing, 2019. – №4. – Р. 36-39.

 1.  

Буць Ж.В.

Наративна тектоніка роману Т. де Росне «Le dîner des ex» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. Вип. 41.Одеса, 2019.

 1.  

Буць Ж.В., Кривенець І.В.

Nonverbal means for creating suspense in bernard verber’s novellas // Science and Education a New Dimension. Philology. – VII (55). –  2019. – С. 7-9.

 1.  

Ібрагімова С.В.

Caractéristiques linguistiques générales de la communication scientifique dans les textes des brevets d’invention // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА 2019. – Вип. 6(74). –  С. 61–64.

 1.  

Калита А.А.

Теоретико-методологические основы исследования флуктуации эмоционально-прагматического потенциала речемышления и мыследействия человека // Одеський лінгвістичний вісник. – № 13. – 2019. – C. 115-123.

 1.  

Калита А.А.

Методологічне підґрунтя дослідження когнітивних закономірностей просодичної організації дитячого маніпулятивного мовлення // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 7(75). – С. 69–73.

 1.  

Калита А.А.

Methodological potential of the cognitive model of the person’s spiritual being pyramid // Cognition, communication, discourse. – 2019 – № 18. – Pp. 46–59.

 1.  

Калита А.А.

Prosodic models of accentuated personalities’ English public speeches / Kalyta A., Andrushchenko I.  // Cognition, communication, discourse. – 2019 – № 18. – Pp. 34–45.

 1.  

Калита А.А.

Контент веб-сайтів і їхня структура [Текст] / А.Ю. Лісовська, А.А.  Калита // Молодий вчений. – 2019. – №10. 

У друці

 1.  

Калита А.А.

Роль ключових слів у формуванні цілісності та зв’язності англомовних науково-технічних текстів  / Н.П.  Цвик, А.А. Калита // Молодий вчений. – 2019. – №10. 

У друці

 1.  

Космацька Н.В.

Концепт DIVERSITE/РІЗНОМАНІТТЯ у сучасній французькій літературі для дітей і дорослих // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.  Вернадського. – Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 30 (69). –  № 1. –  2019. – Частина 2. – .С.1-6.

 1.  

Куликова В.Г.

Représentation de la culture spirituelle et historique du peuple dans les noms géographiques français // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. –  Вип. 7(75). – С.  121–124.

 1.  

Кривенеціь І.В.

Spécificité pragmatique et communicative de l’espace conceptuel de la trilogie des fourmis de Bernard Werber // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 7(75). – С. 20 –22.

 1.  

Тараненко Л.І.

Лінгвостилістичні особливості мовлення різних типів особистості (на матеріалі англійської мови) / Г.Г. Северина, Л.І. Тараненко // Молодий вчений. – 2019. – №10.

У друці.

 1.  

Полюк І.С.

Лексико-стилістичні трансформації та їх особливості при перекладі текстів офіційно-ділового стилю (двосторонні угоди між Францією та Україною) / Н.О. Карпенко, І.С.  Полюк // Молодий вчений. — 2019. — №10. 

У друці

 

Публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній

базі даних Copernicus, 2018 рік

 

ПІБ

Бібліографічний опис

2018 рік

КАМТС  №1

 1.  

Моренцова А.В.

Etymology and Semantics of Proper Names in Phraseological Units of English // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб.научн. трудов. - Вып. 1(33). Ч. 7. - Январь 2018.

 1.  

Моренцова А.В.

Застосування онтологічних моделей предметної області для усунення лексичної багатозначності при машинному перекладі // Актуальные научные исследования в современном мире. - Вып. 4(36). Ч. 7. - Апрель 2018.

 1.  

Моренцова А.В.

Підвищення ефективності навчання читання науково-технічних текстів  у  немовних вищих навчальних закладах. // Актуальные научные исследования в современном мире. - Вып. 5(37). Ч. 7. - Май 2018.

 1.  

Мойсеєнко С.М.,

Волкова О.А.

Teaching ESP: content selection//  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2018 - № 9 (49), 1 т.– С. 18–22.

 1.  

Волкова О.А.

Analysis of students’ language needs in course designing //  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2018 - № 10 .– С. 18–20.

 1.  

Шніп Ю.В.

Types of English neologisms of 2016-2017 representing the universal concept of time // International scientific journal "Internauka". – 2018. – №6. - P. 58-61.

 1.  

Грищенко Я.С.

The notion of macrophrasing in text linguistics // Theoretical and Applied Science. - 2018. -№8. - P. 160-163.

 1.  

Грищенко Я.С.

Діалектрична єдність композиції та архітектоніки при макрофразуванні версифікаційного тексту // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018. - №6. – С. 62-64.

 1.  

Грищенко Я.С.

Прагматичні маркери композиції віршованого твору // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018. - №12 (52).

 1.  

Корольчук М.С., Корольчук В.М., Бобровник С.М.

Resources of a specialist’s personality in counteraction against negative impacts of professional stress // Pedagogy and Psychology VI (71) ,Issue 173, Sept 2018. Science and Education a New Dimention.

 1.  

Ломакіна Л.В.

Аналіз організації навчання іноземної мови у технічному вузі // Л.В. Ломакіна., І.А. Свірепчук // Актуальные научные исследования в современном мире Серія: Педагогіка. - 2018. - № 1. С. 70-75.

 1.  

Самофалова О.В.

Элементы магического в мышлении современного человека на материале виртуальных текстов в жанре афоризма /  О.В.Самофалова, О.М.Машкіна. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: Зб. н. пр. - Одеса, 2018. – №33. – С. 151–162.

 1.  

Михайленко А.В., Гордієнко Н.М.

Сполучувальні можливості загальновживаних слів та термінів в англійській мові/А.В. Михайленко, Н.М. Гордієнко// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “філологічні науки” мовознавство, №9 - Дрогобич, 2018. -  с.   139 - 142

 1.  

Івасюк О.В.

Дивергенция в вербальном блоке словообразовательного гнезда перцептивного глагола нюхать/Ивасюк О.В.//Science and Education a New Dimension.Philology,Issue 160,2018.-P.15-19

 1.  

Чмель В.В.

Ахмад І.М.

Мотивація студентів технічних спеціальностей до вивчення англійської мови / В.В. Чмель, І.М. Ахмад // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69). Ч. 2. 262 с.

 1.  

Aношкова Т.

Common grammatical mistakes in translation of the US patents into Ukrainian / Tetiana Anoshkova. // Вісник маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2018. – №18. – С. 128–133.

 1.  

Міхненко Г.Е.

Realization of blended learning ideas in teaching English for Specific Purposes / G.Mikhnenko // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, серія «Філологія»  – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. - Вип 1 (69), Ч.2. - с. 32-34.

 1.  

Бухало І.В.

Застосування інтерактивних методів навчання для формування комунікативної компетенції студентів // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – С. 38-41

 1.  

Кондрашова А.В.

Бухало І.В.

Креативність викладача як основа ефективного викладання в інформаційному суспільстві // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХV Междунар. научн. конф., 26-27 марта 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 5 – С. 41-46

 1.  

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.

 Особливості навчальної програми з іноземної мови для підготовки магістрів технічних спеціальностей // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 44-48 с.

 1.  

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.

Requirements to professional competence of a foreign language teacher at higher technical educational institutions // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 8-12 с.

 1.  

Кондрашова А.В.

Бухало І.В.

Креативність викладача як основа ефективного викладання в інформаційному суспільстві // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХV Междунар. научн. конф., 26-27 марта 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 5 – С. 41-46

 1.  

Кондрашова А.В.

Практика опанування міжкультурної комунікації студентами-програмістами//Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 155-160 с.

 1.  

Щипачова Д.С.

Lexical-stylistic transformations in the English-Ukrainian scientific and technical translation// Вісник Маріупольського держ. ун. Серія: Філологія, випуск 18.

 1.  

Щипачова Д.С.

Peculiarities of scientific and technical translation// Науковий вісник міжн. гуманітарного університету. Випуск 32. Одеса,  2018

 1.  

Свірепчук І.А.,

Ломакіна Л.В.

 

Аналіз організації навчання іноземної мови у технічному вузі\\ Актуальные научные исследования  в современном мире. Сборник научных трудов. Выпуск 1 (33). Часть 6. переяслав-Хмельницкий  2018.

 1.  

Мойсеєнко С.М.,

Волкова О.А.

Teaching ESP: content selection//  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2018 - № 9 (49), 1 т.– С. 18–22.

 1.  

Мойсеєнко С.М.

Linguistic properties of the English and Ukrainian  newspaper styles//Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал  – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып.7 (39), ч.3 – ст.71 – 75

 1.  

Мойсеєнко С.М.

До поняття рефлексії в педагогічній діяльності.//Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал  - Переяслав -Хмельницкий, 2018. – Вып.10 (42), ч.4 - ст. 68 – 71

 1.  

Свірепчук І.А.

Reading comprehension in English language learning // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов. - Переяслав-Хмельницкий 2018. _Вып. 10 (42). ч.5 -ст. 94-98

 1.  

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.

Особливості навчальної програми з іноземної мови для підготовки магістрів технічних спеціальностей // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 44-48 с.

 1.  

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.

Requirements to professional competence of a foreign language teacher at higher technical educational institutions // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 1(33), ч. 6 – 8-12 с.

 1.  

Шевченко М.В.

Analysis of the Influence of Authentic English Videos on Technical Students’ Memorization and Subsequent Recall of the English Lexis / M. Shevchenko // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2018. – No. VI (65), Issue: 155. – P. 49 – 53.

 1.  

Кравченко Т.В.

Громадянське виховання у працях українських та британських учених / Т.В. Кравченко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2018. – No. VI (68), Issue: 164. – P. 29 – 33.

 1.  

Овчаренко З.П.

Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення англійської мови // Науковий журнал “Молодий вчений”. - №3 (55) березень 2018 - С.578-580.

 1.  

Павленко О.В., Коржик А.В., Дідковський В.С., Курдюк С.П.

Features of the dual-frequency acoustic signal velocity in the shallow sea /O.Pavlenko, A. Korzhyk, DScTech, V. Didkovskiy, DScTech, S. Kurdiuk //Romanian Journal of Acoustics and Vibration Vol. 15, No. 2, 2018 (accepted for publication)

КАМТС  №2

 1.  

Synekop O.S.

Competency-based approach in differentiated instruction of English for specific purposes to IT-students / Synekop O.S. // Edukacja – Technika – Informatyka: quarterly journal. – Rzeszöw, Polska, 2018. – Vol. 23 № 1. – P. 321-326.

 1.  

Синекоп О.С.

Система вправ для диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного діалогу / Синекоп О.С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Вип. 3. – Тернопіль : Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2018. ‒ №2 – С. 43-51.

 1.  

Синекоп О.С.

Система вправ для диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного письма / Синекоп О.С. // Збірник наукових праць «Педагогічні науки»

Херсонського державного унiверситету. 2018. – № 83. ‒ Том 2. ‒ С. 175‒180.

 1.  

Lavrysh Yu.

Transformative sustainability learning/ Lavrysh Yu//-Зб. наук. пр.  “Подолання мовних та комунікативних бар'єрів”.– К.: НАУ, 2018р.– 237-244с

 1.  

Lavrysh Yu.

Implementation of Transformative Sustainability Learning into Engineering Curricular/ Lavrysh Yu.// -Зб. наук. пр.” Future Human Image”- Вип. №9.-К., 2018р.- 63-73с.

 1.  

Лавриш Ю.Е., Литовченко І.М.

Організаційні моделі корпоративних університетів у Сполучених Штатах Америки / Ю.Е. Лавриш, І.М. Литовченко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2018. – Вип. LXXXІІ (Том 1). – С. 142 – 146. База: Index Copernicus International

 1.  

Литовченко І.М.

Корпоративна культура як чинник сприяння розвитку навчання в американських компаніях / Ірина Литовченко // Edukacja zawodowa i ustawiczna. Polsko-ukrainski rocznik naukowy / Професійна і неперервна освіта. Польсько-український науковий щорічник / kolegium redakcyjne Adam Solak (naczelny), Nella Nyczkało i inni; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawe; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. –  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawe, 2018. – Nr. 3. – St. 457–473. База: Index Copernicus International

 1.  

Гавриленко К.М.

Distance education system in science-intensive educational environment / Kateryna Havrylenko // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон, 2018. Вип. 84. – С. (Подано до друку)

 1.  

Ящук О. В.

Передумови ефективної презентації як виду комунікації в контексті навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей / О. В. Ящук // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – Вип. 80 (Том 3). –   Херсон, 2018. – 263 с. – С. 226-231.

 1.  

Коваленко О.О.

Використання методу проектів у викладанні іноземної мови професійного спрямування майбутнім інженерам / О.О. Коваленко // Науковий журнал «Молодий вчений» – № 3 (55). – Х. : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2018. – с.105-110 (видання включено до науково метричних баз Google Scholar, Index Copernicus)

 1.  

Голуб Т.П.

Foresight technology in modern science development / T.Golub // ISJ Theoretical & Applied Science. - 03 (59). 2018. – P. 128-133.

 1.  

Голуб Т.П.

Foresight in global technological development / T.Golub // Modern engineering and innovative technologies. -  Issue 3, Vol. 1, 2018. – P. 7-12.

 1.  

Вороніна Г.Р.

Розвиток професійної перспективи старшокласників у шкільній і позаурочній діяльності / Г.Р. Вороніна // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - Вип. 82 (Том 1). - Херсон, 2018. - С.60-65.

 1.  

Вороніна Г.Р.

Career Perspective of High School Students: Study of English Experience for Implementation in Ukraine / H.Voronina  // PEOPLE: International Journal of Social Sciences. - Issue 14, Vol. 2, 2018. - Р. 67-74.

 1.  

Фещук А.М.

Вплив іншомовної підготовки на академічну мобільність майбутнього фахівця з прикладної механіки / А.М. Фещук // Педагогічні науки. – Херсон : «ЛНС», 2018. –  № 813А. – С. 216-220.

 1.  

Мелешко І.В.

Визнання результатів неформальної освіти дорослих у Фінляндії: особливості і механізми / І.В.  Мелешко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2018. – Вип. LXXXІІ (Том 1). – С. 23 – 27. База: Index Copernicus International

 1.  

Мелешко І.В.

Становлення та розвиток провайдерської мережі неформальної освіти дорослих у Фінляндії: / І.В.  Мелешко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / Сумський держ. ун-т. імені А.С. Макаренка – Суми, 2018. – №5(79). – С. 46 – 56. База: Index Copernicus International

КАМГС №3

 1.  

Антоненко І. І.

Відбір матеріалу для навчання англійського  професійно орієнтованого писемного мовлення // European Humanities Studies: State and Society: State and Society/ EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo –  2018. – № 4. – С. 76–89.

 1.  

Духаніна Н. М.

Лесик Г. В.

Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій молоді та соціально-гуманітарних дисциплін вузівського // Молодий вчений. – 2018. – №5.  – С. 507-511.

 1.  

Духаніна Н. М.

Особливості навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  (PhD) /Молодий вчений. – 2018. – №4 (56). – С. 489-492.

 1.  

Корницька Ю. А.

Сучасні методи навчання іноземних мов студентів немовних внз // Актуальные научные исследования в современном мире : сб. научных трудов / гл. ред. В. П. Коцур.  – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35). – С. 51-57

 1.  

Корницька Ю. А.

Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей в контексті компетентістного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. –Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1(75). – С. 225-234

 1.  

Корницька Ю. А.

Роль та місце тестування в навчанні іноземних мов //Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. ‒ № 4 (159) квітень. ‒ Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 52 – 57

 1.  

Медведчук А. В.

Особливості англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2018. – IV (68), Issue: 164. – P. 37-41.

КТППАМ

 1.  

Борбенчук І.М.

Поезія Катулла: римська спадкоємність та інновації поета // Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич. – 2018. – №9. – С. 29 – 32.

 1.  

Борбенчук І.М.

Функції онімів у творчості Катулла // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : ВД  Дмитра Бураго. – Вип. 21. – Т. ІІ (191). – С. 145 – 148.

 1.  

Ващило О.В.

Етапи навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення / О.В. Ващило // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2017. – Випуск 15. – С. 18–23.

 1.  

Глінка Н.В., Гресова А.Ю.

Передача в перекладі лексико-семантичних особливостей фразеологізмів (на матеріалі творів англійських модерністів) // Advanced Linguistics. – 2018. – №1. – С.31-34.

 1.  

Демиденко О.П.

Гурська Ю.О.

Мовні репрезентанти цінностей американської та української лінгвокультур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №12.—С. 79-84

 1.  

Іщенко О.В.

Діалогічне мовлення як засіб розвитку емоційного інтелекту при вивченні іноземних мов у вищих навчальних закладах// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія. – Вип. 2(70), 2018. –  с.84-87.

 1.  

Карачун Ю.Г.

Семантичне навантаження афіксів греко-латинського походження у структурі складних термінів-іменників з електричної інженерії сучасної англійської мови // Наукові записки нац. ун-ту «Острозька академія». 2018. Вип. 1(69). Ч. 1. С. 181-184.

 1.  

Ковальська Н.,

Ковальова О.

 

Офіційно-ділова комунікація як комплексний та багатоплановий процес: ознаки та характеристика Серія: Філологія. Збірник статей. Вісник Маріупольського державного університету.- Маріуполь, 2018. – С. 215-222.

 1.  

Марченко В.В.

Лінгвопрагматична специфіка англомовних політичних дебатів / В.В. Марченко, А.Ю. Чичиркоза // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія". – № 32/2018. – С. 132-137.

 1.  

Матковська Г.О.

Синтаксично-стильові особливості композиційних макроформ у
романах Вірджинії Вулф / Г. О. Матковська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Вип. 2(70), 2018. – С. 134-138.

 1.  

Скобнікова О.В.

Репрезентація концепту FAMILY в американських сімейних кінофільмах: аспект оцінності / О.В. Скобнікова // Закарпатські філологічні студії. Вип. 4, том 2, 2018. – С. 13-16.

 1.  

Скобнікова О.В.

Аналіз концепту FAMILY на базі американських національних корпусів / О.В. Скобнікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. – Вип. 32, 2018. – С. 115-120.

 1.  

Скобнікова О.В.

Методика аналізу лінгвокультурного концепту (на прикладі концепту FAMILY) / О.В. Скобнікова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Вип. 18, 2018. – С. 286-293.

 1.  

Скобнікова О.В.

Створення власного корпусу американських кіносценаріїв / О.В. Скобнікова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 9, 2018. – С. 204-207.

 1.  

Тікан Я.Г., Харіна Н.

Експлікація оцінних значень в англомовному медіа тексті за допомогою тропів // Advanced Linguistics. - № 2. - у друці

 1.  

Тікан Я.Г.,  Давидова О.В.

Реалії як засіб вираження соціальної приналежності героя (на прикладі детективної повісті А.К. Дойла «Пригоди Шерлока Холмса») // Вісник МДУ. Серія: Філологія. - у друці

 1.  

Tkachyk O., Koshkina M.

Сorpus methods as an advanced solution for technical translation quality improvement // Advanced Linguistics. - № 2.  у друці

 1.  

Tkachyk O. Riabukha K.

Gender representation in nomination of a woman in the novels of male and female authors // «Вісник МДУ. Серія: Філологія» у друці

 1.  

Ткачик О.В.

Когнітивно-прагматичні особливості функціонування оказіональних запозичень та неологізмів у мові україно-англійських білінгвів // Зб. наук. пр.. «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (м. Київ).

КТППНМ

 1.  

Баклан І.М.

Відтворення безеквівалентної лексики при перекладі німецькомовної юридичної літератури  / І.М. Баклан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: науковий журнал. Одеса, 2018. Випуск 32. С. 136-139. 

 1.  

Баклан І.М.

Переклад назв документів галузі міжнародного права (на матеріалі німецько українських міжнародних угод) / І.М. Баклан // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 21. – Дрогобич, 2018.

 1.  

Гуменюк З.В.

Виховні аспекти вивчення історії Померанії в лінгвокраїнознавстві Німеччини / З. В. Гуменюк // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 2 (2018). – Херсон, 2018. – С. 132-135.

 1.  

Гуменюк З.В.

Інформаційний світ сучасного перекладача / З.В. Гуменюк, Л.М. Сереброва // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Херсон, 2018.

 1.  

Дабагян І.М.

Синтез науки, літератури, мистецтва в міжнародному контексті (на прикладі видань, присвячених Т. Г. Шевченкові) / І. М., Дабагян, Л. І. Павловська // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 2 (2018). – Херсон, 2018. – С. 136-139.

 1.  

Дабагян І.М.

Особистий професійний розвиток студентів: навчально-виховні аспекти / І. М. Дабагян // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. – Випуск LXXXI. Том 3. – 2018. – C. 129-132.

 1.  

Котвицька В.А.

Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. –  Випуск 28. – Одеса: Вид. дім “Гельветика”, 2017. – С. 116-118.

 1.  

Котвицька В.А.

Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників) / В. А. Котвицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. – Випуск 31. Том 2. – Одеса, 2017. – С. 62-64.

 1.  

Котвицька В.А.

Функціонування тотожних повторів у сучасній німецькомовній художній прозі / В. А. Котвицька // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – Випуск 22. – Дрогобич, 2018.

 1.  

Лазебна О.А.

До питання про валентністну характеристику дієслів, що сполучаються з прислівниками оцінки / О. А. Лазебна, Н. І. Дичка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. – Випуск 29. Том 2. – Одеса : Вид. дім “Гельветика”, 2018. – С. 57-59.

 1.  

Лисенко Г.Л.

Щодо особливостей вживання запозичень у німецькому газетному дискурсі / Г. Л. Лисенко, М. С. Лисенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. Випуск 33. Том 2. – Одеса: Вид. дім “Гельветика”, 2018. – С. 65-67.

 1.  

Лисенко Г.Л.

Berücksichtigung von landeskundlichen Aspekten beim Übersetzen der politischen Reden / Z.W. Tschepurna, H. L. Lysenko // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. Випуск LXXI. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 191-194.

 1.  

Білицька В.М.

Лексичні особливості німецькомовних суспільно-політичних текстів на матеріалі відео репортажів / В. М. Білицька // Філологічні трактати. – К.: Вид-во “Сумський державний університет”, 2017. – Том 9. – № 3/2017. – С. 14-22.

 1.  

Павловська Л.І.

Почесні професійні звання в Німеччині. Перекладацький і виховний аспекти (на прикладі звань “Meister” та “Oberingenieur”) / Л.І. Павловська // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 2 (2018). – Херсон, 2018. – С. 103-106.

 1.  

Сереброва Л.М.

Роль німецької мови в популяризації творчості Т. Г. Шевченка (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) / Л. М. Сереброва // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 2 (2018). – Херсон, 2018. – С. 111-115.

 1.  

Труцуненко І.І.

Специфіка перекладу німецькомовних анотацій до медичних препаратів / І.І. Труцуненко // Международный научный журнал «Интернаука». – Издательский дом «Интернаука», 2018.

 1.  

Труцуненко І.І.

Полікомпонентні іменники в усному побутовому мовленні / І.І. Труцуненко, А.С. Барладюга // Международный научный журнал «Интернаука». – Издательский дом «Интернаука», 2018.

 1.  

Чепурна З.В.

Antonymischer Ausdruck in den deutschen Rätseln / З.В. Чепурна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. Випуск 30. – Одеса, 2017. – С. 113-117.

 1.  

Чепурна З.В.

Власна назва як складова німецького ономастичного лексикону / З.В. Чепурна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Випуск 31. Том 2. – Одеса, 2017. – С. 128-130.

 1.  

Чепурна З.В.

Взаємодія лексико-фразеологічного складу німецької та української мов з ономастиконом / З.В. Чепурна // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Випуск LXXIІІ. – Херсон: ХДУ, 2018.

 1.  

Чепурна З.В.

Функціонування фразеологічних одиниць з агіонімами та хрононімами у німецькій мові / З.В. Чепурна // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Випуск LXXIІ. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 117-119.

 1.  

Івашкевич Л.С.

Анімалістична символіка україномовного та німецькомовного лінгвокультурного просторів / Івашкевич Л. С., Ніколаєнко К. В. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». — Вип. 1(69), ч. 1, березень. — Серія: Філологія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 160–164.

 1.  

Володько А.М.

Методика навчання майбутніх перекладачів усного послідовного науково-технічного перекладу / А. М. Володько // Вісник національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / гол. ред. О. Б. Бігич. – Вип. 28. – Київ, 2018.; Url - http://visnyk-pedagogy.knlu.kiev.ua

 1.  

Туришева О.О.

Функціональний підхід до перекладу веб-сайту / Туришева О.О., Забіяка Д.С. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць.- Випуск 35. – Одеса, 2018.

 1.  

Гаман І.А.

Kontextuelle Einbettung der Textsorte «Zooführer» / І. А. Gaman // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – Вип. 31. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 150-155.

КТППФМ

 1.  

Дегтярьова Є.О.

Опис як функціональний тип мовлення у французьких мінімалістичних романах / Є.О. Дегтярьова, Л.В. Школяр // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 100–102.

 1.  

Космацька Н.В.

Мовні маркери політкоректності у французькому медіа тексті / Н.В. Космацька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Вип. 1. – Т.2. – Херсон: Гельветика, 2018. – С.50-54.

 1.  

Кривенець І.В.

Комунікативна специфіка мовленнєвих актів репрезентативів у творчості Бернара Вербера/ І.В. Кривенець // Зб. наук. праць «Південний архів (філологічні науки)» – Випуск 71. – Серія: Філологічні науки, 2017.– с. 92 – 96.

 1.  

Буць Ж.В.

Любов як прояв гендерної ідентифікації сучасної французької жіночої прози / Ж.В. Буць // Південний архів (Філологічні науки): зб. наук. праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017 – С. 76-79.

 1.  

Буць Ж.В. 

Особливості створення метафоричного образу у сучасній французькій жіночій прозі (на матеріалі твору Т. де Росне «Le dîner des ex») / Ж.В. Буць // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2018. – № 34. – Т.2. С. 7-10.

 1.  

Куликова В.Г.

Les particularités de la représentation des caractérisiques lexicales du discours cosmétologique français dans la langue ukrainienne / В.Г. Куликова // Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». – Вип. 75. – Херсон, 2018. – С.104-107.

 1.  

Куликова В.Г.

Лексико-граматичні особливості французьких текстів конвенцій: прагматичний аспект / В.Г. Куликова // Одеський лінгвістичний Вісник. Науково-практичний журнал. – Вип.10. – Том І. – Одеса, 2017. – С.136-139.

 1.  

Бондар Л.В.

Структурно-семантичні особливості французьких соціологічних термінів та засоби їх відтворення в українському перекладі  / Л.В. Бондар, Л.В. Школяр, Т.І. Шумченко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2017. – № 29. – Т.2 – С. 100–102.

 1.  

Бондар Л.В.

Лексичні особливості франкомовних текстів хімічної галузі та засоби їх відтворення в українському перекладі /Л.В. Бондар, І.С. Полюк, Л.В. Школяр // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одесса, 2017. - №30. – Том 2. – С. 80–83.

 1.  

Бондар Л. В.

Структурно-прагматичні особливості франкомовних конвенцій / Л. В. Бондар, О. Р. Малашенко. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2018. – № 33. – С. 166–168.

 1.  

Бондар Л.В.

Analyse comparative des propositions à structure syntaxique réduite en français et en ukrainien  / Л. В. Бондар, Ю. Ю. Гелун  // Молодий вчений. – 2017. – №12 (52). – С. 218–221.

 1.  

Школяр Л.В.

Міжкультурна комунікація і розвиток лінгвокраїнознавчого напряму в освітньому, науковому та соціальному просторах Франції / Л.В. Школяр // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одеса, 2017. – № 30, том 2. – С. 167–169.

 1.  

Ібрагімова С.В.

Partucularités syntaxiques du discours pharmaceutique français / S.V. Іbraguimova, L.V. Shkolyar // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, МГУ, 2017. – Вип. №31. – Т. 3. – С. 121-124.

 1.  

Ібрагімова С.В.

Reproduction des particularités syntaxiques des notices de médicament françaises dans la traduction ukrainienne / S.V. Іbraguimova // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2018. – Вип. 2 (70). – С. 23-27.

КУМЛК

 1.  

Динікова Л.Ш.           

The Formation of Crimean Tatar Periodical Press as the Driver of Cross-Cultural Transfor-mations in the Society// К., Зб.наук.праць «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв». – 2018. -  № 1, С. 67-70

 

 

20.05.2022
Новина
КПІ прокладає шлях, щоб стати учасником європейського дослідницького простору
У Київській політехніці стартували переговори з Люблянським університетом. Під час онлайн-зустрічі делегація КПІ обговорила з колегами зі Словенії можливості реалізації спільних проєктів за сприяння Євросоюзу.
19.05.2022
Новина
Шановні київські політехніки
Протягом минулої доби (17–18 травня 2022 року) ректорат та Оперативний штаб університету зосередили свої зусилля на вирішенні наступних завдань:
19.05.2022
Новина
Шановні політехніки!
За офіційними джерелами інформації у північних регіонах України, звільнених від окупантів тривають роботи з розмінування  та знешкодження уцілілих боєприпасів, забезпечення життєдіяльності у населених пунктах, відновлення дорожньої інфраструктури, очищення сільськогосподарських угідь.
AdaptiveThemes