Skip to content

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

Вітаємо на сайті кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови!

 

Кафедру теорії, практики та перекладу англійської мови засновано у 2000 р. на базі кафедри іноземних мов № 1, де сформувалися наукова традиція й методичне підґрунтя підготовки фахівців технічного перекладу. Сьогодні кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Ніна Григорівна Іщенко. Заступник завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Наталія Вікторівна Глінка.

На кафедрі працює 35 штатних науково-педагогічних працівників, половина з яких – випускники нашої кафедри різних років. Науково- педагогічної діяльністю на кафедрі займаються 2 доктори філологічних наук, 2 доктори педагогічних наук, професори; 10 кандидатів філологічних наук, 4 кандидати педагогічних наук, 12 старших викладачів та 5 викладачів.

 

Співробітники кафедри займаються науково-дослідницькою роботою в галузях філології, перекладознавства, педагогіки й методики викладання іноземних мов, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікують результати власних досліджень в українських і міжнародних фахових виданнях. Крім того, під керівництвом професорів та доцентів кафедри в рамках Наукової школи «Сучасні лінгвістичні студії: лінгвістичний і перекладознавчий аспекти» захистили кандидатські дисертації 18 аспірантів та здобувачів.

Професорсько-викладацький склад кафедри відкритий до нових знань і прагне самовдосконалення, тому повсякчас бере участь у програмах академічної мобільності (ERASMUS+), науково-педагогічних стажуваннях і програмах підвищення кваліфікації (стажування в університетах України, семінари British Council, Pearson Longman, програма CELTA), методичних семінарах і конференціях. Викладачі кафедри є дійсними членами міжнародних наукових організацій TESOL Ukraine (Teachers of English to Speakers of Other Languages), BESIG (Business English Scientific Interest Group), USSE (Ukrainian Society for the Study of English), Українське відділення міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (за підтримки British Council Ukraine).

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на рівні бакалаврату та магістратури, і за спеціальністю «Германська філологія» на рівні PhD. У студентів є можливість здобувати освіту як на стаціонарі, так і на заочному відділенні.

 

Факультет лінгвістики відкриває можливості для твоєї історію успіху

 

Павленко Ольга В’ячеславівна, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №1, факультет лінгвістики

 

У далекому 2003 році мені пощастило пройти відбір до факультету лінгвістики. Вже з першої зустрічі наш факультет став для мене місцем, де хотілося проводити весь свій час. Факультет лінгвістики був осередком різноманітних освітніх та культурних заходів, де можна було отримати вільний доступ до сучасних ресурсів чи просто поспілкуватися з однодумцями.

У 2008 році я з відзнакою закінчила факультет та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та французької мов. За результатами розподілу молодих спеціалістів та співбесіди я отримала посаду викладача англійської мови на кафедрі англійської мови технічного спрямування № 1. Так я стала викладачем англійської мови на факультеті електроніки НТУУ «КПІ», де і дотепер викладаю такі дисципліни, як «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Практикум з іншомовного професійного та наукового спілкування», «Іноземна мова для наукової діяльності». Я також веду гурток для студентів факультету електроніки «Keep talking!», готую їх до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та магістерських робіт.

 

У студентські роки я поєднувала навчання з роботою лаборантом на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови, що дало мені змогу познайомитися з різними аспектами організації роботи кафедри. Отримані знання з адміністрування роботи кафедри стали у нагоді, коли мене було призначено відповідальною за навчальну роботу кафедри.  

 

Співробітники факультету лінгвістки власним прикладом надихають на постійне самовдосконалення. Саме тому я ніколи не зупиняюся у своєму професійному розвитку і відвідую тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації. Наприклад, в Інституті післядипломної освіти нашого університету  я пройшла навчання за курсами «Розробка Web-сторінки викладача», «Розроблення фрагменту дистанційного курсу». За межами університету долучилася до дистанційного курсу “Learning Technologies” (Британська Рада в Україні), курсу «Teaching Writing in the English Language Classroom»  (посольство США в Україні). У 2014 році отримала перемогу у конкурсі наукових робіт Teacher Research Programme, організованого видавництвом Кембріджського університету.

 

З першого року роботи на факультеті мені вдалося стати дійсним членом таких професійних організацій з викладання англійської мови як іноземної, як TESOL Ukraine, UALTA та IATEFL Ukraine, і у 2019 році я була обрана президентом останньої. Окрім того, я була залучена до адміністрування міжнародних іспитів з англійської мови IELTS і отримала статус «Microsoft Faculty Fellow». Для набуття міжнародної кваліфікації у викладанні,  пройшла міжнародну сертифікацію CELTA/Delta, що дає право навчати англійської мови у більшості країн світу.

 

У 2015 році я приєдналася до проекту Британської Ради в Україні  “Англійська мова для державних службовців”, де в якості викладача ESP (англійської мови для спеціальних цілей) я працювала в Адміністрації президента України, Вищій раді правосуддя, Державній службі фінансового моніторингу та Міністерстві молоді та спорту. Мені поталанило стати частиною цього проекту. По-перше, в умовах реформ в Україні, особливо у сфері державної служби, це була унікальна можливість зустріти активних і мотивованих людей, котрі готові змінювати державу. По-друге, я отримала шанс надати учасникам проекту інструмент для ефективного спілкування в професійному та міжкультурному середовищі, створити умови для їх подальшого особистісного та професійного розвитку. По-третє, завдяки цьому проекту я мала змогу співпрацювати з талановитими менеджерами Британської Ради, які успішно втілювали проект у життя, сформували дружню команду професіоналів-викладачів ESP.

 

З 2016 року наш університет приєднався до проєкту «Англійська мова для університетів», завдяки чому працівникам вдалося об’єднати зусилля викладачів ESP і викладачів, які бажають викладати спеціальні дисципліни англійською мовою. За ініціативи останніх у 2017 році в університеті було започатковано проект «Академія змін», в рамках якого було створено інтерактивну комунікаційну платформу UniNet для ефективної співпраці викладачів-агентів змін, студентів, представників промислового комплексу та бізнес-структур. За результатами проекту, разом з колегами з університету, я долучилася до робочої групи Міністерства освіти для розробки проєкту концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти і була нагороджена подякою Міністерства освіти.

 

Саме факультет лінгвістки відкрив мені можливості для створення власної історії успіху у професії, яку я люблю, і надалі надихає на нові звершення.

Сайт кафедри http://ktppam.kpi.ua/

 

 

1.07.2022
Новина
Призупинення тестування з англійської мови на факультеті лінгвістики
Шановні здобувачі вищої освіти! Зверніть увагу - тестування на РВМ (рівень володіння мовою) В2 припиняється з 04.07.2022 у зв‘язку із закінченням навчального року і буде поновлено з 01.09.2022 року.
30.06.2022
Новина
Шановні політехніки!
За офіційними джерелами інформації на звільнених від окупантів територіях України, тривають роботи з забезпечення життєдіяльності у населених пунктах.
29.06.2022
Новина
КПІ ім. Ігоря Сікорського не планує починати навчальний рік для першого курсу 5 чи 15 серпня 2022. Все залишається згідно затверджених наказів!
Для перших курсів:    •  перший рівень вищої освіти з 19.09.2022;    •  другий рівень вищої освіти з 03.10.2022;    •  третій рівень вищої освіти з 01.10.2022. Для старших курсів:    •  перший рівень вищої освіти з 05.09.2022.    •  магістри ОНП з 01.09.2022;    •  магістри ОПП з 05.09.2022.
AdaptiveThemes