Skip to content

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

Сімкова Ірина Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 факультету лінгвістики.

Освіта:
У 2001 році закінчила НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики.
У 2007 році закінчила НТУУ «КПІ» , факультет права.
З 2007-2010 навчалася в аспірантурі ФЛ НТУУ "КПІ".

Робота:
З 2001-2005 працювала перекладачем в Міжнародній корпорації "Слов'янський базар".
З 2005-2006 працювала помічником директора в агентстві з авторських і суміжних прав "Оберіг".
З 2006 року по теперішній час працює на факультеті лінгвістики НТУУ "КПІ".
З 2010-2012 року виконувала обов’язки заступника декана з наукової роботи факультету лінгвістики.
З 2012 завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 ФЛ.
Сімкова І.О. викладає дисципліни для докторів філософії "Іноземна мова для наукових досліджень" та "Іноземна мова наукової комунікації" і студентів: "Іноземна мова гуманітарного спрямування", "Іноземна мова технічного спрямування", "Вступ до іноземної мови технічного спрямування", "Професійно-орієнтована іноземна мова", "Іноземна мова професійного спрямування. Ділове мовлення", "Іноземна мова для науковців".
У 2010 році успішно закінчила аспірантуру НТУУ «КПІ». 14 грудня 2010 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Тема дисертації «Методика навчання англомовної професійно орієнтовної дискусії студентів інженерних спеціальностей». У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри англійської мов гуманітарного спрямування. Сімкова І.О. є членом Вченої ради НТУУ "КПІ", членом Вченої ради факультету лінгвістики та членом експертно-кваліфікаційної комісії факультету лінгвістики. В 2010-2011 роках Сімкова І.О. брала участь в організації та проведенні IX Всеукраїнської науково-практичної конференції НТУУ «КПІ» «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р., VI міжнародної науково-практичної конференції ФЛ «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 25-26 лютого 2011 р. і І Міжнародної науково-практичної конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ» 22 листопада 2011 р. З 2013 року Сімкова І.О. голова організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна освіта: методологія, теорія, практика". З 2008 по 2011 керувала робочою групою на заочному відділенні кафедри АМГС № 1 «Розробка технології формування умінь та навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у студентів технічних спеціальностей заочного відділення», також брала участь у роботі робочої групи «Критерії оцінювання студентів на заочному відділенні з урахуванням Європейської шкали оцінювання ECST». В 2009 року брала участь в роботі Британської Ради в Україні (British Council) під час проведення заходу "75 Years of Cultural Relations". Сімкова І.О. є співголовою організаційного комітету міжнародної студентської конференції для студентів 1-2 курсів " Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow" та членом організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади для студентів немовних спеціальностей та студентської інтернет-олімпіади "Англійська мова, комп’ютерні науки". З 2014 року керує науковою роботою докторів філософії. З 2015 року є членом комісії з визначення рівня володіння іноземною мовою на факультеті лінгвістики. З 2016 року активно працює у проекті Британської ради в Україні "Англійська мова для університетів" і проводить семінари та майстер-класи ("Developing materials and courses: approaches and techniques", "USP and Teacher’s Portfolio", "Roles and responsibilities for students and teachers in a learner-centered environment", "The language of ESP: Vocabulary" тощо).

12.06.2019
Об'ява
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
12.04.2019
Новина
Шановні абітурієнти!
Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься 20.04.2019 за такою програмою: 9.00-12.00 загальноуніверситетський День відкритих дверей, зустрічі з абітурієнтами та батьками біля стендів факультетів у Державному політехнічному музеї (корп.6); 12.00-13.00 загальні збори у Великій фізичній аудиторії (корп.1); 13.30-16.00 День відкритих дверей факультету лінгвістики, зустріч з викладачами факультету (корп. 7, поверх 1, ауд. 115). Запрошуємо школярів та їх батьків.
27.03.2019
Об'ява
Оголошення
«10» квітня 2019 р. о 14:30 в аудиторії 115 корпусу №7 на  Факультеті Лінгвістики відбудеться пряме таємне голосування з обрання виборних представників з числа працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету. Претенденти у виборні представники можуть бути висунуті трудовими колективами або шляхом самовисування, про що до Організаційного комітету (кім. 123-1) подається витяг з протоколу конференції трудового колективу або заява не пізніше «04» квітня 2019р.
AdaptiveThemes