Skip to content

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 була організована у 2006 році.

Завідувачем кафедри єк.ф.н., доцент Янко Нелія Андріївна. Нині на кафедрі працює 49 висококваліфікованих викладачів, з яких 1 є доцентом,23 – старшими викладачами та 25 – викладачами.

Викладачі кафедри здійснюють науково-педагогічну діяльність на 9 гуманітарних та технічних факультетах НТТУ “КПІ”, включаючи ФММ, ФСП, ФПМ, ВПІ, ІПСА, ММІФ, РТФ, ФБТ, ФІОТ, успішно навчаючи англійської мови приблизно 6200 студентів.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • висококваліфіковане навчання студентів названих факультетів англійської мови;
  • надання консультативної допомоги студентам та підготовки до участі у студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях;
  • розробка навчальних програм та навчально-методичних матеріалів;
  • проведення наукових досліджень з проьлем лінгвістики, методики викладання англійської мови, педагогіки та психології , а також публікація результатів дослідження у формі наукових статей у фахових виданнях та тез доповідей на наукових конференціях;
  • проведення науково-практичної конференції з проблем методики викладання англійської мови.

У рамках вказаних напрямків основною тематикою наукової та науково-методичної роботи кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 є психолого-педагогічна та філологічна.

Психолого-педагогічнийнапрямреалізується в 4 дисертаційних дослідженнях, а саме: ст. викл. Кононенко С.А., викл. Корницькою  Ю.А., викл. Духаніною Н.М. та викл. Лузан М.В.

Філологічний напрямреалізується в наукових дослідженнях доцента Янко Н.А. та в 4  дисертаційних дослідженнях аспірантів:  викл. Макеєвої К.С., викл. Бойко І.В., викл. Борковської І.П. та викл. Грицанчук О.А.

Наразі членами кафедри завершено 2 дисертаційних дослідження педагогічного напрямку й подано на рецензування:

  • Огурцова О.Л. - «Методика використання Інтернет-ресурсів для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови»,  
  • Корницька Ю.А. – «Формування патріотичних цінностей студентів технічних ВНЗ».

Колектив кафедри активно займається розробкою актуальних методичних питань з навчання англійської мови гуманітарного спрямування та підвищує свою кваліфікацію на відповідних курсах та програмах НТУУ «КПІ» та інших університетах.

Кафедра активно співпрацює із випусковими кафедрами НТУУ “КПІ” та із спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх закладів. Щовесни бере участь у проведенні всеукраїнської науково-практичної студентської  конференції, де студенти 3-4 курсів представляють свої доповіді на теми зі своєї спеціальності англійською мовою.

В умовах впливу європейської інтеграції на освіту викладачі кафедри запроваджують та реалізують навчальні програми згідно з Болонським процесом.

Викладачі кафедри здійснюють організацію навчання англійської мови, формуючи у студентів високий рівень англомовної комунікативної компетенції в професійному спілкуванні. Мультимедійні технології та інтерактивні стратегії, що запроваджуються викладачами, та комунікативна методика сприяють забезпеченню досягнення рівня володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра, та С1для магістрів.

Кафедра активно рухається вперед, постійно вдосконалюючи якість викладання мови та підвищуючи професійний рівень занять. Цьому сприяють створені на кафедрі методичні робочі групи та наукові секції, учасники яких постійно проводять конференції з обміну досвідом, допомагають молодим викладачам в організації навчального процесу, проводять семінари з новітніх методик та технологій навчання англійської мови. Викладачі беруть участь у конференціях та семінарах, відслідковують та впроваджують нові методики навчання, співпрацюють з іншими вузами щодо нагальних проблем мовної підготовки, розробляють методичні матеріали та дистанційні курси для підвищення результативності та покращення якості викладання англійської мови для студентів НТТУ “КПІ”.

12.09.2017
Новина
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Детальніше... 
8.09.2017
Новина
22 серпня 2017 року пішов з життя голова профкому співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського Віталій Іванович Молчанов.
22 серпня 2017 року пішов з життя голова профкому співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського Віталій Іванович Молчанов. Детальніше...
29.05.2017
Новина
Додаткові бали
Додаткові бали для нарахування стипендії http://fl.kpi.ua/node/1158
AdaptiveThemes