Skip to content

Шкала виставлення оцінок

  Шкала виставлення оцінок

      Шкала  оцінювання  є  рейтинговою,  тобто  заснованою  на  поопераційному(цікавий термін, чи має право на існування)  контролі,  та накопичувальною. Пакет документації з кожної дисципліни включає «Положення про РСО», в якому подаються критерії оцінювання та спосіб розрахунку рейтингу з дисципліни. Підґрунтям для розробки РСО з кредитних модулів є розподіл аудиторного часу на певні види навчальних занять,   які  заплановані     в  робочих     навчальних     планах,    модульні    контрольні    роботи, індивідуальні   заняття     (ДКР   та   реферати). Оцінки   виставляються   за   шкалою   навчального закладу та переводяться у шкалу ECTS (згідно наказу МОН №48 від 23.01.04):

Значення рейтингу з кредитного модуля

Оцінка ECTS

Відсоток

Традиційна екзаменац. (диф.зал.) оцінка

Традиційна залікова оцінка

0,95 R≤ RD

A- Відміно

10

Відмінно

Зараховано

0,85 R≤ RD<0,95 R

B– Дуже добре

25

Добре

0,75 R≤ RD<0,85 R

C- Добре

30

0,65 R ≤ RD<0,75 R

D- Задовільно

25

Задовільно

0,6 R ≤ RD<0,65 R

E– Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

10

RD < 0,6 R

Fx– Незадовільно

 

Незадовільно

Незараховано

RD < 0,4 R (залік)

rc< 0,4 Rc

F– Незадовільно (потрібна додаткова робота)

 

Не допущено

27.12.2018
Новина
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
  Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
10.12.2018
Новина
День відкритих дверей!
Шановні абітурієнти! Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься 15.12.2018 за такою програмою:
31.10.2018
Новина
День відкритих дверей
Шановні абітурієнти! Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься завтра, 1.11.2018, в форматі загальноуніверситетського заходу «Осінні канікули в КПІ». Представник нашого факультету чекатиме на Вас о 10.30 в музеї КПІ імені Ігоря Сікорського.
AdaptiveThemes