Skip to content

Шкала виставлення оцінок

  Шкала виставлення оцінок

      Шкала  оцінювання  є  рейтинговою,  тобто  заснованою  на  поопераційному(цікавий термін, чи має право на існування)  контролі,  та накопичувальною. Пакет документації з кожної дисципліни включає «Положення про РСО», в якому подаються критерії оцінювання та спосіб розрахунку рейтингу з дисципліни. Підґрунтям для розробки РСО з кредитних модулів є розподіл аудиторного часу на певні види навчальних занять,   які  заплановані     в  робочих     навчальних     планах,    модульні    контрольні    роботи, індивідуальні   заняття     (ДКР   та   реферати). Оцінки   виставляються   за   шкалою   навчального закладу та переводяться у шкалу ECTS (згідно наказу МОН №48 від 23.01.04):

Значення рейтингу з кредитного модуля

Оцінка ECTS

Відсоток

Традиційна екзаменац. (диф.зал.) оцінка

Традиційна залікова оцінка

0,95 R≤ RD

A- Відміно

10

Відмінно

Зараховано

0,85 R≤ RD<0,95 R

B– Дуже добре

25

Добре

0,75 R≤ RD<0,85 R

C- Добре

30

0,65 R ≤ RD<0,75 R

D- Задовільно

25

Задовільно

0,6 R ≤ RD<0,65 R

E– Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

10

RD < 0,6 R

Fx– Незадовільно

 

Незадовільно

Незараховано

RD < 0,4 R (залік)

rc< 0,4 Rc

F– Незадовільно (потрібна додаткова робота)

 

Не допущено

24.08.2018
Об'ява
Графік поселення
Графік поселення 1 курсу ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ
29.05.2018
Новина
Запрошуємо всіх на наше свято!
24.05.2018
Об'ява
Додаткові бали
Список розподілу додаткових балів ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ          
AdaptiveThemes