Skip to content

Шкала виставлення оцінок

  Шкала виставлення оцінок

      Шкала  оцінювання  є  рейтинговою,  тобто  заснованою  на  поопераційному(цікавий термін, чи має право на існування)  контролі,  та накопичувальною. Пакет документації з кожної дисципліни включає «Положення про РСО», в якому подаються критерії оцінювання та спосіб розрахунку рейтингу з дисципліни. Підґрунтям для розробки РСО з кредитних модулів є розподіл аудиторного часу на певні види навчальних занять,   які  заплановані     в  робочих     навчальних     планах,    модульні    контрольні    роботи, індивідуальні   заняття     (ДКР   та   реферати). Оцінки   виставляються   за   шкалою   навчального закладу та переводяться у шкалу ECTS (згідно наказу МОН №48 від 23.01.04):

Значення рейтингу з кредитного модуля

Оцінка ECTS

Відсоток

Традиційна екзаменац. (диф.зал.) оцінка

Традиційна залікова оцінка

0,95 R≤ RD

A- Відміно

10

Відмінно

Зараховано

0,85 R≤ RD<0,95 R

B– Дуже добре

25

Добре

0,75 R≤ RD<0,85 R

C- Добре

30

0,65 R ≤ RD<0,75 R

D- Задовільно

25

Задовільно

0,6 R ≤ RD<0,65 R

E– Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

10

RD < 0,6 R

Fx– Незадовільно

 

Незадовільно

Незараховано

RD < 0,4 R (залік)

rc< 0,4 Rc

F– Незадовільно (потрібна додаткова робота)

 

Не допущено

29.05.2018
Новина
Запрошуємо всіх на наше свято!
24.05.2018
Об'ява
Додаткові бали
Список розподілу додаткових балів ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ          
12.09.2017
Новина
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ПОВНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ АТЕСТАЦІЮ, ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://nads.gov.ua/page/upovnovazheni-vyshchi-navchalni-zaklady Детальніше... 
AdaptiveThemes