Skip to content

Для абітурієнтів факультету

Факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує на навчання для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули повну загальну середню освіту, за однією зі спеціалізацій спеціальності 035 Філологія:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ         035 ФІЛОЛОГІЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

 035.041 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША-АНГЛІЙСЬКА (форми навчання-денна, заочна)

035.043 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША-НІМЕЦЬКА (форми навчання-денна)

 035.055 РОМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША-ФРАНЦУЗЬСКА (форми навчання-денна)

ВСТУП НА 1 КУРС (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ АБО СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО)

 https://pk.kpi.ua/entry-1-course/

Обов`язкове складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) або за сертифікатами ЗНО 2019, 2020 та 2021 років.

НМТ – комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: 

  • Українська мова,
  • Математика,
  • Історія України.

Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку, виконати які потрібно за 120 хвилин. Докладніше про зміст блоків НМТ https://testportal.gov.ua/skladnyky-nmt/

Особливістю вступу є не лише складання НМТ, а також і написання мотиваційного листа. Мотиваційний лист — викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:

  • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
  • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
  • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Для вступу на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 Філологія на основі повної загальної середньої освіти необхідно:

  • За державним замовленням: НМТ + мотиваційний лист
  • За кошти та/або юридичних осіб: НМТ + мотиваційний лист

 

Навчання на цьому освітньому рівні триває 4 роки (денна та заочна форми навчання).

Конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ, невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 (зазначені в таблиця нище). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 125,000, до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не допускаються, крім випадків, визначених:

Порядком прийому

Правилами прийому

 

 

Використання наскрізних коефіцієнтів для конкурсних предметів для всіх спеціальностей в межах України. Цьогорічні коефіцієнти для спеціальності 035 Філологія:

Українська мова

Математика

Історія України

0,4

0,3

0,3

 

Актуальна інформація про вступну кампанію 2022: https://pk.kpi.ua/

Розклад роботи Приймальної комісії:  https://pk.kpi.ua/schedule/

Відео-відповіді студентів факультету лінгвістики майбутнім вступникам

КЛЮЧОВІ ДАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022:

01 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

29 липня

Початок прийому заяв та документів

8 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, індивідуальну усну співбесіду

23 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти

29 серпня

Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням

2 вересня

Закінчення прийому оригіналів для зарахування за державним замовленням

5 вересня

Наказ на зарахування за державним замовленням

16 вересня

Закінчення прийому оригіналів для зарахування на контракт

17 вересня

Наказ на зарахування на контракт

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Офіційні документи: https://pk.kpi.ua/official-documents/

Перелік необхідних документів https://pk.kpi.ua/zayava-docs/

Вартість навчання у 2022/2023 рр.

 

КОНТАКТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ

Телефон гарячої лінії: +38 (097) 603 87 34

Email:  vkflkpi@gmail.com

Чат абітурієнтів в Telegram: https://t.me/abit_flkpi

 

1.07.2022
Новина
Призупинення тестування з англійської мови на факультеті лінгвістики
Шановні здобувачі вищої освіти! Зверніть увагу - тестування на РВМ (рівень володіння мовою) В2 припиняється з 04.07.2022 у зв‘язку із закінченням навчального року і буде поновлено з 01.09.2022 року.
30.06.2022
Новина
Шановні політехніки!
За офіційними джерелами інформації на звільнених від окупантів територіях України, тривають роботи з забезпечення життєдіяльності у населених пунктах.
29.06.2022
Новина
КПІ ім. Ігоря Сікорського не планує починати навчальний рік для першого курсу 5 чи 15 серпня 2022. Все залишається згідно затверджених наказів!
Для перших курсів:    •  перший рівень вищої освіти з 19.09.2022;    •  другий рівень вищої освіти з 03.10.2022;    •  третій рівень вищої освіти з 01.10.2022. Для старших курсів:    •  перший рівень вищої освіти з 05.09.2022.    •  магістри ОНП з 01.09.2022;    •  магістри ОПП з 05.09.2022.
AdaptiveThemes