Skip to content

Кафедра английского языка технического направления №2

Кафедра була організована - у 2006 році (з 2000р. до 2006 р. - "Кафедра основ перекладу англійської мови").

На кафедрі працює 73 кваліфіковані викладачі, з них 3 доценти, 23 старші викладачі, 47 викладачів. Викладачі кафедри проводять науково-педагогічну діяльність на 10 факультетах НТУУ "КПІ", успішно навчаючи англійської мови понад 6000 студентів. Кафедра забезпечує навчання англійської мови на наступних факультетах та інститутах: ЗФ, ВІТІ, ІТС, ІФФ, ІХФ, ММІ, ПБФ, ФАКС, ФМФ, ФТІ.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • висококваліфіковане навчання студентів англійської мови технічного спрямування;
  • надання консультативної допомоги студентам та підготовки до участі у студентських олімпіадах та конференціях;
  • розробка навчальних програм та навчально-методичних матеріалів.

Колектив кафедри активно займається розробкою актуальних методичних питань з навчання англійської мови технічного спрямування та підвищує свою кваліфікацію, проходячи стажування в інших провідних вузах України, у Британській раді та американських організаціях з мовної освіти.

Кафедра активно співпрацює із випускаючими кафедрами НТУУ "КПІ" та із спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх закладів. Щовесни готуються наукові конференції, де студенти 3-4 курсів представляють свої доповіді на теми зі своєї спеціальності англійською мовою.

В умовах впливу європейської інтеграції на освіту викладачі кафедри запроваджують та реалізують навчальні програми згідно з Болонським процесом.

Викладачі кафедри здійснюють організацію навчання англійської мови, формуючи у студентів високий рівень англомовної комунікативної компетенції. Мультимедійні технології та інтерактивні стратегії, що запроваджуються викладачами, та комунікативна методика сприяють забезпеченню досягнення рівня володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і рівня С1 для магістрів.

Кафедра активно рухається вперед, постійно вдосконалюючи якість викладання мови та підвищуючи професійний рівень занять. Цьому сприяють створені на кафедрі методичні робочі групи та наукові секції, учасники яких постійно проводять конференції по обміну досвідом, допомагають молодим викладачам в організації навчального процесу, організовують семінари з новітніх методик та технологій навчання англійської мови. Викладачі беруть участь у конференціях та семінарах, відслідковують та впроваджують нові методики навчання, співпрацюють з іншими вузами щодо нагальних проблем мовної підготовки.

Викладачі кафедри і в майбутньому будуть сприяти розвитку сучасної Україні шляхом якісного навчання майбутніх світочів вітчизняного олімпу науки.

Усі викладачі постійно беруть участь у науково-методичних конференціях кафедри, у всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях. Викладачі активно працюють над складанням підручників, посібників, частотних словників та методичних вказівок. З кожним роком кількість виданих матеріалів викладачами збільшується, як і кількість аспірантів та осіб, що склали іспити кандидатського мінімуму.

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в інших вузах України, на семінарах У Британській раді та Американському домі. Викладачі кафедри постійно поновлюють свої знання як з власної дисципліни "Англійська мова", так і з профілюючих дисциплін студентів технічних факультетів, що є необхідною складовою якісного викладання "Англійської мови професійного спрямування". Для заохочення вивчення іноземної мови співробітниками кафедри постійно організовують студентські конференції, олімпіади, організовують гуртки та клуби. Викладачі кафедри сумлінно виконують свої обов'язки по навчанню спеціалістів вищого ґатунку.

Сайт кафедри: http://kamts2.kpi.ua/

23.09.2019
Новость
Рейтинговий список вступників
Рейтинговий список студентів ФЛ ОС "Магістр" Рейтинговий список ФЛ ОС "Бакалавр"  
26.07.2019
Новость
Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання
Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання можете переглянути за посиланням http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/07/SPISKI/BAK/RECOMEND/RDB_035_...
12.06.2019
Об'ява
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
AdaptiveThemes