Skip to content

Ученый совет

Ученый совет факультета является коллегиальным органом факультета высшего учебного заведения третьего и четвертого уровней аккредитации.

Ученый совет факультета возглавляет его председатель - декан факультета. В состав ученого совета факультета входят: заместители декана, заведующие кафедрами, руководители органов самоуправления факультета, а также выборные представители, представляющие научно-педагогических работников и избираются из числа профессоров, докторов наук, выборных представителей, представляющие других работников факультета и которые работают на постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в уставе высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей численности его состава должны составлять научно-педагогические работники факультета.

Выборные представители избираются органом общественного самоуправления факультета по представлению структурных подразделений, в которых они работают.

К компетенции ученого совета факультета входят:
определение общих направлений научной деятельности факультета;
избрание на должность тайным голосованием ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов, декана;
принятие учебных программ и учебных планов;
решение вопросов организации учебно-воспитательного процесса на факультете;
принятие финансовых планов и отчетов факультета.

Решение ученого совета факультета вводиться в действие решениями декана факультета. Решение ученого совета факультета может быть отменено ученым советом высшего учебного заведения.

12.06.2019
Об'ява
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
12.04.2019
Новость
Шановні абітурієнти!
Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься 20.04.2019 за такою програмою: 9.00-12.00 загальноуніверситетський День відкритих дверей, зустрічі з абітурієнтами та батьками біля стендів факультетів у Державному політехнічному музеї (корп.6); 12.00-13.00 загальні збори у Великій фізичній аудиторії (корп.1); 13.30-16.00 День відкритих дверей факультету лінгвістики, зустріч з викладачами факультету (корп. 7, поверх 1, ауд. 115). Запрошуємо школярів та їх батьків.
27.03.2019
Об'ява
Оголошення
«10» квітня 2019 р. о 14:30 в аудиторії 115 корпусу №7 на  Факультеті Лінгвістики відбудеться пряме таємне голосування з обрання виборних представників з числа працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету. Претенденти у виборні представники можуть бути висунуті трудовими колективами або шляхом самовисування, про що до Організаційного комітету (кім. 123-1) подається витяг з протоколу конференції трудового колективу або заява не пізніше «04» квітня 2019р.
AdaptiveThemes