Skip to content

Ученый совет

Ученый совет факультета является коллегиальным органом факультета высшего учебного заведения третьего и четвертого уровней аккредитации.

Ученый совет факультета возглавляет его председатель - декан факультета. В состав ученого совета факультета входят: заместители декана, заведующие кафедрами, руководители органов самоуправления факультета, а также выборные представители, представляющие научно-педагогических работников и избираются из числа профессоров, докторов наук, выборных представителей, представляющие других работников факультета и которые работают на постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в уставе высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей численности его состава должны составлять научно-педагогические работники факультета.

Выборные представители избираются органом общественного самоуправления факультета по представлению структурных подразделений, в которых они работают.

К компетенции ученого совета факультета входят:
определение общих направлений научной деятельности факультета;
избрание на должность тайным голосованием ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов, декана;
принятие учебных программ и учебных планов;
решение вопросов организации учебно-воспитательного процесса на факультете;
принятие финансовых планов и отчетов факультета.

Решение ученого совета факультета вводиться в действие решениями декана факультета. Решение ученого совета факультета может быть отменено ученым советом высшего учебного заведения.

3.02.2020
Об'ява
День відкритих дверей!
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ТА ЇХ БАТЬКИ! КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить 15 лютого 2020 року День відкритих дверей КПІАбітFest та радо запрошує Вас відвідати наш захід. Місце проведення – Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка  
31.12.2019
Об'ява
ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, ПРАЦІВНИКИ ТА ВИПУСКНИКИ!
Вітаємо з прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим! Зичимо миру, щастя, радості, здоров’я, любові і неймовірних творчих успіхів і здобутків!  
27.12.2019
Новость
Освітні програми
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Германські мови та літератури (переклад включно), перша--англійськаГерманські мови та літератури (переклад включно), перша--німецькаРоманські мови та літератури (переклад включно), перша--французька
AdaptiveThemes