Skip to content

Научная работа

Напрями наукової роботи

Наукова діяльність факультету є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, спрямованої на вивчення актуальних проблем лінгвістики. Серед основних напрямків наукової роботи основними є такі:

 • дослідження теоретичних концепцій перекладознавства, когнітивних та емоційно-прагматичних компонентів мовлення; неології і неографії мови, методики викладання іноземних мов, міжкультурної комунікації та інших важливих питань;
 • виступи на наукових конференціях;
 • публікація наукових статей у фахових виданнях;
 • комплексний підхід до вирішення наукових проблем;
 • налагодження зв’язків з науковими організаціями системи НАН України;
 • використання сучасних інформаційних технологій при виконанні наукових досліджень;
 • активне використання вагомих наукових результатів для підняття загального іміджу факультету;
 • надання науково-консультативної допомоги студентам I-VІ курсів при написанні наукових робіт для участі у англомовних наукових студентських конференціях і олімпіадах з фахових дисциплін;
 • залучення талановитої молоді до наукових досліджень;
 • вступ до аспірантури та захист дисертаційних робіт.

 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

У межах виконання наукової кафедральної теми “Антропоцентричні тенденції у перекладознавстві, міжкультурній комунікації та контрастивному дослідженні мов у контексті Болонського процесу” передбачено підготовку курсів для магістрів, методичних розробок та посібників для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах відповідно до загальноєвропейських рекомендацій, а також програмного забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи.

Інноваційна діяльність

У навчальному процесі застосовуються нові особистісно-орієнтовані методики навчання, що підтвердили свою ефективність під час проведення поточного тестового контролю, модульних контрольних робіт, ректорського контролю, заліків та екзаменів. Це нові методики формування іншомовної комунікативної компетенції читання, говоріння, письма та аудіювання, а також використання мультимедійних засобів навчання у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів.

Протягом останніх років було укладено угоди про співробітництво з кількома навчальними закладами України серед них центр вивченя іноземних мов ешко.

Участь студентів у науковій роботі кафедри

Викладачі факультету щороку беруть участь в організації міжвузівської студентської науково-практичної конференції.

Зокрема у 2008 році відбулась міжвузівська студентська науково-практична конференція “Innovations in Science and Engineering”.

Під час конференції працювали секції:

 1. General Engineering
 2. Modern Information Technologies
 3. Physics and Mathematics Today
 4. Problems in Natural Sciences and Medicine
 5. New Trends in Linguistics, Law and Social Sciences
 6. Innovations in Science and Engineering
29.07.2020
Новость
COVID-19: стан захворюваності серед студентів КПІ
Результати ПЛР-тестів підтвердили, що 52 курсанти ІСЗЗІ хворіють на COVID-19. Перший випадок в Інституті спецзв’язку та захисту інформації КПІ ім. І. Сікорського було зафіксувано 22 липня, після цього було організовано тестування інших курсантів.
22.07.2020
Новость
Як підготуватись до вступу?
Як підготуватись до вступу? На що звернути увагу? Чи варто їхати до приймальної комісії особисто? Питань багато, але у нас є відповіді! Ми готуємо для вас справжній стрим-марафон «42 питання про вступ до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році». Ви зможете поставити питання напряму заступнику Голови Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського Валерію Можаровському.
25.06.2020
Об'ява
Шановні здобувачі вищої освіти!
Шановні здобувачі вищої освіти, тестування на РВМ В2 припиняється у зв‘язку із закінченням навчального року і буде поновлено з 01.09.2020 року.
AdaptiveThemes