Skip to content

Category: АбітурієнтуRSS-матеріал

Заочне відділення

      До НТУУ «КПІ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до НТУУ «КПІ» у порядку, передбаченому для громадян України.

     Прийом до НТУУ «КПІ» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

       Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 

Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

(Згідно з додатком 1 до Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2015р.)

Галузь знань: Гуманітарні науки (шифр – 0203)

Напрям підготовки – Філологія (6.020303)

Ліцензовані обсяги:

Заочна форма навчання – 90

Нормативні терміни навчання:

Заочна форма навчання – 4р.

Вартість одного року навчання:

Відповідно до розпорядження ректора НТУУ “КПІ”  : для студентів, які вступали на 1 курс у 2014р. для здобуття рівня бакалавра була:

Заочна форма навчання -  10 500 грн.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – Філологія (6.020303)

Квота пільгових категорій – не більш 10%

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

1. Українська мова та література

Профільний

Один не менше 150 за умови що інший не менше 140

2. Іноземна мова (за профілем)

Профільний

3. Історія України

 

Непрофільний

124

   

Порядок подання та розгляду апеляцій

Порядок подання та розгляду апеляцій

          Заяви приймаються лише в день оголошення результатів вступних випробувань на ім'я голови атестаційної комісії з 14.00 до 16.00. Розгляд заяв проводиться в той же день з 18.00. На розгляд запрошуються : вступник, голова підкомісії та члени комісії, що перевіряли роботу. Сторонні особи(в т.ч. батьки) до розгляду апеляції не допускаються.

          Під час розгляду вступник знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень.

          Прийнята заява анулює результати випробування, за результатами розгляду робота оцінюється заново членами апеляційної комісії  у висновках( рецензії)

          Якщо вступник не погоджується вдруге, його заява та рецензія передаються голові атестаційної комісії.

          Якщо після повторних пояснень вступник не погоджується, результати розгляду заяви та рецензія, затверджена головою комісії, передаються   до Приймальної комісії НТУУ “КПІ”, оцінка якої є остаточною.

Детальніше на сайті НТУУ "КПІ"...

Розрахунок значення рейтингу вступників

Розрахунок значення інтегрального рейтингу вступників

RI=RA+ 2Ф+I

Де RA=середньозважена оцінка всіх кредитних модулів за 4 роки навчання + результати ДА за ОКР “Бакалавр” + складова творчих досягнень

Ф= чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування, визначається за наступною шкалою:

 • А - 5 балів
 • В - 4.5 балів
 • С -  4 бали
 • D – 3.5 балів
 • E – 3 бали
 • F – 0 балів(вступник виключається з конкурсу)

I= чисельний еквівалент оцінки з іноземної мови

Вступні випробування

 

Структура комплексного випробування з фаху

(практика перекладу + друга іноземна мова).

1 частина

2 частина

 1. Лексико-граматичний тест з другої іноземної мови:

-       Завдання множинного вибору (20х1бал=20 балів макс.)

1. Переклад іноземного тексту українською мовою(40 балів макс.)

2. Переклад українського тексту іноземною мовою(40 балів макс.)

 

Структура випробування з основної іноземної мови

1 частина

2 частина

1. Аудіювання тексту іноземною мовою та контроль розуміння змісту тексту.(5 завдань х 5 бали=25 балів макс.)
Термін виконання 25 хв.
2. Читання науково-технічного тексту(2500 знаків) та контроль  розуміння (тест множинного вибору(5 завдань х 5 бал =25 балів макс.)
Термін виконання 25 хв.
 

 

 1. Письмове завдання у формі академічного письма( опис графіків або резюме).
  Термін виконання 40 хв.
   

*Корисні посилання для підготовки до випробування з основної іноземної мови.

Сумарна максимальна кількість балів, отриманих за виконання всіх завдань випробування 

складає 100 балів, що за національною шкалою та шкалою ECTS оцінювання дорівнює

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Кількість балів

Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за навчальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Означення

95-100 балів

95-100 %

Відмінно

A

Відмінно

85-94 бала

85-94 %

Дуже добре

B

Дуже добре

75-84 бала

75-84 %

Добре

C

Добре

65-74 бала

65-74 %

Задовільно

D

Задовільно

60-64 бала

60-64  %

Задовільно

E

Достатньо

Менше 60 балів

Менше 60 %

Незадовільно

Незадовільно

 

Для абітурієнтів, що складають іноземну мову для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім 035 «Філологія»)

Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору.

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться: для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року; для вступу за спеціальностями 051 «Економіка», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови  та фахових вступних випробувань.

 

Вступні випробування проводяться у такі строки:

 

Спеціальності

 

 

081

051, 054, 061

Всі інші спеціальності

Вступні випробування

з іноземної мови

11 липня (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на  основі вступних іспитів)

07 - 14 липня

 

09 серпня

 

Програма вступного випробування з іноземної мови для вступу на програму підготовки магістра

Положення про вступ

Приклад білету з німецької мови

Приклад білету з французької мови

Приклад білету з англійської мови

 

 

Рейтинговий список

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

1.       вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • діти-сиротита діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовцівЗбройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

Кількість місць, що виділяються  для осіб, які мають право зарахування становить не більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (з округленням в менший бік), доведеного НТУУ «КПІ».

Зарахування вищезазначених осіб відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

2.       учасники міжнародних олімпіад;

Учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

Призерам(особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії  наук  України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України  до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам,  нагородженим дипломами  I ступеня – 50 балів;
 • особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня – 40 балів;
 • особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

3.       вступники, які зараховуються за конкурсом.

Рейтинговий список впорядковується:

1.        за конкурсним балом від більшого до меншого;

2.     з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

·         особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

·         особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

·         особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

·         особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

·         особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

·         випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

·         випускники системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які мають вищий підсумковий рейтинг;

·         вступники, які мають більшу кількість балів з профільних предметів.

У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по-батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування.

Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та/або веб-сайті НТУУ «КПІ» із зазначенням категорій списку. Зазначені списки оновлюються Приймальною комісією протягом встановленого строку проведення конкурсного відбору.

Коригування списку рекомендованих до зарахування

Після завершення першого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія НТУУ «КПІ»:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

Реалізація права вступників на вибір місця навчання

Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2013р. (Примітка – 5 днів, 3 дні), після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до відбіркової комісії обраного факультету НТУУ «КПІ».

Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової)комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

Перелік предметів - МАГІСТР

Перелік предметів, які вивчаються протягом навчання на магістра (10 місяців) за напрямком підготовки – Філологія, спеціальність - Переклад

              Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1       Практикум з мовної комунікації (перша мова)                  

2       Практикум з мовної комунікації (друга мова)              

3       Теорія мовної комунікації                                    

4       Педагогіка та психологія вищої школи                         

5       Філосовські проблеми наукового пізнання                      

6       Основи сталого розвитку                                      

7       Охорона праці в галузі                                       

 

Цикл професійної та практичної підготовки

1       Практичний курс науково-технічного перекладу з першої   мови

2       Практичний курс науково-технічного перекладу з другої   мови

3       Теорія перекладу                                             

4       Загальне мовознавство                                        

5       Переддипломна практика                                       

6       Педагогічна практика                                         

7       Науково-дослідна (магістерська) робота                  

    

Дисципліни вільного вибору студентів

1       Неологія та неографія                                        

2       Методика викладання іноземних мов і перекладу                 

3       Порівняльна типологія двох мов                               

4       Інтелектуальна власність                                     

5       Методологія та методи лінгвістичних досліджень                

6       Сучасні інформаційні технології                              

7       Теорія тексту та його інтерпритація                          

8       Стилістичні аспекти перекладу різножанрових текстів          

9       Соціолінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу  різножанрових текстів

10      Курс за вибором                                             

Перелік предметів - СПЕЦІАЛІСТ

Перелік предметів, які вивчаються протягом навчання на спеціаліста (10 місяців) за напрямком підготовки – Філологія, спеціальність - Переклад

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1 Педагогіка та психологія вищої школи           

Цикл професійної та практичної підготовки

 1    Іноземна мова  (основна, практичний курс)                      

 2    Друга іноземна мова  (практичний курс)                        

 3    Практичний курс перекладу (основна мова)                      

 4    Практичний курс перекладу з другої іноземної мови             

 5    Теорія перекладу                                              

 6    Інтелектуальна власність                                      

 7    Охорона праці в галузі                                         

 8    Педагогічна практика                                          

 9    Перекладацька практика                                        

10   Підготовка дипломної роботи                                     

                       Дисципліни вільного вибору студентів

 1    Переклад ділової та технічної документації                    

 2    Неологія іноземної мови                                        

 3    Методика викладання іноземних мов і перекладу                 

 4    Системна організація мови                                      

Перелік предметів - БАКАЛАВР

Перелік предметів, які вивчаються протягом навчання на бакалавра (3 роки 10 місяців) за напрямком підготовки –  Філологія, спеціальністі –  Філологія

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

  1   Історія України                                                        

  2   Історія української культури                                           

  3   Філософія                                                               

  4   Українська мова 1

  5   Українська мова 2

  6   Культурологія                                                          

 

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

  1   Екологія                                                                

  2   Математика                                                             

  3   Фізика                                                                 

  4   Хімія                                                                   

  5   Історія іноземної мови                                                 

                                

Цикл професійної та практичної підготовки

1    Безпека життєдіяльності, охорона праці                                   

2    Іноземна мова  (основна, практичний курс)                                

3    Зіставна граматика                                                       

4    Практичний курс перекладу (основна мова)                                 

5    Перекладацька практика                                                   

6    Переддипломна практика  

7    Переклад та редагування комерційних документів

8    Основи перекладознавства                                                 

9    Латинська мова                                                       

10    Історія зарубіжної літератури  
 

                                              

Дисципліни за вибором ВНЗ

1    Економічна теорія                                                         

2    Основи наукових досліджень                                               

3    Друга іноземна мова  (практичний курс)                                   

4    Практичний курс перекладу з другої іноземної мови                         

5    Усний двосторонній переклад                                              

 

Дисципліни вільного вибору студентів

         Гуманітарна складова

1    Психологія                                                                

2    Соціологія                                                               

3    Правознавство                                                            

4    Політологія                                                              

5    Інформаційні технології у перекладі                                      

6    Основи маркетингу та менеджменту                                         

7    Історія перекладу                                                        

8    Переклад науково-технічної літератури                                    

9    Сучасна українська література                  

 

 Професійна складова

1    Основи теорії мовної комунікації                                         

2    Вступ до мовознавства                                                     

3    Лінгвокраїнознавство                                                     

4    Основи редагування перекладу                                             

5    Порівняльна лексикологія                                                  

6    Теоретична граматика                                                     

7    Порівняльна стилістика                                                   

8    Українська та зарубіжна культура ХХІ ст.                                  

     Фізичне виховання

     Військова підготовка

29.05.2018
Новина
Запрошуємо всіх на наше свято!
24.05.2018
Об'ява
Додаткові бали
Список розподілу додаткових балів ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ          
12.09.2017
Новина
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ПОВНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ АТЕСТАЦІЮ, ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://nads.gov.ua/page/upovnovazheni-vyshchi-navchalni-zaklady Детальніше... 
AdaptiveThemes