Skip to content

Вступ до магістратури

 

Якщо Ви бажаєте продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» за спеціальністю 035 Філологія, то можете вступити на факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Здобувати наступний рівень вищої освіти (рівень магістра) можна за однією з освітньо-професійних програм спеціальності 035 Філологія:

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

(форми навчання - денна та заочна)

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

(форма навчання - денна)

Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

(форма навчання - денна)

 Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці (денна та заочна форми навчання).

Для вступу до магістратури за спеціальністю 035 Філологія необхідно здати два іспити:

  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
  • Вступне фахове випробування

Для проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО потрібно зареєструватись з 11 травня до 03 червня (до 18.00).

Попередньо дата складання ЄВІ з іноземної мови – 30 червня 2021 року.

Цього року можна зарахувати результати ЄВІ 2020 та 2021 років.

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

Інструкція з реєстрації для проходження ЄВІ буде оприлюднена на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського після її затвердження.

 

КЛЮЧОВІ ДАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021:

11 травня – 03 червня (до 18:00): реєстрація для складання ЄВІ

30 червня: іноземна мова у форматі ЗНО (ЄВІ)

01 липня: початок реєстрації електронних кабінетів

15–23 липня: прийом заяв та документів від вступників

24–30 липня: фахові вступні випробування

02 серпня: надання рекомендації для зарахування за державним замовленням

07 серпня 18:00: закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

12 серпня: терміни зарахування вступників за державним замовленням

14 серпня 13:00: закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

19 серпня: терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті згідно наведеної нижче шкали. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

95-100 (A) – 5 балів;

85-94 (B) – 4,5 бали;

75-84 (C) – 4 бали;

65-74 (D) – 3,5 бали;

60-64 (E) – 3 бали;

31-59 – 2,5 бали;

1-30 – 2 бали.

* Складова творчих досягнень академічного рейтингу вступника визначається зурахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень:https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf

де: – ранг творчого досягнення (згідно таблиці);

– кількість творчих досягнень j-го рівня.

Значення рангів творчих досягнень

Результати творчої роботи студента**

Рівень результативності та вагові коефіцієнти

Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету),розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності.

Університетський

r1=0.5

Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «FutureofUkraine 2021».

Всеукраїнський

r2=1

Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «FutureofUkraine 2021».

Міжнародний

r3=2

 

** 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт  поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями (освітніми програмами).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

 

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Нагадуємо вам ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ відбіркової комісії факультету лінгвістики:

093 159 48 50

Адреса електронної пошти:

vkflkpi@ukr.net

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ!

 

Якщо у вас виникають питання стосовно вступу та вступного фахового випробування, ви можете проконсультуватися у відповідальних осіб за вступ до магістратури відповідної кафедри.

 

Контакти:

Відповідальна за вступ до магістратури, кафедра ТППАМ:

Волощук Ірина Петрівна  

тел. 050-721-03-46  

email:  irina_voloshuk@ukr.net

 

Відповідальні за вступ до магістратури, кафедра ТППФМ:

Школяр Лілія Володимирівна

Тел. 063-232-5607 

email: zatdbk1@ukr.net

Куликова Вікторія Григоріївна 

тел. 067-360-0001 

email: koul.kiev@ukr.net

 

Відповідальна за вступ до магістратури, кафедра ТППНМ:

Труцуненко Ірина Іванівна

тел.: 097 670 77-15; 050 544 44-37

e-mail: iratru@ukr.net

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

 

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

Програма для вступу до магістратури для здобувачів другої вищої освіти для немовних спеціальностей на 2021 рік
ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти програми підготовки магістра спеціальності 035 "Філологія":
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 

КОНТАКТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ

Телефон гарячої лінії: +38 (050) 716 98 02
Email: vkflkpi@gmail.com
Консультант в телеграм: t.me/st_irene3
Чат абітурієнтів в Telegram: https://t.me/abit_flkpi

 

 

 

 

18.01.2022
Новина
Новини щодо лімітів стипендіатів
Рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 17.01.2022 встановлено ліміт стипендіатів:
17.01.2022
Новина
КПІшники, вітаємо всіх з закінченням заліково-екзаменаційної сесії!
Хто вчасно здав семестровий контроль – ми вітаємо вас з успішним закінченням сесії та бажаємо приємних канікул, які починаються 17.01.2022 і триватимуть до 30.01.2022. Дотримуйтесь правил безпеки, а, особливо, респіраторного захисту. Чекаємо вас здоровими, відпочившими та повними сил вже наступного семестру 31.01.2022!
12.01.2022
Новина
Подовження проживання у гуртожитку для відрахованих за результатами семестрового контролю
Якщо ви навчалися на 2-4 і були відраховані за результатами семестрового контролю, але будете поновлюватися на навчання – ви маєте можливість подовжити проживання у гуртожитку до кінця навчального року (до 30.06.2022, НЕ на все літо!) за наступних умов:
AdaptiveThemes