Skip to content

Вчена рада

          Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації.

 

НОВИНИ

 

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, а також в

иборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з їх числа,

 керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації співробітників, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів факультету, керівник органу студентського самоврядування факультету.

При цьому не менше 75 відсотків складу вченої ради факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

До компетенції вченої ради факультету належать:

  визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

  затвердження навчальних програм та навчальних планів;

  вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. 

           

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вчена рада факультету лінгвістики

 

Прізвище, ім'я,                     по батькові

Посада, науковий ступінь,

 вчене звання

 1.  

Саєнко

Наталія Семенівна

голова вченої ради, декан ФЛ, наук. кер. каф. АМТС №1, професор, к. пед. н.

 1.  

Демиденко

Ольга Павлівна

заступник голови вченої ради, заступник декана ФЛ, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, к.пед.н., доцент

 1.  

Синекоп

Оксана Степанівна

заступник голови вченої ради, заступник декана ФЛ, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування №2, к.пед.н., доцент

 1.  

Ібрагімова

Світлана Володимирівна

заступник декана ФЛ, старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови

 1.  

Варянко

Тетяна Володимирівна

заступник декана ФЛ, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №1

 1.  

Тараненко

Лариса Іванівна

в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, д.філол.н., професор

 1.  

Лисенко

Гелена Людвигівна

в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови, к.філол.н, доцент

 1.  

Калита

Алла Андріївна

в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, д.філол.н. професор

 1.  

Семида

Оксана Володимирівна

в.о. завідувача кафедри англійської мови технічного спрямування №1, к.філол.н., доцент

 1.  

Лавриш

Юліана Едуардівна

завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування №2, к.пед.н., доцент

 1.  

Сімкова

Ірина Олегівна

завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3, д. пед. н., професор

 1.  

Онуфрієнко

Олена Петрівна

завідувач кафедри української мови, літератури та культури, к.філол.н., доцент

 1.  

Глінка

Наталія Вікторівна

доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, к.філол.н., доцент

 1.  

Чепурна

Зінаїда Володимирівна

старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови, голова експертно-кваліфікаційної комісії ФЛ

 1.  

Полюк

Ірина Станіславівна

доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови

 1.  

Ахмад

Інна Михайлівна

доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 1, к.філол.н., доцент, відповідальна за рейтинг НПП

 1.  

Ставицька

Ірина Василівна

доцент кафедри англійської мови технічного спрямування №2, к.пед.н., доцент

 1.  

Шепелєва

Олена Володимирівна

старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3, заступник голови профбюро ФЛ

 1.  

Нечипоренко

Алла Федорівна

доцент кафедри української мови, літератури та культури, к.філол.н., доцент

 1.  

Зеленюк

Ольга Володимирівна

провідний бухгалтер ФЛ

 1.  

Литовченко

Ірина Миколаївна

учений секретар, професор кафедри англійської мови технічного спрямування №2, д.пед.н., професор

 1.  

Коломієць

Світлана Володимирівна

професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, к.філол.н., доцент, координатор та відповідальна за дипломне проектування та державну атестацію

 1.  

Волощук

Ірина Петрівна

доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, к.філол.н., доцент, відповідальна за заочне відділення ФЛ

 1.  

Туришева

Оксана Олегівна

доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови, к.філол.н., доцент, гарант освітньої програми

 1.  

Бондар

Леся Вікторівна

доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, к.пед.н., доцент, член робочої групи МОН зі створення стандартів вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» для трьох освітніх рівнів

 1.  

Павленко

Ольга Вячеславівна

старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №1, координатор дослідницьких програм КПІ ім. Ігоря Сікорського та Британської Ради в Україні

 1.  

Корбут

Оксана Григорівна

голова профбюро ФЛ, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2

 1.  

Мальчик

Катерина Олегівна

голова профбюро студентів ФЛ, студентка гр. ЛА-82

 1.  

Войнова

Юлія Олександрівна

голова студентської ради ФЛ, студентка гр. ЛФ-91

 1.  

Король

Ніна Вячеславівна

студентка гр. ЛА-81

 1.  

Чипегіна

Катерина Сергіївна

студентка гр. ЛА-73

 

 

 

 

 

 

 

 

ДодатокРозмір
ЛИСТОК РЕЄСТРАЦІЇ201.76 КБ
монографія4.03 MБ
6.05.2021
Новина
Другий календарний контроль
Другий календарний контроль у весняному семестрі 2020/2021 н.р. Сьогодні розпочався другий календарний контроль весняного семестру для студентів бакалаврів 1-3 курсу та студентів магістрів 1 курсу. Він триватиме до 20.05 включно. Рекомендуємо уточнити у всіх викладачів вимоги до отримання позитивної оцінки за результатами календарного контролю. 
30.04.2021
Новина
Вступ до магістратури 2021
Вступ до магістратури 2021: процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ   Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році приймальною комісією розроблено 2 алгоритми реєстрації:    •  для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021 навчального року, які бажають вступити до магістратури    •  для вступників, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти
20.04.2021
Новина
ЗМІНЕНО терміни другого календарного контролю весняного семестру 2020/2021!
 У зв'язку з державними святами та перенесеними вихідними – змінено терміни календарного контролю. Відповідно, він буде проведений з 05 по 20 травня (включно) для студентів 1-3 курсу бакалаврату та 1 курсу магістратури.
AdaptiveThemes