Skip to content

Ученый совет

Ученый совет факультета является коллегиальным органом факультета высшего учебного заведения третьего и четвертого уровней аккредитации.

Ученый совет факультета возглавляет его председатель - декан факультета. В состав ученого совета факультета входят: заместители декана, заведующие кафедрами, руководители органов самоуправления факультета, а также выборные представители, представляющие научно-педагогических работников и избираются из числа профессоров, докторов наук, выборных представителей, представляющие других работников факультета и которые работают на постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в уставе высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей численности его состава должны составлять научно-педагогические работники факультета.

Выборные представители избираются органом общественного самоуправления факультета по представлению структурных подразделений, в которых они работают.

К компетенции ученого совета факультета входят:
определение общих направлений научной деятельности факультета;
избрание на должность тайным голосованием ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов, декана;
принятие учебных программ и учебных планов;
решение вопросов организации учебно-воспитательного процесса на факультете;
принятие финансовых планов и отчетов факультета.

Решение ученого совета факультета вводиться в действие решениями декана факультета. Решение ученого совета факультета может быть отменено ученым советом высшего учебного заведения.

6.05.2021
Новость
Другий календарний контроль
Другий календарний контроль у весняному семестрі 2020/2021 н.р. Сьогодні розпочався другий календарний контроль весняного семестру для студентів бакалаврів 1-3 курсу та студентів магістрів 1 курсу. Він триватиме до 20.05 включно. Рекомендуємо уточнити у всіх викладачів вимоги до отримання позитивної оцінки за результатами календарного контролю. 
30.04.2021
Новость
Вступ до магістратури 2021
Вступ до магістратури 2021: процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ   Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році приймальною комісією розроблено 2 алгоритми реєстрації:    •  для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021 навчального року, які бажають вступити до магістратури    •  для вступників, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти
20.04.2021
Новость
ЗМІНЕНО терміни другого календарного контролю весняного семестру 2020/2021!
 У зв'язку з державними святами та перенесеними вихідними – змінено терміни календарного контролю. Відповідно, він буде проведений з 05 по 20 травня (включно) для студентів 1-3 курсу бакалаврату та 1 курсу магістратури.
AdaptiveThemes