Skip to content

Научная работа

Напрями наукової роботи

Наукова діяльність факультету є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, спрямованої на вивчення актуальних проблем лінгвістики. Серед основних напрямків наукової роботи основними є такі:

 • дослідження теоретичних концепцій перекладознавства, когнітивних та емоційно-прагматичних компонентів мовлення; неології і неографії мови, методики викладання іноземних мов, міжкультурної комунікації та інших важливих питань;
 • виступи на наукових конференціях;
 • публікація наукових статей у фахових виданнях;
 • комплексний підхід до вирішення наукових проблем;
 • налагодження зв’язків з науковими організаціями системи НАН України;
 • використання сучасних інформаційних технологій при виконанні наукових досліджень;
 • активне використання вагомих наукових результатів для підняття загального іміджу факультету;
 • надання науково-консультативної допомоги студентам I-VІ курсів при написанні наукових робіт для участі у англомовних наукових студентських конференціях і олімпіадах з фахових дисциплін;
 • залучення талановитої молоді до наукових досліджень;
 • вступ до аспірантури та захист дисертаційних робіт.

 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

У межах виконання наукової кафедральної теми “Антропоцентричні тенденції у перекладознавстві, міжкультурній комунікації та контрастивному дослідженні мов у контексті Болонського процесу” передбачено підготовку курсів для магістрів, методичних розробок та посібників для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах відповідно до загальноєвропейських рекомендацій, а також програмного забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи.

Інноваційна діяльність

У навчальному процесі застосовуються нові особистісно-орієнтовані методики навчання, що підтвердили свою ефективність під час проведення поточного тестового контролю, модульних контрольних робіт, ректорського контролю, заліків та екзаменів. Це нові методики формування іншомовної комунікативної компетенції читання, говоріння, письма та аудіювання, а також використання мультимедійних засобів навчання у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів.

Протягом останніх років було укладено угоди про співробітництво з кількома навчальними закладами України серед них центр вивченя іноземних мов ешко.

Участь студентів у науковій роботі кафедри

Викладачі факультету щороку беруть участь в організації міжвузівської студентської науково-практичної конференції.

Зокрема у 2008 році відбулась міжвузівська студентська науково-практична конференція “Innovations in Science and Engineering”.

Під час конференції працювали секції:

 1. General Engineering
 2. Modern Information Technologies
 3. Physics and Mathematics Today
 4. Problems in Natural Sciences and Medicine
 5. New Trends in Linguistics, Law and Social Sciences
 6. Innovations in Science and Engineering
7.06.2021
Новость
Нагадуємо! Уже завтра розпочинається екзаменаційна частина семестрового контролю!
Станом на 23:59 сьогодні всі оцінки з заліків та курсових робіт вже мають відображатись у ваших особистих кабінетах в АІС «Електронний кампус».
3.06.2021
Новость
Увага! Додаткові бали до рейтингу успішності
 Сьогодні, 03 червня, на сайтах факультетів/інститутів оприлюднюються рішення стипендіальних комісій факультетів/інститутів щодо врахування студентам додаткових балів до рейтингу успішності.
3.06.2021
Новость
Прошу ознайомитись з розподілом додаткових балів студентів нашого факультету.
РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ
AdaptiveThemes