Skip to content

Вступ до магістратури

 

Якщо Ви бажаєте продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» за спеціальністю 035 Філологія, то можете вступити на факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Здобувати наступний рівень вищої освіти (рівень магістра) можна за однією з освітньо-професійних програм спеціальності 035 Філологія:

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

(форми навчання - денна та заочна)

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

(форма навчання - денна)

Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

(форма навчання - денна)

 Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці (денна та заочна форми навчання).

 

Перелік документів для вступу
паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
диплом бакалавра (оригінал та копії)
додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
ідентифікаційний код (оригінал та копії)
чотири фотографії
 
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Копії завіряються у відбірковій комісії факультету лінгвістики (к. 143, 16 корпус) за наявності оригіналу. Для подання документів у відбірковій комісії ФЛ потрібно залишити копії документів.

Теоретичний зміст предметної області включає філологію, лінгвістику, гуманітарні та психолого-педагогічні й методичні знання, міжособистісну, міжкультурну та масову комунікацію в усній та письмовій формі.

Об’єкт(и) вивчення та (або) діяльності: мови (державна та іноземні) в їх теоретичному і практичному, синхронічному, діахронічному та соціокультурному аспектах; різні типи текстів; письмова та усна комунікації й забезпечення інформації в різних галузях народного господарства науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів іноземною і державною мовою; інформаційно-аналітична, редакторська, організаційна діяльність у різних галузях, міжкультурна комунікація та її забезпечення; викладацька діяльність.

 

Наші випускники працюють вузькопрофільними спеціалістами з перекладу науково-технічної документації, перекладачами і референтами у посольствах та представництвах іноземних країн, дипломатичних представництвах МЗС України, зарубіжних юридичних компаніях, благодійних фондах, престижних організаціях України та світу, в туристичних агенціях, бюро перекладів, координаторами в міжнародних культурно-освітніх центрах, редакторами у представництвах іноземних ЗМІ, викладачами ЗВО України, спеціалізованих школах та гімназіях, тощо.

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 

Спеціальність     

035 Філологія

Освітні програми   

Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька

Романські мови та літератури (переклад включно), перша французська

Форма  навчання  

Денна,

заочна (англійська мова)

 

 

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Спеціальність

035 Філологія

Освітня програма

Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Форма навчання

Денна, заочна

Вивчають

Вивчають особливості усного та письмового перекладу текстів в галузях комп’ютерних наук, загальної інженерії, захисту довкілля, електроніки, юриспруденції та бізнесу іноземною та державною мовою. Навчаються технологіям забезпечення усної та письмової комунікації та інтерпретації, здійснення письмового перекладу різностильових типів текстів та усного двостороннього перекладу з іноземних мов на українську, а також з української мови на іноземні мови.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють журналістами на провідних телеканалах України, редакторами-перекладачами у відомих ЗМІ України, гідами-перекладачами, перекладачами науково-технічної літератури, стюардесами в міжнародних авіакомпаніях, посольствах різних країн, помічниками директорів компаній з іноземним капіталом (Procter&Gamble Ukraine, L’Oreal Ukraine, IBM, British Council).

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Спеціальність     

035 Філологія

Освітня програма  

Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька

Форма навчання  

Денна

Вивчають            

Студенти вивчають німецьку та англійську мову (до рівня досвідченого користувача), переклад технічних, економічних та юридичних текстів, усний двосторонній переклад, сучасні інформаційні технології в перекладі, новітні методи перекладознавчих досліджень, методику викладання іноземних мов і перекладу, основи редагування перекладу, стилістичні, соціолінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу різножанрових тестів, переклад та редагування комерційних документів, теорію перекладу.

Кар’єрні можливості    

Випускники нашої кафедри успішно працюють перекладачами у представництвах міжнародних структур та організацій в Україні (Bosch, Bayer, ABT Баварія, Hansa, Schwarzkopf тощо), бюро перекладів, дипломатичних представництвах МЗС України, координаторами в міжнародних культурно-освітніх центрах, викладачами ВНЗ, редакторами у представництвах іноземних ЗМІ.

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Спеціальність     

035 «Філологія»

Освітня програма    

Романські мови та літератури (переклад включно), перша французська

Форма навчання  

денна

Вивчають            

Студенти отримують базові знання з фундаментальних наук (фонології, фонографії, граматики, лексикології, стилістики). Прослуховують курс з вищої математики, фізики та хімії. Програмою передбачено вивчення практичного курсу перекладу, курсу перекладу науково-технічної літератури, бізнес курсу, інших дисциплін, які охоплюють різні аспекти технічного перекладу (усного та письмового). Вчаться використовувати сучасні інформаційні технології у перекладі. Мають можливість отримати знання з педагогіки і психології вищої школи, методики викладання іноземних мов і перекладу.

Кар’єрні можливості    

Наші випускники працюють вузькопрофільними спеціалістами з перекладу науково-технічної документації, перекладачами і референтами у посольствах та представництвах франкомовних країн, зарубіжних юридичних компаніях, благодійних фондах, престижних організаціях України та світу ( Renault, Citroën, група Лакталіс, Auchan, тощо), в туристичних агенціях, бюро перекладів, викладачами у ВНЗ України, спеціалізованих школах та гімназіях, тощо.

.До ВСТУПУ!

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВІ 2020 та 2021 років.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту. Програми вступних фахових випробувань розміщуються на сайтах факультетів та інститутів та на сайтах відповідних кафедр.

 

 

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Нагадуємо вам ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ відбіркової комісії факультету лінгвістики:

093 159 48 50

Адреса електронної пошти:

vkflkpi@ukr.net

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ!

 

Якщо у вас виникають питання стосовно вступу та вступного фахового випробування, ви можете проконсультуватися у відповідальних осіб за вступ до магістратури відповідної кафедри.

 

Контакти:

Відповідальна за вступ до магістратури, кафедра ТППАМ:

Волощук Ірина Петрівна  

тел. 050-721-03-46  

email:  irina_voloshuk@ukr.net

 

Відповідальні за вступ до магістратури, кафедра ТППФМ:

Школяр Лілія Володимирівна

Тел. 063-232-5607 

email: zatdbk1@ukr.net

Куликова Вікторія Григоріївна 

тел. 067-360-0001 

email: koul.kiev@ukr.net

 

Відповідальна за вступ до магістратури, кафедра ТППНМ:

Труцуненко Ірина Іванівна

тел.: 097 670 77-15; 050 544 44-37

e-mail: iratru@ukr.net

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 ФІЛОЛОГІЯ

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Р О З К Л А Д   Р О Б О Т И   А Т Е С Т А Ц І Й Н О Ї   К О М І С І Ї

Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем магістра при вступі на основі здобутого ступеня бакалавра

Додаткова сесія фахового випробування в магістратуру ФЛ.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Питання та відповіді щодо вступу до магістратури у форматі ЗНО

 
ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти програми підготовки магістра спеціальності 035 "Філологія":
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 
 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

 

1.03.2021
Новина
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вчена рада Факультету лінгвістики рекомендувала (Протокол №5 від 24.11.2020) до друку монографію " ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ" (Н. С. Саєнко, Т. П. Голуб, Ю. Е. Лавриш, В. В. Лук’яненко, І. М. Литовченко)
28.02.2021
Новина
звіти факультету лінгвістики
Згідно наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського №НУ/30/2020 від 29.12.2020 р. «Про організацію та проведення колективних переговорів та укладання колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році»
26.02.2021
Новина
Вічна та світла пам’ять!
Сповнені болю сердечного повідомляємо, що вчора на 75-ому році життя перестало битися серце нашої дорогої колеги, нашої очільниці, завідувачки кафедри ФЛ Лисенко Гелени Людвигівни…
AdaptiveThemes