Skip to content

Прийом на 5 курс

 
Перелік документів для вступу
паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
диплом бакалавра (оригінал та копії)
додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
ідентифікаційний код (оригінал та копії)
шість фотографій
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.
 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 

Спеціальність     

035 Філологія

Спеціалізація      

Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька

Романські мови та літератури (переклад включно), перша французська

Форма  навчання  

Денна,

заочна (англійська мова)

Кар’єрні можливості    

Продовження навчання за рівнем Вищої Освіти   «Магістра» спеціальності  035 «Філологія»

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за Державним класифікатором 009:2010 74.3 надання послуг з перекладу.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за Державним класифікатором 003:2010 може займати первинні посади 3439 фахівець-перекладач, перекладач науково-технічної літератури, філолог.

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Спеціальність

035 Філологія

Спеціалізація

Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Форма навчання

Денна, заочна

Вивчають

Вивчають особливості усного та письмового перекладу текстів в галузях комп’ютерних наук, загальної інженерії, захисту довкілля, електроніки, юриспруденції та бізнесу іноземною та державною мовою. Навчаються технологіям забезпечення усної та письмової комунікації та інтерпретації, здійснення письмового перекладу різностильових типів текстів та усного двостороннього перекладу з іноземних мов на українську, а також з української мови на іноземні мови.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють журналістами на провідних телеканалах України, редакторами-перекладачами у відомих ЗМІ України, гідами-перекладачами, перекладачами науково-технічної літератури, стюардесами в міжнародних авіакомпаніях, посольствах різних країн, помічниками директорів компаній з іноземним капіталом (Procter&Gamble Ukraine, L’Oreal Ukraine, IBM, British Council).

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Спеціальність     

035 Філологія

Спеціалізація      

Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька

Форма навчання  

Денна

Вивчають            

Студенти вивчають німецьку та англійську мову (до рівня досвідченого користувача), переклад технічних, економічних та юридичних текстів, усний двосторонній переклад, сучасні інформаційні технології в перекладі, новітні методи перекладознавчих досліджень, методику викладання іноземних мов і перекладу, основи редагування перекладу, стилістичні, соціолінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу різножанрових тестів, переклад та редагування комерційних документів, теорію перекладу.

Кар’єрні можливості    

Випускники нашої кафедри успішно працюють перекладачами у представництвах міжнародних структур та організацій в Україні (Bosch, Bayer, ABT Баварія, Hansa, Schwarzkopf тощо), бюро перекладів, дипломатичних представництвах МЗС України, координаторами в міжнародних культурно-освітніх центрах, викладачами ВНЗ, редакторами у представництвах іноземних ЗМІ.

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Спеціальність     

035 «Філологія»

Спеціалізація      

Романські мови та літератури (переклад включно), перша французська

Форма навчання  

денна

Вивчають            

Студенти отримують базові знання з фундаментальних наук (фонології, фонографії, граматики, лексикології, стилістики). Прослуховують курс з вищої математики, фізики та хімії. Програмою передбачено вивчення практичного курсу перекладу, курсу перекладу науково-технічної літератури, бізнес курсу, інших дисциплін, які охоплюють різні аспекти технічного перекладу (усного та письмового). Вчаться використовувати сучасні інформаційні технології у перекладі. Мають можливість отримати знання з педагогіки і психології вищої школи, методики викладання іноземних мов і перекладу.

Кар’єрні можливості    

Наші випускники працюють вузькопрофільними спеціалістами з перекладу науково-технічної документації, перекладачами і референтами у посольствах та представництвах франкомовних країн, зарубіжних юридичних компаніях, благодійних фондах, престижних організаціях України та світу ( Renault, Citroën, група Лакталіс, Auchan, тощо), в туристичних агенціях, бюро перекладів, викладачами у ВНЗ України, спеціалізованих школах та гімназіях, тощо.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра у 2019 році

ПРОГРАМА випробування з основної іноземної мови для прийому на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти для напрямів підготовки (спеціальностей): 035 «Філологія»:
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
 
ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти програми підготовки магістра спеціальності 035 "Філологія":
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 
ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 035 Філологія:
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 
 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 

Правила прийому до Національного технічного універсітету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 

12.04.2019
Новина
Шановні абітурієнти!
Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься 20.04.2019 за такою програмою: 9.00-12.00 загальноуніверситетський День відкритих дверей, зустрічі з абітурієнтами та батьками біля стендів факультетів у Державному політехнічному музеї (корп.6); 12.00-13.00 загальні збори у Великій фізичній аудиторії (корп.1); 13.30-16.00 День відкритих дверей факультету лінгвістики, зустріч з викладачами факультету (корп. 7, поверх 1, ауд. 115). Запрошуємо школярів та їх батьків.
27.03.2019
Об'ява
Оголошення
«10» квітня 2019 р. о 14:30 в аудиторії 115 корпусу №7 на  Факультеті Лінгвістики відбудеться пряме таємне голосування з обрання виборних представників з числа працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету. Претенденти у виборні представники можуть бути висунуті трудовими колективами або шляхом самовисування, про що до Організаційного комітету (кім. 123-1) подається витяг з протоколу конференції трудового колективу або заява не пізніше «04» квітня 2019р.
27.12.2018
Новина
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
  Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
AdaptiveThemes