Skip to content

Вступ до магістратури

 

Якщо Ви бажаєте продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» за спеціальністю 035 Філологія, то можете вступити на факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Здобувати наступний рівень вищої освіти (рівень магістра) можна за однією з освітньо-професійних програм спеціальності 035 Філологія:

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

(форми навчання - денна та заочна)

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

(форма навчання - денна)

Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

(форма навчання - денна)

 Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці (денна та заочна форми навчання).

Якщо Ви продовжуєте навчання за тією ж спеціальністю,тоді потрібно подати документи з 1 липня до 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова (програми вступних випробувань розміщені внизу цієї сторінки у вигляді файлів).

 

У разі зміни фаху після одержання диплому бакалавра потрібно подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможете Ви навчатись за обраною програмою підготовки (програми вступних випробувань розміщені внизу цієї сторінки у вигляді файлів).

 

Перелік документів для вступу
паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
диплом бакалавра (оригінал та копії)
додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
ідентифікаційний код (оригінал та копії)
чотири фотографії
 
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Копії завіряються у відбірковій комісії факультету лінгвістики (к. 143, 16 корпус) за наявності оригіналу. Для подання документів у відбірковій комісії ФЛ потрібно залишити копії документів.

Теоретичний зміст предметної області включає філологію, лінгвістику, гуманітарні та психолого-педагогічні й методичні знання, міжособистісну, міжкультурну та масову комунікацію в усній та письмовій формі.

Об’єкт(и) вивчення та (або) діяльності: мови (державна та іноземні) в їх теоретичному і практичному, синхронічному, діахронічному та соціокультурному аспектах; різні типи текстів; письмова та усна комунікації й забезпечення інформації в різних галузях народного господарства науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів іноземною і державною мовою; інформаційно-аналітична, редакторська, організаційна діяльність у різних галузях, міжкультурна комунікація та її забезпечення; викладацька діяльність.

 

Наші випускники працюють вузькопрофільними спеціалістами з перекладу науково-технічної документації, перекладачами і референтами у посольствах та представництвах іноземних країн, дипломатичних представництвах МЗС України, зарубіжних юридичних компаніях, благодійних фондах, престижних організаціях України та світу, в туристичних агенціях, бюро перекладів, координаторами в міжнародних культурно-освітніх центрах, редакторами у представництвах іноземних ЗМІ, викладачами ЗВО України, спеціалізованих школах та гімназіях, тощо.

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 

Спеціальність     

035 Філологія

Освітні програми   

Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька

Романські мови та літератури (переклад включно), перша французська

Форма  навчання  

Денна,

заочна (англійська мова)

 

 

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Спеціальність

035 Філологія

Освітня програма

Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Форма навчання

Денна, заочна

Вивчають

Вивчають особливості усного та письмового перекладу текстів в галузях комп’ютерних наук, загальної інженерії, захисту довкілля, електроніки, юриспруденції та бізнесу іноземною та державною мовою. Навчаються технологіям забезпечення усної та письмової комунікації та інтерпретації, здійснення письмового перекладу різностильових типів текстів та усного двостороннього перекладу з іноземних мов на українську, а також з української мови на іноземні мови.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють журналістами на провідних телеканалах України, редакторами-перекладачами у відомих ЗМІ України, гідами-перекладачами, перекладачами науково-технічної літератури, стюардесами в міжнародних авіакомпаніях, посольствах різних країн, помічниками директорів компаній з іноземним капіталом (Procter&Gamble Ukraine, L’Oreal Ukraine, IBM, British Council).

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Спеціальність     

035 Філологія

Освітня програма  

Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька

Форма навчання  

Денна

Вивчають            

Студенти вивчають німецьку та англійську мову (до рівня досвідченого користувача), переклад технічних, економічних та юридичних текстів, усний двосторонній переклад, сучасні інформаційні технології в перекладі, новітні методи перекладознавчих досліджень, методику викладання іноземних мов і перекладу, основи редагування перекладу, стилістичні, соціолінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу різножанрових тестів, переклад та редагування комерційних документів, теорію перекладу.

Кар’єрні можливості    

Випускники нашої кафедри успішно працюють перекладачами у представництвах міжнародних структур та організацій в Україні (Bosch, Bayer, ABT Баварія, Hansa, Schwarzkopf тощо), бюро перекладів, дипломатичних представництвах МЗС України, координаторами в міжнародних культурно-освітніх центрах, викладачами ВНЗ, редакторами у представництвах іноземних ЗМІ.

 

Кафедра ТЕОРІІ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Спеціальність     

035 «Філологія»

Освітня програма    

Романські мови та літератури (переклад включно), перша французська

Форма навчання  

денна

Вивчають            

Студенти отримують базові знання з фундаментальних наук (фонології, фонографії, граматики, лексикології, стилістики). Прослуховують курс з вищої математики, фізики та хімії. Програмою передбачено вивчення практичного курсу перекладу, курсу перекладу науково-технічної літератури, бізнес курсу, інших дисциплін, які охоплюють різні аспекти технічного перекладу (усного та письмового). Вчаться використовувати сучасні інформаційні технології у перекладі. Мають можливість отримати знання з педагогіки і психології вищої школи, методики викладання іноземних мов і перекладу.

Кар’єрні можливості    

Наші випускники працюють вузькопрофільними спеціалістами з перекладу науково-технічної документації, перекладачами і референтами у посольствах та представництвах франкомовних країн, зарубіжних юридичних компаніях, благодійних фондах, престижних організаціях України та світу ( Renault, Citroën, група Лакталіс, Auchan, тощо), в туристичних агенціях, бюро перекладів, викладачами у ВНЗ України, спеціалізованих школах та гімназіях, тощо.

 

Розклад роботи атестаційної комісії

№ п/п

Код, назва спеціальності

Назва випробування

Дата проведення випробування

Час початку випробування

Місце проведення випробування

Дата, час і місце проведення консультації

1

035 Філологія

додаткове

05.08.2019

10.00

ауд. 712 корп. 7; ауд. 115 корп. 7; ауд. 634/1 корп. 7

05.07.2019, 9.00, ауд. 634/1 к. 7; ауд. 712 к.7; ауд.115 к. 7

комплексне фахове

07.08.2019

10.00

ауд. 712 корп. 7; ауд. 115 корп. 7; ауд. 634/1 корп. 7

 

іноземна мова

09.08.2019

10.00

ауд. 712 корп. 7; ауд. 115 корп. 7; ауд. 634/1 корп. 7

 

 

Голова атестаційної комісії          Н. С. Саєнко

Відповідальний секретар                                             Л. В. Олійник

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 ФІЛОЛОГІЯ

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Спеціалізація

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

32800

20000

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

31100

-

035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

31100

-

 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра у 2019 році

ПРОГРАМА випробування з основної іноземної мови для прийому на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти для напрямів підготовки (спеціальностей): 035 «Філологія»:
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
 
ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти програми підготовки магістра спеціальності 035 "Філологія":
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 
ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 035 Філологія:
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 
 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 

Правила прийому до Національного технічного універсітету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 

31.12.2019
Об'ява
ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, ПРАЦІВНИКИ ТА ВИПУСКНИКИ!
Вітаємо з прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим! Зичимо миру, щастя, радості, здоров’я, любові і неймовірних творчих успіхів і здобутків!  
27.12.2019
Новина
Освітні програми
Шановні студенти, викладачі та стейкголдери ФЛ! Нагадуємо Вам, що на факультеті лінгвістики продовжується обговорення проєктів Освітніх програм бакалаврів!  Ми дуже чекаємо на ваші відгуки пропозиції! Долучайтесь до обговорення на кафедрах (електронні адреси вказані у посиланнях)! 
23.12.2019
Об'ява
Список розподілу додаткових балів
AdaptiveThemes