enukdefr

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Про факультет

Факультет лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського – дуже молодий у віковій історії, але ми були першими у започаткуванні підготовки перекладачів фахових мов. 

Факультет лінгвістики було засновано у Національному технічному університеті України «КПІ» у 1995 році. Студенти нашого факультету навчаються за кордоном в рамках програми EUROEAST та ERASMUS в університетах партнерах. Навчаючись, вони одночасно можуть отримати другу спецiальнiсть – викладача іноземних мов вищих навчальних закладів.

Кафедра теорії практики та перекладу англійської мови

 

Кафедру теорії, практики та перекладу англійської мови засновано у 2000 р. на базі кафедри іноземних мов №1, де сформувалися наукова традиція й методичне підґрунтя підготовки фахівців технічного перекладу. Співробітники кафедри займаються науково-дослідницькою роботою в галузях філології, перекладознавства, педагогіки й методики викладання іноземних мов.

Кафедра була заснована в 2000 році після реорганізації кафедри іноземних мов № 2 факультету лінгвістики. Магістри кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови вивчають унікальну дисципліну – корпусну лінгвістику, основу методології сучасних лінгвістичних досліджень та необхідний інструмент комп’ютерної обробки мови.

Кафедра теорії практики та перекладу німецької мови
Кафедра теорії практики та перекладу французької мови

Широкий спектр дисциплін, що викладаються на кафедрі, дає змогу опанувати не лише французьку мову, а й стати майстерними перекладачами різних видів літератури, ознайомитись з особливостями усного та письмового перекладу. Високий рівень підготовки дає можливість випускникам працювати у різних престижних установах та фірмах Києва та всієї України.  

Викладачі кафедри викладають англійську мову, формуючи у студентів високий рівень комунікативної компетенції. Мультимедійні технології, інтерактивні стратегії та комунікативна методика сприяють забезпеченню досягнення рівня володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра, та С1 для магістрів.

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 організована в 2000 році. Основний вектор навчально-методичної та наукової діяльності кафедри – підготовка конкурентоздатних на вітчизняному та міжнародному ринках праці майбутніх фахівців  галузі інженерії. Викладачі активно працюють над складанням підручників, посібників, частотних словників та методичних вказівок.

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 організована в 2006 році. Завідує кафедрою доцент, доктор педагогічних наук Cімкова Ірина Олегівна. Кафедра забезпечує викладання дисциплін “Англійська мова”, “Англійська мова професійного спрямування”, “Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)”, на 9 факультетах та інститутах включно.

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
Кафедра української мови, літератури та культури

Кафедра української мови, літератури та культури об’єднує висококваліфікований колектив працівників, які здійснюють викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін філологічного профілю та інших програмних гуманітарних дисциплін бакалаврської підготовки на усіх факультетах НТУУ „КПІ”.

Відео-лекції

Лекції Всеукраїнських студій художнього перекладу «Драгоман» Національної Спілки Письменників України

План конференцій

Дізнавайтеся новини та дивіться звіти останніх конференцій!