uk

Матеріально-технічне забезпечення

Лабораторія інформаційних технологій навчання іноземних мов

Із метою вдосконалення навчального процесу на ФЛ організовано Лабораторію інформаційних технологій навчання іноземних мов, діяльність якої спрямована на забезпечення впровадження інноваційних методів навчання студентів факультету іноземних мов і сучасних технологій у навчальний процес. Це сприяє підвищенню ефективності освітньої діяльності факультету.
Лабораторія виконує такі функції:

 • технічний супровід освітнього процесу в комп’ютерних класах, лекційних та аудиторних приміщеннях, оснащених сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою;
 • забезпечення оформлення, впорядкування та підготовки навчальних матеріалів;
 • оформлення та публікація мультимедійних навчальних видань;
 • консультування викладацького складу факультету з питань підготовки дидактичних матеріалів та надання необхідної технічної підтримки в їхньому створенні;
 • технічний супровід у розробленні та реалізації активної інноваційної політики факультету лінгвістики в контексті діяльності наукових шкіл факультету;
 • технічне забезпечення процесу налагодження міжнародної співпраці ФЛ, оптимізація комунікації працівників та студентів ФЛ із представниками інших країн за допомогою сучасних IT-технологій;
 • розроблення та супровід сайтів факультету, кафедр ФЛ, семінарів, конференцій та інших заходів, що проводяться на факультеті;
 • технічне забезпечення та супровід телеконференцій ФЛ з іншими ЗВО (у режимах on-line та off-line, Web-Cast), впровадження сучасних технологій вивчення іноземних мов (WIKI, PODCASTING, VOKI).
  У мультимедійних лабораторіях проходять практичні заняття, захисти наукових робіт студентів, зокрема магістерських дисертацій та дипломних проєктів. На базі лабораторії проводять методичні семінари та науково-практичні конференції. Лабораторія займається технічною підтримкою та адмініструванням комп’ютерної мережі факультету, що налічує понад 50 робочих станцій, а також забезпечує технічну підтримку занять із дисциплін факультету для студентів факультету лінгвістики.
  Лабораторія має:
  – три комп’ютерно-лінгвістичні лабораторії (ауд. 727, 739, 611);
  – зал для проведення мультимедійних конференцій (ауд. 629).

Студенти факультету лінгвістики мають можливість користуватися не лише навчальною літературою, представленою у бібліотеці НТУУ «КПІ», але й навчальними матеріалами (підручниками, художньою літературою, періодичними виданнями), які зберігаються у методичних кабінетах випускових кафедр.

Детальний список представлених видань можна знайти на сайтах випускових кафедр та кафедри української мови літератури та культури.

Методичний кабінет кафедри ТПП англійської мови

При кафедрі ТПП англійської мови працює методичний кабінет. У ньому зібрано більше 4,5 тис. книжок для вивчення англійської мови. Це – підручники, словники, праці з теорії перекладу, стилістики, лексикології. Є книжки для позакласного читання та методична література.

Книжок – достатньо, і студенти можуть брати їх на 1- 5 днів для занять вдома.

Зі словниками й книжками, які наявні в одному екземплярі, студенти можуть працювати в читальному залі (при методичному кабінеті).

Викладачі й студенти мають можливість брати словники й книжки на лекції, що дуже зручно. У методичному кабінеті представлені навчальні відео- та аудіокасети.

Кабінет працює: 8:30 – 16:00.

Методичний кабінет знаходиться: 7-й корпус, 604 аудиторія.

Методичний кабінет кафедри ТПП французької мови

Методичний кабінет забезпечує учбовий процес навчальною та методичною літературою, а також технічним обладнанням (аудіо-, відеомагнітофонами). Кількість навчальної літератури, яка знаходиться у методичному кабінеті, складає 1917 одиниць, що 100% задовольняє учбовий процес кафедри.

За сприяння Французького культурного центру та посольства Франції в Україні до методичного кабінету надходять такі періодичні видання:

 • Science&Vie ;
 • Nextes et documents pour la classe ;
 • Capital ;
 • Le nouvel economiste ;
 • La Recherche ;
 • Le français monde ;
 • Courrier.

Кабінет працює: 8:30 – 16:00.

Методичний кабінет знаходиться: 7-й корпус, 632 аудиторія.

Методичний кабінет кафедри ТПП німецької мови

На кафедрі ТПП німецької мови з початку її заснування щоденно працює методичний кабінет (аудиторія 703) з 8:30 до 16.30 з обідньою перервою з 13.00 до 14.00 год.

Студенти та викладачі мають змогу використовувати наявну навчально-методичну літературу, підручники вітчизняних та зарубіжних видавництв, аудіо- та відеотеку німецькою мовою у підготовці до занять.

Регулярно в методичний кабінет надходять періодичні видання з Німеччини, такі як журнал „Deutschland” німецькою та українською мовами.

Методичний кабінет кафедри української мови літератури та культури

На кафедрі УМЛК щоденно працює методичний кабінет з 9:30 до 16:00 з обідньою перервою з 13.00 до 14.00 год.

Студенти та викладачі мають змогу використовувати навчальну літературу з української мови та літератури, словники, художню літературу українських та зарубіжних письменників (українською мовою).