uk

Advanced Education

Advanced Education -це міжнародний рецензований журнал, який публікує рукописи з усього світу в галузі вищої освіти та навчання впродовж життя.
Напрями досліджень охоплюють, але не обмежуються
методика викладання іноземної/другої мови
іноземна мова для спеціальних та академічних цілей
тестування, перевірка та оцінювання у викладанні
дуальна та багатомовна освіта
ІКТ у викладанні та навчанні
навчальний переклад
прикладна лінгвістика
психологічні питання у викладанні та навчанні
підготовка та навчання вчителів іноземних мов
змістово-мовне інтегроване навчання (CLIL)
сучасні та нові тенденції у вищій освіті та навчанні дорослих. Журнал досягнув квартилю Q3 у категорії JCI Education & Educational Research в ESCI Web of Science. Імпакт-фактор журналу на 2022 рік становить 1,1.