uk
Жовтень 2023

Month

Соціальна стипендія за жовтень почала надходити на карткові рахунки! Очікуйте нарахування на своїх картках з 26 по 31 жовтня 2023. Увага! У зв’язку з неповним фінансуванням коштів Міністерством соціальної політики, соціальна стипендія за жовтень прийде у розмірі 95.5%. Доплата обов’язково надійде після отримання залишку коштів від Міністерства соціальної політики.
Read More
КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує всіх представників закладів вищої освіти України, державних органів та інших осіб взяти участь у круглому столі “Академічна доброчесність: досвід, практики, виклики, поступ”. Мета заходу – обговорення викликів у впровадженні політик та процедур академічної доброчесності в освітньому процесі, розуміння механізмів, які заважають створенню культури академічної доброчесності, та обмін досвідом і ідеями...
Read More
Календарний контроль (КК) виставляється за результатами, отриманими під час поточного навчання: студенти отримують бали за певні види завдань з кожної дисципліни , згідно з рейтинговою системою оцінювання (РСО). Умови отримання позитивного результату “А” з календарного контролю повинен озвучити викладач з дисципліни, а ще краще – прописати їх в силабусі. Результати КК заносяться викладачами у модуль...
Read More