uk

Вступний іспит з іноземної мови (всі спеціальності, крім 035 “ФІЛОЛОГІЯ”)