uk

Вступний іспит з іноземної мови (всі спеціальності, крім 011 Освітні, педагогічні науки та 035 Філологія)