uk

Вчена рада

         

         

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації.

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з їх числа,

 керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації співробітників, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів факультету, керівник органу студентського самоврядування факультету.

При цьому не менше 75 відсотків складу вченої ради факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

До компетенції вченої ради факультету належать:

  визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

  затвердження навчальних програм та навчальних планів;

  вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету.