uk

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 створена у 2006 році.

На даний момент на кафедрі працює 33 кваліфікованих науково-педагогічних працівників, з них 1 професор, доктор філологічних наук,  10 кандидатів наук (з них 8 доцентів), 7 старших викладачів, 17 викладачів. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри є доктор філологічних наук, професор Гудманян Артур Грантович. Викладачі кафедри здійснюють науково-педагогічну діяльність на 5 факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського, успішно навчаючи англійської мови понад 5000 здобувачів освіти денної та заочної форми навчання. Кафедра обслуговує такі технічні інститути та факультети: НН ІЕЕ, НН ІАТЕ, ФЕЛ, ФЕА, ХТФ

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • висококваліфіковане навчання студентів англійської мови професійного та академічного спрямування;
  • надання консультативної допомоги здобувачам вищої освіти та підготовки до участі у студентських олімпіадах та конференціях;
  • розроблення силабусів освітніх компонентів та навчально-методичних матеріалів.

Кафедра активно співпрацює із випусковими кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського та зі спорідненими кафедрами інших закладів освіти. Щорічно проводяться наукові конференції, де студенти 1-2 курсів беруть участь в конференції присвяченій світовим досягненням в науці, старших курсів бакалаврату та здобувачі магістратури виступають з доповідями англійською мовою про власні наукові дослідження та беруть участь у міжнародних проєктах.

Високий рівень англомовної комунікативної компетентності у навчання англійської мови забезпечується використанням комунікативної методики і застосуванням авторських курсів на платформі Sikorsky. По завершенню першого рівня освіти, здобувачі досягають рівня володіння мовою В2 та С1 для другого рівня освіти.

Кафедра активно рухається вперед, постійно вдосконалюючи якість викладання мови та підвищуючи професійний рівень занять. Цьому сприяють створені на кафедрі робочі групи та наукові секції, учасники яких постійно проводять конференції з обміну досвідом, допомагають молодим викладачам в організації освітнього процесу, проводять семінари з новітніх методик та технологій навчання англійської мови.

Колектив кафедри активно здійснює дослідження актуальних методичних питань з навчання англійської мови професійного та академічного спрямування. Науково-педагогічні працівники стажуються в провідних вишах України та світу, мають професійну сертифікацію CELTA, підвищують кваліфікацію та у Британській раді в Україні та ряді професійних організацій з мовної освіти (IATEFL, TESOL, UATLA, UERA тощо).

Викладачі кафедри забезпечують всебічну підтримку здобувачів на міжнародній арені та сприяють підготовці конкурентоспроможних фахівців та діячів науки. Сайт кафедри http://kamts1.kpi.ua/