uk

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови була заснована в 2000 році після реорганізації кафедри іноземних мов № 2 факультету лінгвістики.

До 2021 року кафедру очолювала доцент, кандидат філологічних наук, професор кафедри ТППНМ Лисенко Гелена Людвигівна, яка зібрала колектив висококваліфікованих працівників – професорів, доцентів та старших викладачів, що сумлінно виконують свій професійний обов’язок. 

З березня 2021 року кафедру очолює Лазебна Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри, гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» 

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в освітньому та науковому житті України й Німеччини, працюють на міжнародних програмах, беруть участь у міжнародних наукових та науково-методичних семінарах і конференціях, підвищують рівень професійної та методичної кваліфікації, проходять стажування в європейських країнах та  провідних вузах України.

На сьогоднішній день концепція розвитку кафедри безпосередньо пов’язана з реформуванням системи освіти.

Пріоритетними питаннями для кафедри є впровадження мультимедійних технологій навчання, зміцнення наукового потенціалу кафедри шляхом залучення молодих спеціалістів до наукової роботи, вдосконалення методик викладання та впровадження необхідних змін відповідно до сучасних положень та вимог МОН.

На кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови студенти навчаються за спеціальністю 035 Філологія за трьома освітніми програмами: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього (PhD) рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька». Цілі та програмні результати навчання освітніх програм дозволяють випускникам вільно володіти трьома іноземними мовами – німецькою, англійською та французькою, розв’язувати складні спеціалізовані завдання перекладацької діяльності, здійснювати і забезпечувати міжкультурну фахову взаємодію представників науково-технічної спільноти, проводити наукові дослідження в галузі філології та перекладу тощо. В 2020 році кафедра успішно пройшла акредитацію двох освітніх програм (бакалаврського та магістерського рівнів).

Випускники кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови є висококваліфікованими фахівцями, які виконують свою професійну діяльність на високому конкурентоспроможному рівні у різноманітних вітчизняних і зарубіжних організаціях: Міністерстві закордонних справ України, консульствах, українських представництвах німецьких підприємств, закладах вищої освіти, Гете-інституті в Україні, туристичних та рекламних агенціях, мовних школах, бюро перекладу, та багатьох інших престижних організаціях. Значна кількість випускників продовжує своє навчання у Німеччині та Австрії і працює у закордонних фірмах і компаніях. З метою працевлаштування своїх випускників кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови укладає угоди про співпрацю з солідними вітчизняними організаціями та залучає до співпраці стейкхолдерів.

            Кафедрою теорії, практики та перекладу німецької мови налагоджено контакти з міжнародними партнерами з метою їхнього залучення як до освітнього процесу, так і до подальшого працевлаштування (Університет Кьотен Анхальт, DAAD). У рамках співпраці з Німецької академічною службою обмінів «DAAD» існує постійна практика долучення до аудиторних занять носіїв німецької мови та лекторів організації. Наразі на кафедрі в штаті працює лектор Міхаель Кляйнеберг, з яким укладено угоду на 5 років. Для студентів та науково-педагогічних працівників кафедри постійно влаштовуються семінари, майстер-класи, воркшопи та курси підвищення кваліфікації з метою оптимізації та модернізації освітнього процесу. Студентам та працівникам кафедри регулярно надається право участі в межах академічної мобільності у програмі «Еразмус+».

Здобувачі кафедри навчаються за новітніми комунікативними методиками видавництв HueberKlettLangenscheidt та Schubert.

Наші студенти демонструють високі досягнення завдяки активній участі у міжнародних науково-практичних конференціях, посідають призові місця на конкурсах перекладу та олімпіадах і регулярно мають гранти та стипендії міжнародних організацій,  а також є соціально активними та ангажованими учасниками студентського життя нашого університету.

Сайт кафедри http://ktppnm.kpi.ua/