uk

кафедра теорії практики та перекладу англійської мови

1. На кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики освітньо-фахова підготовка здійснюється на 3 рівнях вищої освіти:

  • бакалаврський; 
  • магістерському; 
  • доктор філософії (PhD).

Здобувачі вищої освіти навчаються за спеціальністю 035 «Філологія» освітньоюпрограмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

2. Ґрунтовні знання іноземних мов, досвід фахового перекладу та знання особливостей міжкультурної комунікації відкривають перед випускниками факультету лінгвістикикар’єрні перспективи у різних галузях. 

Насамперед, фахівці-лінгвісти працюють перекладачами, редакторами, менеджерами перекладацьких проєктів, спеціалістами з локалізації програмного забезпечення, вебсайтівта відеоігор, займаються створенням контент-ресурсів для українських й іноземних компаній, досягають успіху у видавничій справі, а також беруть активну участь у міжнародних культурних й освітніх проєктах. 

Випускники працюють викладачами англійської мови у закладах вищої освіти, загальноосвітніх і спеціалізованих школах. Володіння технічною термінологією та знання особливостей фахової комунікації дає змогу працювати викладачем англійської для корпоративних клієнтів у галузях ІТ, економіки й підприємництва, юриспруденції, екології, енергозбереження, сталого розвитку тощо.

Завдяки широкому кругозору, соціокультурній й комунікативній компетентностям, набутим у процесі навчання й практики, студенти мають змогу стати блискучими гідами й фахівцями в галузі туризму.

3. Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови здійснює всебічну підготовку філологів-перекладачів до професійної та наукової діяльності. Сьогодні успішну роботу перекладача визначають не лише рівень володіння мовами, а й вміння професійновикористовувати сучасне перекладацьке програмне забезпечення. Викладачі кафедри розробили й впроваджують навчальну програму, за якою студенти опановують системи автоматизованого перекладу (SDL Trados Studio).

Гармонійне професійне зростання неможливе без наукової комунікації. Обмінятися думками та досвідом за темою наукового дослідження студенти можуть, взявши участь у науково-практичних конференціях або наукових гуртках на факультеті лінгвістики.

Для студентів ми регулярно влаштовуємо зустрічі з перекладачами, редакторами, письменниками й поетами, які радо діляться професійним досвідом, дають корисні поради початківцям та діляться останніми новинами галузі. 

Зануритися в іншомовне середовище, вдосконалити знання й отримати новий освітній і культурний досвід студенти й аспіранти можуть, взявши участь у міжнародних програмах академічної мобільності Еразмус+, передбачених домовленостями про партнерство з іноземними університетами (Політехнічний університет Валенсії, Університет Думлупінар, Єнський університет імені Фрідріха Шиллера).

4. Вступати на кафедру теорії, практики та перекладу англійської мови варто, якщо ви любите англійську мову, відкриті до нового й готові повсякчас вдосконалювати свої знання та навички.

Структура освітньої програми дозволяє поступово сформувати чітку систему знань і вмінь, які дозволять вам вільно почуватися в іншомовному середовищі та бути готовим до викликів у професійному середовищі.

На 1-2 курсах ми зосередимося на загальному рівні володіння англійською. Окрім загальної англійської мови (рівні В2+ – С1), ви вивчатимете дисципліни, спрямовані на засвоєння англійської граматики та вимови, а також інші предмети фахової та загальної підготовки. Починаючи з другого семестру, студенти кафедри вивчають другу іноземну мову – німецьку або французьку.

На 3-4 курсах студенти продовжують вдосконалювати англійську (рівні С1 – С2) й починають опановувати письмовий фаховий переклад у науково-технічній та суспільно-економічній сферах, усний послідовний переклад, а також використання спеціалізованих інформаційних технологій та редагування.  

Ви матимете можливість випробувати свої теоретичні знання під час навчальних перекладацьких практик, працюючи з фахівцями різних галузей.