uk

кафедра теорії практики та перекладу французької мови

1. На кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови студенти навчаються за спеціальністю 035 Філологія за трьома освітніми програмами: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього (PhD) рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» Цілі та програмні результати навчання освітніх програм дозволяють випускникам вільно володіти двома іноземними мовами – французькою та англійською (за вибором – третьою німецькою), розв’язувати складні спеціалізовані завдання перекладацької діяльності, здійснювати і забезпечувати міжкультурну фахову взаємодію представників науково-технічної спільноти, проводити наукові дослідження в галузі філології та перекладу тощо. 

2. Випускники кафедри теорії, практики та перекладу французької мови є висококваліфікованими фахівцями, які виконують свою професійною діяльність на високому конкурентноспроможному рівні в різноманітних вітчизняних і зарубіжних організаціях: українських представництвах французьких підприємств, Французькому інституті в Україні (Institut français d’Ukraine), посольстві Франції в Україні, туристичних та рекламних агенціях, мовних школах, бюро перекладу, та багатьох інших престижних організацій. Значна кількість випускників продовжує своє навчання у Франції, Бельгії та інших франкомовних країнах і працюють у закордонних фірмах і компаніях.

З метою працевлаштування своїх випускників кафедра теорії, практики та перекладу французької мови уклала угоди про співпрацю з французькою школою «Bonjour, Français», бюро перекладів «Terra Lingua», Європейською агенцією онлайн реклами «AdQuality», освітньою агенцією «Бізнес-Лінк». 

Найкращі випускники кафедри працюють викладачами в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» як на кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови, так і в інших структурних підрозділах ЗВО. 

3. Кафедрою теорії, практики та перекладу французької мови налагоджено контакти з міжнародними партнерами з метою їхнього залучення як до освітнього процесу, так і до подальшого працевлаштування. У рамках співпраці з Посольством Французької республіки в Україні існує постійна практика залучення до аудиторних занять носіїв французької мови, викладачів Французького інституту в Україні, координаторів DELF-DALF.

КПІ ім. Ігоря Сікорського підписано угоди про співпрацю та академічну мобільність (Еразмус+К1) студентів у рамках програми “Дистанційне навчання” (Ле-Ман Університет (Le Mans Université, LeMans, Франція) і програми міжнародної академічної мобільності студентів (Університет Думлупінар (Кютаг’я, Турецька Республіка); Політехнічний університет Валенсії (м. Валенсія, Королівство Іспанія); Університет Гронінгену (м. Гронінген, Королівство Нідерландів); Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Єна, Федеративна Республіка Німеччина); Католицький університет м. Льовена (м. Льовен, Королівство Бельгія); Університет м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург).  

Студенти кафедри навчаються за новітніми комунікативними методиками видавництв Сlé International, Didier, Express Publishing, мають доступ до інформаційного ресурсу Culturethèque завдяки угоді з Французьким інститутом в Україні та Альянс Франсез.

Наші студенти беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, посідають призові місця на конкурсах перекладу та олімпіадах.

4. Особливості (унікальність) освітніх програм, що пропонуються кафедрою теорії, практики та перекладу французької мови, визначаються тим, що визначені програмами компетентності та програмні результати навчання дозволяють здобувачам вищої освіти опанувати майстерністю технічного перекладу, що передбачає глибоке знання, насамперед, державної та французької мов, а також англійської, та вміння використовувати інформаційні й комунікаційні технології у перекладацькій діяльності. Навчаючи майбутніх фахівців, освітні програми формують навички здійснення перш за все галузевого перекладу, надають можливість здобувачам розширити поле їхньої майбутньої професійної діяльності, здобувши знання з інших галузей та опанувавши третю (німецьку) мову шляхом вивчення освітніх компонентів вільного вибору, дозволяють випускникам застосовувати набуті знання та вміння в практичній роботі перекладача та в науково-дослідницькій діяльності в галузях філології та перекладу.

Абітурієнти, які складають ЗНО з англійської, німецької або іспанської мови, можутьвступати на навчання на кафедру теорії, практики та перекладу французької мови (Спеціалізація 035.055 “Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька). Навіть, якщо ви не вивчали французьку мову та не складали з неї ЗНО, методика викладання з першого курсу на нашій кафедрі розрахована на будь-який рівень володіння мовою. Інтерактивні методи викладання дозволяють вже по закінченню 1 курсу набути знань, навичок та досвіду, які стануть надійною базою для подальшого вивчення французької мови як основної.

Отже, якщо ви вільно володієте французькою мовою, або прагнете цього, бажаєте здобути знання та професійний досвід у престижному університеті, та стати кваліфікованим перекладачем французької та англійської мов, запрошуємо вас навчатися на нашій кафедрі!