uk

Кафедра української мови, літератури та культури

Кафедра української мови, літератури та культури

Історія.

Кафедра української мови, літератури та культури створена 5 жовтня 1989 р. Вона стала першою українознавчою кафедрою в технічному ЗВО, ще до того, як був прийнятий Закон про державність мови.

Від дня заснування кафедру очолює доцент Олена Петрівна Онуфрієнко.

Кафедра розпочинала свою роботу з факультативних занять; з 1.09.1990 року в НУТУ “КПІ” впроваджено обов’язкове вивчення української мови та факультативне – української культури. З 1994 року кафедра ввійшла до складу факультету лінгвістики.

У рік заснування на кафедрі спочатку працювало 6 викладачів (сьогодні 15), які свою роботу спрямували, насамперед, на формування у студентства національної свідомості. Перші факультативні лекції починали з роз’яснення причин того, що і чому сталося з українською мовою, культурою, історією. Намагалися повертати молодим національні святині, а серед них найпершу – мову, що робить народ – народом, ліквідує духовне покріпачення. Отже, мові приділяли особливу увагу і на лекціях, і на практичних заняттях. Пізніше кафедра започаткувала кілька, раніше неможливих у технічних ЗВО, курсів: “Вступ до українознавства”, “Історико-культурницькі процеси в Україні”, “Українська культура”, і звичайно, різного рівня навчальні курси з української мови. Кафедра стала невеликим острівцем україномовного середовища у великому, традиційно російськомовному університеті. Тому на кожне прохання допомогти у вивченні української мови, посприяти у перекладі, редагуванні технічних текстів, унормуванні термінів викладачі відгукувались не лише з величезним ентузіазмом, а навіть із радістю

Штат.

На кафедрі української мови, літератури та культури працює 15 штатних науково-педагогічних працівника. З них:

  • 1 професор;
  • 7 доцентів;
  • 5 ст. викладачів;
  • 2 викладачів;
  • 9 кандидатів наук;
  • 1 доктор наук.

Дисципліни.

На сьогодні викладачі кафедри читають низку обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором. Обов’язкові дисципліни викладаються для студентів Факультету лінгвістки. Зокрема, це такі:

Сучасна українська мова. Українська мова за професійним спрямуванням

Сучасна українська мова. Стилістика сучасної української мови

Стилістика української мови за професійним спрямуванням

Вступ до романо-германського мовознавства. Вступ до мовознавства

Загальне мовознавство

Кафедра української мови, літератури та культури  єдина кафедра, яка обслуговує абсолютно всі факультети НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського». Так, для технічних спеціальностей розроблено низку дисциплін за вільним вибором студента:

Українська мова за професійним спрямуванням

Засади усного професійного мовлення (риторика)

Культура науково-технічного мовлення фахівця

Культура мови та ділове мовлення

Стилістика сучасної української мови (III курс)

Українська культура: код нації

Український мистецький код у сучасному контексті та історичній ретроспективі

Культура судової промови (для студентів ФСП)

Історія української культури (для студентів ФЛ)

Нові дисципліни україномовного спрямування забезпечують базові знання з культури українського мовлення та сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні та професійній діяльності. Вивчення цих дисциплін сприяє формуванню не лише культури українського мовлення, а й дозволяє вирішувати завдання і соціальної, і професійної діяльності, адже у контексті наукового стилю вивчає спеціальна термінологія та семантико-граматичні структури наукової мови обраного студентами фаху.

У дисциплінах з культурології висвітлюються загальні теоретичні проблеми культури; концептуальних засад витоків і цивілізаційних віх культури України; ідентифікації національно-самобутнього та загальноєвропейського векторів у становленні національної традиції.

Культурно-масова робота серед студентів.

Упродовж років викладачами кафедри організовується студентська науково-практична конференція “Українська культура: вчора, сьогодні, завжди…”, яка нині має статус Всеукраїнської. http://ukr-kult-vsz.kpi.ua/

Щороку проводяться – І (університетський) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка та  до Дня української писемності та мови Олімпіада з української мови для студентів гуманітарних та технічних спеціальностей – відбірковий (університетський) етап Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика

Щовесни викладачі кафедри проводять “Шевченківські читання” літературні вечори, екскурсії до музеїв Києва.

Викладачі кафедри організовують відвідування зі студентами театрів і музеїв міста Києва, зустрічі із видатними постатями сучасності, конкурси, науково-практичні студентські конкурси.

Сайт кафедри http://kumlk.kpi.ua/