uk

Міжнародний офіс

СКЛАД МІЖНАРОДНОГО ОФІСУ ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ

КУРАТОР НАПРЯМКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Ольга ДЕМИДЕНКО

Заступник декана ФЛ, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Офіс створено з метою концентрації інформаційних потоків у галузі міжнародної
діяльності, підготовки проєктів та пропозицій підрозділів факультету до міжнародних програм,
участі факультету в роботі міжнародних організацій, фондів, конкурсів та забезпечення
реалізації рішень і доручень декана у контексті виконання рішення Вченої Ради КПІ ім. Ігоря
Сікорського від 15.02.2007 р. Міжнародний офіс сприяє інтернаціоналізації освітніх програм та
наукових шкіл факультету, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку згідно зі Стратегією
розвитку КПІ імені Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки ( https://kpi.ua/strategy ).
До складу офісу входить група проєктних менеджерів в особі представників всіх кафедр
факультету лінгвістики. Сьогодні головним напрямом діяльності міжнародного офісу є
налагодження міжнародних зв’язків ФЛ із закордонними ЗВО та організаціями, розвиток
програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти, розроблення програм подвійних
дипломів, співпраця з науковцями та викладачами закладів вищої освіти країн-партнерів
України.

За сприяння міжнародного офісу здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники мають можливість навчатись та проходити стажування в закладах-партнерах, співпрацювати з зарубіжними колегами у міжнародних міждисциплінарних проєктах, викладати в іноземних навчальних закладах за програмами обміну, брати участь у міжнародних конференціях та з’їздах. Як приклад можна навести телекомунікаційний проєкт «Сталий розвиток», реалізований у співпраці з факультетом прикладної лінгвістики Політехнічного університету Валенсії (Королівство Іспанія) в лютому – травні 2020 року (ФЛ) та у 2021 році із залученням кафедр ФЛ та ІХФ. Також важливим є проєкт ENHANCE з Варшавською політехнікою (2022), спрямований на посилення мовної підготовки здобувачів вищої освіти університету, а літні школи, організовані у співпраці з Факультетом Англійської Мови Університету ім. Адама Міцкевича (2023) сприяли посиленню науково-методичної співпраці факультетів, а також міжнародній взаємодії студентів. Активна співпраця, наукові дослідження, проведення спільних конференцій, написання проєктних заявок тривають з Політехнічним університетом м. Валенсії та Університетом Гранади (Іспанія), Університетом Думлупінар м. Кютах’я (Турецька Республіка) та ін.
За сприяння відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського викладачі та студенти факультету активно залучаються до програм академічної мобільності ERASMUS+ та інших програм обміну, налагоджуючи фахову взаємодію з колегами з університетів таких країн, як Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Польща, Латвія, Італія, Ірландія, Велика Британія. Офіс активно залучає студентів та викладачів до міжнародних заходів на рівні університету та держави, співпрацює з відділом академічної мобільності КПІ імені Ігоря Сікорського, сприяє розвитку студентської всеукраїнської академічної мобільності.
Міжнародний офіс співпрацює з такими міжнародними організаціями та їхніми представництвами в Україні:
– Національний ERASMUS+ офіс в Україні (НЕО в Україні);

– Німецька академічна служба обмінів (DAAD);
– міжнародними центрами КПІ ім. Ігоря Сікорського
– TESOL Ukraine (Teachers of English to Speakers of Other Languages);
– Societas Linguistica Europaea
– BESIG (Business English Scientific Interest Group);
– USSE (Ukrainian Society for the Study of English);
– Українське відділення міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (Supported by British Council Ukraine);
– UERA (Ukrainian Educational Research Association), що входить до складу Європейської Асоціації (EERA) та ін.

Більш детально з партнерами ФЛ ви можете ознайомитись на сайтах кафедр: