uk

Міжнародний офіс

СКЛАД МІЖНАРОДНОГО ОФІСУ ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ

КУРАТОР НАПРЯМКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Ольга ДЕМИДЕНКО

Заступник декана ФЛ, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Офіс створено з метою концентрації інформаційних потоків у галузі міжнародної
діяльності, підготовки проєктів та пропозицій підрозділів факультету до міжнародних програм,
участі факультету в роботі міжнародних організацій, фондів, конкурсів та забезпечення
реалізації рішень і доручень декана у контексті виконання рішення Вченої Ради КПІ ім. Ігоря
Сікорського від 15.02.2007 р. Міжнародний офіс сприяє інтернаціоналізації освітніх програм та
наукових шкіл факультету, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку згідно зі Стратегією
розвитку КПІ імені Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки ( https://kpi.ua/strategy ).
До складу офісу входить група проєктних менеджерів в особі представників всіх кафедр
факультету лінгвістики. Сьогодні головним напрямом діяльності міжнародного офісу є
налагодження міжнародних зв’язків ФЛ із закордонними ЗВО та організаціями, розвиток
програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти, розроблення програм подвійних
дипломів, співпраця з науковцями та викладачами закладів вищої освіти країн-партнерів
України.