uk

Про відкриття аспірантури

На факультеті лінгвістики у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України № 261 “Про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)” відкрита аспірантура за спеціальності 01 ОСвіта/ Педагогіка. Запрошуємо здобувачів!