uk

Поселення старших курсів

Студенти та студентки, 2–4 курсів та 1 курсів магістратури, що підпадають під пріорітетні категорії , до 15 вересня можуть поселитися на новий навчальний рік.

Магістри других курсів селяться раніше: з 28 серпня до 3 вересня.

Всі інші, не пріорітетні категорії, будуть селитися окремо, за наявності вільних місць, після 15-го вересня.

Щоб поселитися: