uk

Оприлюднені рейтинги успішності студентів за результатами зимового семестрового контролю 2023/2024 н.р.

Рейтинги успішності студентів за результатами зимового семестрового контролю 2023/2024 н.р. оприлюднені на сайті Департаменту навчально–виховної роботи.
• Рейтинг ФІОТ буде опублікований пізніше.
• Кількість стипендіатів буде оприлюднена протягом доби.

Нагадуємо:
• Рейтинг успішності = 0,95середній бал + 0,05додаткові бали!
• При однаковому значенні рейтингового бала вищу позицію займає студент з більшим значенням навчального складника (тобто, студент, який успішніше склав семестровий контроль з профільних екзаменів, заліків, курсових проектів).
• До рейтингу включаються студенти бюджетники, денної форми навчання, які вчасно і без перескладань склали семестровий контроль.
• Академічна стипендія призначається 40% студентів від кількості усіх студентів бюджетників денної форми навчання.
• Академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні призначається 25% від кількості стипендіатів. Єдина умова: рейтинг не нижче 85 балів.
• Списки стипендіатів (тих, хто отримує стипендію) на факультеті/НН інституті, курсі, спеціальності не оприлюднюються.