uk

Ліквідація академічної заборгованості літнього семестрового контролю 2023/2024 н.р. (3 прискоренники та 4 курси)

Терміни ліквідації академічної заборгованості для здобувачів 4 курсу (вступ на основі ПЗСО) та 3 курсу (вступ на основі ОКР Молодший спеціаліст) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
• по денній формі навчання для підрозділів, у яких сесія триває в період з 08.04.2024 до 14.04.2024 – з 15.04.2024 по 20.04.2024;
• по денній формі навчання для підрозділів, у яких сесія проходить в терміни, відмінні від зазначених в попередньому пункті, та за формою навчання без відриву від виробництва (заочна форма) – протягом тижня після закінчення сесії на конкретному навчальному курсі кожного факультету/ навчально-наукового інституту відповідно до графіку навчального процесу на 2023/2024 навчальний рік.
• Графіки ліквідації академічної заборгованості (з урахуванням часу проведення заходів з практики) повинні бути опубліковані на сайтах факультетів/НН інститутів не пізніше дати закінчення сесії, згідно з графіком навчального процесу. Якщо їх не буде – пишіть в бот @DNVR_team_bot.

Щодо ІГН:
• Для здобувачів, яким надано за їх заявою індивідуальний графік навчання (ІГН) – терміни ліквідації академічної заборгованості мають бути передбачені в межах дії ІГН.
• Граничний термін дії ІГН – до завершення сесії на конкретному навчальному курсі факультету/навчально-наукового інституту відповідно до графіку навчального процесу на 2023/2024 навчальний рік.

Деталі:
Розпорядження №РП/90/24 від 13.03.2024 «Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості»
Графік навчального процесу на 2023/2024 навчальний рік.