uk

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з англійської мови та технічних наук

КПІ ім. Ігоря Сікорського у співпраці з ДВНЗ «Ужгородського національного університету» запрошує до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Modern inventions, developments, discoveries and their applications» з англійської мови та технічних наук. Мета конкурсу – створення англомовної платформи для представлення студентських інноваційних та передових досягнень у галузях біотехнологій та біотехніки, біомедичної інженерії та радіотехнічної інженерії.

Вимоги до наукових робіт:
  • роботи мають відповідати тематиці
конкурсу;
   • Роботи повинні бути оформлені у форматі Poster Presentation;
  • мова наукових робіт – англійська;
   • Окремим файлом (doc, docx, pdf, rtf) надсилаються відомості про автора (-ів) роботи з такими даними: прізвище, ім’я учасника; повне найменування ЗВО; факультет (інститут); курс (рік навчання); телефон, e-mail; ПІБ наукового керівника; назва роботи, що подається на конкурс.

Для участі у другому етапі конкурсу відібрані роботи у закладах вищої освіти надсилаються на поштову адресу konkurs.stud.nauk@ukr.net до 23 квітня включно з обов’язковим зазначенням теми листа «Студентський конкурс наукових робіт».

Коли:
   • перший етап: 01.04-23.04 – у закладах вищої освіти;
  • другий етап: 24.04-30.04 – захист наукових робіт у форматі науково-практичної конференції в режимі онлайн.

Залишились питання? Довідки за телефонами: +38067-582-14-04, +38044-204-82-05; e-mail: konkurs.stud.nauk@ukr.net;