uk
13 Жовтня, 2023

Day

Календарний контроль (КК) виставляється за результатами, отриманими під час поточного навчання: студенти отримують бали за певні види завдань з кожної дисципліни , згідно з рейтинговою системою оцінювання (РСО). Умови отримання позитивного результату “А” з календарного контролю повинен озвучити викладач з дисципліни, а ще краще – прописати їх в силабусі. Результати КК заносяться викладачами у модуль...
Read More